nytt program

Skal dekke kunnskapshull om korona-epidemien

John-Arne Røttingen skal lede et nytt nasjonalt program for å dekke og samordne akutt behov for kunnskap om koronaviruset.

John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet, skal lede styringsgruppen for det nasjonale kunnskapsprogrammet om korona-viruset. Her utenfor Rikshospitalet i mai 2020.
John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet, skal lede styringsgruppen for det nasjonale kunnskapsprogrammet om korona-viruset. Her utenfor Rikshospitalet i mai 2020.
Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage et nasjonalt kunnskapsprogram for å sikre forskningsbasert kunnskap i forbindelse med covid-19-epidemien. Programmet skal også samordne forskningen på området.

Programmet fikk 11 millioner i revidert nasjonalbudsjett og i tillegg skal FHI bidra med egne ressurser.

Fakta

Medlemmer av styringsgruppen

  • John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd (leder styringsgruppen)
  • Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet
  • Camilla Dunsæd, kommunaldirektør, Kristiansand kommune og leder for Nasjonalt e-helsestyre
  • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, SSB
  • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge
  • Sveinung Hole, daglig leder, Trond Mohn-stiftelsen og leder for HelseOmsorg21-rådet
  • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning

Styringsgruppen skal mobilisere for samarbeid mellom forskningsaktører for å dekke akutte kunnskapsbehov i helsesystemet i forbindelse med koronaepidemien.


Medlemmene i styringsgruppen er oppnevnt av FHI for perioden april 2020 til utgangen av 2021.

Kilde:FHI

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet leder styringsgruppen for programmet. Også UiT-rektor Anne Husebekk sitter i styringsgruppen, sammen med blant andre direktør Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning.

Stig Slørdahl, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge og sitter i styret ved UiT, er med i styringsgruppen. Det er også forskningsdirektør i SSB, Linda Nøstbakken, som inntil nylig var prorektor for utdanning ved NHH.

Skal dekke kunnskapshull

Programmet skal levere ny forskningsbasert kunnskap, nye helsedata, nye sammenstillinger og vurderinger av eksisterende kunnskap. I tillegg skal programmet være en pådriver, en plattform for samarbeid og en koordinator av innsamling av helsedata og større nasjonale og internasjonale studier. Programmet skal utnytte kapasitet og kompetanse i alle relevante forskningsutførende organisasjoner i Norge samt å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, går det fram av Folkehelseinstituttets beskrivelse.

Aldri har veien fra forskning til beslutning og handling vært så kort, sier Camilla Stoltenberg , direktør i FHI.
Aldri har veien fra forskning til beslutning og handling vært så kort, sier Camilla Stoltenberg , direktør i FHI.

— Vi mangler blant annet kunnskap om hvor stor andel av befolkningen som til enhver tid er smittet eller har gjennomgått infeksjon. Det er ikke klarlagt om de som har gjennomgått sykdommen utvikler immunitet og hva som er effekten av hvert av de enkelte smitteverntiltakene, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i en nyhetsmelding om det nye kunnskapsprogrammet på fhi.no.

— Det trengs samtidig mer kunnskap om hva som er beste behandling av pasienter med covid-19 og hva som er effekten av nye kandidater av legemidler og vaksiner. Ny kunnskap trengs også for å understøtte utvikling, valg og justering av tiltak, fortsetter hun.

Husebekk: Viktig å koordinere innsatsen

UiT-rektor Anne Husebekk mener at ideen med å lage en slik koordinerende virksomhet er god og at programmet har et viktig oppdrag. Programmet skal sørge for at man unngår overlappende studier og finne kunnskapshull der det trengs å gjøre mer forskning, påpeker hun.

Rektor Anne Husebekk ved UiT
Rektor Anne Husebekk ved UiT

— Akkurat nå er det mange initiativer for covid-19-forskning, og de fleste prosjektene er blitt til i løpet av veldig kort tid. Derfor er det viktig å ha noen som vurderer forskningsresultatene og ser hvordan man kan trekke mer kunnskap ut av alle prosjektene enn hver enkelt studie kan gi i seg selv, sier Husebekk til uit.no.

Powered by Labrador CMS