Fagskoler

Skjerper kravene til fag­skoler etter godkjenning av astrologiskole

Regjeringens forslag til ny fagskolelov vil gjøre at fagskoler som søker om godkjenning, vil møte strengere krav.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) har sendt et utkast til en ny fagskolelov på høring. Regjeringen foreslår blant annet å kutte minstekravet på 30 studiepoeng.
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) har sendt et utkast til en ny fagskolelov på høring. Regjeringen foreslår blant annet å kutte minstekravet på 30 studiepoeng.
Publisert Oppdatert

Flere reagerte da Astrologiskolen Herkules AS ble akkreditert som en fagutdanning av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i 2019. Det skjedde etter en sakkyndig og administrativ vurdering.

I praksis betydde dette at studenter ved den nyakkrediterte fagskolen kunne søke om stipend og studielån i Lånekassen for å lære seg å lage horoskop, blant annet.

I kjølvannet av saken den gang lovet Kunnskapsdepartementet å se på reglene for godkjenning av fagskoler, og tidligere i år gikk LO og Virke ut med et krav til regjeringen om å endre fagskoleloven.

Nå foreslår Kunnskapsdepartementet en slik lovendring. I et høringsnotat foreslår regjeringen å presisere i lovteksten at «fagskoleutdanning skal bygge på, og være i samsvar med, relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige, pedagogiske prinsipper».

Fakta

Dette er endringene som foreslås i lovteksten

Dagens lovtekst

4. Definisjon og kvalitetssikring av fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Presisering i nytt forslag:

4 Grunnleggende krav til fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Ønsker å gi Nokut bedre verktøy

Til Aftenposten sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at målet med endringene er å gi Nokut bedre grunnlag for å sette kvalitetskrav til utdanningene, både når de skal føre tilsyn og akkreditere nye tilbud.

— At Astrologiskolen Herkules fikk godkjenning av Nokut i fjor, var i tråd med regelverket slik det var da. Nå ønsker vi å presisere regelverket slik at Nokut får et bedre verktøy for å vurdere fagskolene, sier Asheim til Aftenposten.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet presiserer han:

— Vi må stille samme krav til kunnskapsgrunnlaget ved fagskoler slik vi gjør for universiteter og høyskoler, uten at vi skal gjøre dem helt like. Mens utdanninger ved universiteter og høyskoler skal være forskningsbasert, skal fagskoleutdanningene være praksisnære og bygge på yrkesfaglige prinsipper og standarder i de bransjene studentene skal ut i, sier Asheim.

Vil tilby kortere utdanninger

Regjeringen ønsker også å fjerne kravet om minstelengde på fagskoleutdanningene. I dag kreves det at utdanningen er på minst 30 studiepoeng.

Asheim mener dette vil øke tilgangen til formell utdanning som kan kombineres med jobb, i tråd med stortingsmeldingen «Lære hele livet» som ble lagt fram før sommeren.

— Fagskolene er veldig ulike. At skolene får mulighet til å tilby kortere utdanninger, gjør at de kan ha et differensiert tilbud i ulike yrkesfaglige retninger. Fagskoler tilbyr i dag for eksempel emner på fem studiepoeng, som i dag gir kompetansebevis, men ikke vitnemål, sier han til Aftenposten.

Høringsnotatet inneholder i tillegg forslag til endringer knyttet til reglene om politiattest, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger og sanksjoner mot bruk av falske dokumenter

Powered by Labrador CMS