ekspertutvalg

Skal foreslå endringer i utdanning av barnehagelærere

Dekan Morten Ørbeck ved Høgskolen i Innlandet skal lede regjeringens nye ekspertutvalg som blant annet skal vurdere pedagogikkens plass i barnehagelærerutdanningen.

Lærerdekan ved Høgskolen i Innlandet, Morten Ørbeck, skal lede ekspertutvalget.
Lærerdekan ved Høgskolen i Innlandet, Morten Ørbeck, skal lede ekspertutvalget.
Publisert

Ekspertgruppen skal foreslå endringer i dagens rammeplan for barnehagelærerutdanningen. En av grunnene til at arbeidet settes i gang er at fagmiljø og eksperter mener at det er uklart hvilken plass pedagogikken skal ha.

I tillegg gir ikke planen nok rom for fleksibilitet og samhandling på tvers, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Utdanningen fikk en ny rammeplan i 2012, iverksatt fra høsten 2013. En synlig endring var at at tittelen førskolelærer ble endret til barnehagelærer.

– Nå har rammeplanen vært i bruk i noen år, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan planen fungerer. Nå skal vi gå gjennom planen og gjøre den enda tydeligere. Målet er at studentene skal få en utdanning som ruster dem enda bedre for den viktige jobben de skal ut i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Rammeplanen setter overordnede krav til faglig kvalitet, struktur og innhold i utdanningen og til hva studentene skal kunne når de er ferdig utdannet.

Skal starte med å kartlegge

Morten Ørbeck er dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han forteller at utvalget ikke har startet arbeidet ennå, men at de antagelig vil ha sitt første møte innen et par uker.

— Det er en kjempespennende jobb og jeg gleder meg til å samarbeide med de seks andre i utvalget, som alle har viktig kompetanse å bidra med inn i arbeidet, sier Ørbeck.

— Jeg er glad for å bli spurt, og det er en tillitserklæring for oss som har en stor barnehagelærerutdanning å få være med å prege utdanningen videre, legger han til.

Han sier videre at første del av utvalgets arbeid vil bli å kartlegge hvordan de ulike institusjonene praktiserer rammeplanen, blant annet hvilken plass de gir til pedagogikken.

Øvrige medlemmer av ekspertutvalget:

  • Margareth Eilifsen, studieprogramansvarlig for barnehagelærer- og masterutdanninger ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Leder UHR-lærerutdanningenes fagorgan for barnehagelærerutdanningen
  • Gjertrud Stordal, førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskolen
  • Rasmus Kleppe, barnehagelærer, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet og forsker og rådgiver i KANVAS
  • Turid Baasland, barnehagelærer og styrer ved Trekløveren barnehage i Skien. I 20 prosent stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Sahayathasen Kaithampillai, barnehagelærer og pedagogisk leder i Dynekilen barnehage, Oslo, og deltaker i REACH-nettverket ved OsloMet
  • Marit Sundelin, ph.d.-stipendiat, universitetslektor i norsk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø
Powered by Labrador CMS