Søksmål

Skrev at ansatte fortjente døds­straff - tapte retts­sak

En student ble bortvist fra enkelte områder ved Universitetet i Agder etter å ha skrevet at navngitte ansatte fortjente dødsstraff. Studenten har nå tapt søksmålet for å få vedtaket omgjort.

Universitetet i Agder vant søksmålet mot en student som gikk til sak etter at han ble bortvist fra to områder på campus.
Universitetet i Agder vant søksmålet mot en student som gikk til sak etter at han ble bortvist fra to områder på campus.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Agder-studenten har tapt søksmålet han anla mot Kunnskapsdepartementet for å få omgjort et bortvisningsvedtak.

Studenten ble bortvist fra to etasjer i to ulike campusbygg for studieåret 2020-21 på grunn av gjentagende «grovt forstyrrende atferd» som var til bry for medstudenter og ansatte ved UiA.

Særlig tre navngitte ansatte ble trukket fram i flere e-poster som han mente gjorde en så dårlig jobb at de fortjente avskjedigelse eller dødsstraff.

Blant skrev studenten at: «... derfor har dere ingen plass på en sånn institusjon, og siden jeg bryr meg om utdanning, mener jeg til og med at noen ansatte har begått så grunnleggende feil at de bør få dødsstraff (...) Jeg kommer ikke til å akseptere sånn idioti på et universitet.»

NRK og Agderposten omtalte dommen først.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Startet med gruppearbeid

Konflikten mellom studenten og Universitetet i Agder begynte i august 2020.

Studenten skulle være med på et gruppearbeid, men da hans forslag til gruppeprosjekt ikke ble valgt, oppsto det splid i gruppa. Minst ett annet medlem av gruppa tok kontakt med en hjelpelærer og fortalte at det opplevdes som ubehagelig å møte opp til gruppemøter.

Situasjonen eskalerte videre i september og oktober med møter, varsler og e-postutvekslinger, før det ble besluttet at studenten skulle bortvises fra to etasjer i to ulike bygg der ansatte oppholdt seg. Det ble bestemt at han kunne fortsette i fagene han tok, men at han skulle levere arbeidet individuelt.

Studentens advokat Wahid Shah argumenterte for at denne prosessen har vært mangelfull.

— Denne saken kunne vært løst på en mye mildere måte, gjennom læring, opplæring og korrespondanse, sa Shah i retten.

«Til dels truende»

Studenten hevdet på sin side at kommunikasjonen mellom ham og universitetet har vært saklig og at dårlig oppfølging i undervisningen er årsaken til at denne situasjonen har oppstått.

Han hevdet at bruken av ordet dødsstraff aldri var ment å være truende. Likevel ble det oppfattet truende, og én UiA-ansatt gikk til politiet, som valgte å ikke følge opp saken.

Studenten gikk til søksmål for å få omgjort vedtaket, men dommerne i Agder tingrett skriver i sin dom at UiA var i sin fulle rett til å bortvise studenten.

«Etter rettens syn fremstår utsagnene som aggressive, nedlatende og til dels truende» skriver Agder tingrett.

Domstolen skriver videre at det skal være en høy terskel for å bortvise en student, men at kravet om gjentagende og grovt forstyrrende atferd er oppfylt i denne saken.

Staten dekker studentens saksomkostninger.

Advokatfullmektig i SjødinMeling & co, Wahid Shah, representerer studenten.
Advokatfullmektig i SjødinMeling & co, Wahid Shah, representerer studenten.

Uvisst om han vil anke

Den bortviste studentens forsvarer, advokatfullmektig Wahid Shah, sier at hans klient er uenig i dommen.

— Han er fornøyd med at dommen er utfyllende, men han er uenig i dens konklusjon. Fra hans ståsted har han brukt sin ytringsfrihet.

Ankefristen er på fire uker. På nåværende tidspunktet er det uvisst om studenten kan og vil anke.

Loven sier at staten skal dekke advokatutgifter i saker der studenten er bortvist, utestengt eller funnet uskikket, men det gjelder kun for behandling i tingretten. En ankesak i lagmannsretten betyr at studenten selv må dekke saksomkostninger.

— Vi undersøker hvilke muligheter vi har, men vi tviler på om universitetet vil dekke ytterligere utgifter dersom vi søker om det, sier Shah.

NRK har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

Utdanningsdirektør Greta Hilding ved UiA sier til NRK at de konstaterer at Staten ble frifunnet.

— Og så vil vi gå grundig gjennom dommen med tanke på eventuelle liknende saker framover, sier hun til statskanalen.

Endringslogg 20.10.21, kl. 09.47: Lagt inn kommentar fra advokatfullmektig Wahid Shah.

Powered by Labrador CMS