Studentombudene, Anita Tøien Johansen (HiOA) (gul genser) og Marianne Høva Rustberggard (UiO) (t.h. for Johansen)  mener det er viktig at studentenes rettssikkerhet ivaretas. Foto: Øystein Fimland
Studentombudene, Anita Tøien Johansen (HiOA) (gul genser) og Marianne Høva Rustberggard (UiO) (t.h. for Johansen) mener det er viktig at studentenes rettssikkerhet ivaretas. Foto: Øystein Fimland

Første sak på HiOA til skikkethetsnemnda

Høgskolen i Oslo og Akershus har fått sin første sak til behandling i skikkethetsnemnda. Et nytt forslag åpner for fem års utestenging dersom studenten blir funnet uskikket til yrkesvalget sitt.

Kari Kildahl, institusjonsansvarlig for skikkethet på HiOA har etter tre år i funksjonen nettopp meldt den første saken til skikkethetsnemnda. I 2014 ble 35 tvilsmeldinger behandlet og i 2013 ble det behandlet 32. Samtlige lot seg løse gjennom veiledning og samtaler, men nå har det kommet opp en sak, som tilsynelatende ikke lar seg løse på denne måten. 

— Jeg har sendt over en sak til skikkethetsnemnda, noe mer kan jeg dessverre ikke si på dette tidspunktet, sier Kildahl. 

Nylig ble det arrangert et seminar om skikkethet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det lar seg enkelt oppsummere med at det er behov for mer og bedre informasjon til studenter, praksisstedene og tilsatte på høgskolen. På dette seminaret var fokuset på sistnevnte.

Les også: Tar studentenes skikkethet på alvor

Jeg har opplevd å få uskikkede personer inn i barnehagen og det er mildt sagt
uheldig. 

Anne Haakonsrød

 Det er en påkjenning å havne inn i en slik prosess og da er studentombudet en naturlig instans å henvende seg til.

Anita Tøien Johansen

Krever bedre informasjon

Studieleder på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Bjørn Smestad, var en av fire menn til stede på seminaret om skikkethet, arrangert av skikkethetsansvarlig Kari Kildahl. Smestad kjenner seg igjen i at skikkethetsarbeidet ofte blir utført på en god måte, og gjerne blir løst før det blir behov for å ta sakene til nemndsbehandling.

— Den gode saksbehandlingen i forkant er på plass. Vi må ikke være redde for å sende tvilsmeldinger, det er ingen heksejakt. Tvert imot blir det gode prosesser som hjelper studenten i riktig retning, og studentene opplever prosessen som positiv å gå gjennom, sier han.

Gå gjennom informasjon

Smestad mener man må gå gjennom hvordan det informeres om ordningen internt, til samarbeidspartnere og til studentene.

— Det er fortsatt tilfellet at de fleste studentene enten finner ut i løpet av førsteåret at dette ikke var noen utdanning for dem, eller de blir veiledet fram til det av tilsatte før de kommer i nærheten av skikkethetsvurdering, sier han.

At det var så få menn til stede på seminaret kan begrunnes i at det jobber flest kvinner i yrkene som er omfattet av skikkethetsvurderingen, blant annet helsefag, sykepleie, lærer- og barnehagelærerutdanning. 

Lang behandlingstid

Universitets- og høgskolerådet (UHR) laget i 2011 en rapport om skikkethetsvurdering, og det er på bakgrunn av den rapporten forskriften om skikkethet har vært ute på høring.

Både det nasjonale arbeidsutvalget for skikkethet, som Kildahl leder, og HiOA har svart på høringsrunden som nå er ferdig. Ifølge Kildahl har de fått indikasjoner fra Kunnskapsdepartementet om at den reviderte forskriften ikke kommer til å bli klar før tidligst studiestart 2016. 

— Jeg mener Kunnskapsdepartementet har brukt unødvendig lang tid på å få forskriften ut på høring, ettersom rapporten fra UHR kom i 2011, mens høringen kom i januar 2015. Jeg håper de ikke bruker lang tid på å få endringene inn i forskriften og lage et nytt rundskriv, sier Kildahl. 

Forhåpningene til hvilke endringer som kommer understreket hun under gårsdagens seminar. 

— Vi håper flere utdanninger tas inn, at etter- og videreutdanninger faller inn under ordningen, at utestengelsesperioden ved uskikkethet utvides fra maksimalt tre til fem år, og at det opprettes regionale skikkethetsnemnder, sier hun og presiserer:

— Per nå er det så få saker som går til nemnd at erfaringsgrunnlaget blir tynt. Å kunne ha nemnder som dekker større områder vil være bedre.

Hånd i hånd

Studentombud Anita Tøien Johansen (bildet over) var siste innleder på seminaret. Hittil i år har hun mottatt totalt 55 henvendelser fra studenter, av disse har seks vært relatert til skikkethet.

— Det jeg ser er at jeg kan gi bistand, råd og veiledning til studenter som blir skikkethetsvurdert. Det er en påkjenning å havne inn i en slik prosess og da er studentombudet en naturlig instans å henvende seg til, sa Tøien Johansen.

Studentombud på Universitet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, deltok også på seminaret og er enig med Tøien Johansen.

— Det er vanskelig juss knyttet til ordningen og det er viktig at studentens rettssikkerhet ivaretas, sier hun.

— Man må klare å ha to tanker i hodet samtidig, legger Tøien Johansen til og fortsetter:

— På den ene siden eksisterer skikkethetsvurderingen som en sikkerhet for sårbare grupper studentene skal jobbe med, men samtidig havner studenten i en sårbar situasjon idét det sendes en tvilsmelding og studentens skikkethet blir vurdert.

De er samstemte i at det må god informasjon til i alle ledd, og at seminarer som dette er gode tiltak.

Importerer

Solveig Granseth og Liv Berit Fagerli er institusjonsansvarlige for skikkethet på henholdsvis Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Østfold.

— Vurdering av skikkethet blir viktigere og viktigere, spesielt siden flere tar høyere utdanning og dermed større deler av befolkningen blir representert, sier Granseth.

— Arrangementet er kjempespennende og jeg som bare har vært i rollen siden nyttår finner dette veldig lærerikt, sier Fagerli og legger til at HiOA har mye større tilgjengelige ressurser, spesielt gjennom samskipnaden.

Begge høgskolene er i planleggingsfasen på å lage seminarer på egne institusjoner.

Har opplevd uskikkethet

Anne Haakonsrød er styrer i Lille Ekeberg barnehage og eksternt medlem i HiOAs skikkethetsnemnd. Hun etterlyser et enda sterkere fokus.

— Jeg har opplevd å få uskikkede personer inn i barnehagen og det er mildt sagt uheldig. Det må løftes frem for praksisveiledere at man kan sende tvilsmeldinger. Det er ikke bare det faglige det står på - man kan fint være dyktig faglig uten å være skikket.

— Hva tenker du om at dere ikke har hatt oppe saker i nemnda til nå?

— Det er helt fint, for da har sakene blitt løst i prosessen før nemnda kommer inn, avslutter hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS