NMBU

Setter midlertidighet på dagsorden

NMBU vil ikke lenger være dårligst i klassen på midlertidighet.

NMBU-rektor Sjur Baardsen, viser fram klar forbedring på midlertidighet, men han mener universitetet hans må bli enda flinkere.
NMBU-rektor Sjur Baardsen, viser fram klar forbedring på midlertidighet, men han mener universitetet hans må bli enda flinkere.
Publisert Oppdatert

NMBU ligger fremdeles bak de andre på midlertidighet.

Men på styremøtet torsdag 11. mars kan rektor presentere tall som viser en tydelige nedgang i alle stillingsgrupper siden forrige rapporteringspunkt i september 2020.

Nedenfor er midlertidigprosenten ved NMBU per 10. februar (2020-tall i parentes) i de ulike stillingsgruppene og samlet:

 • UF-stillinger: 14,0 (17,2)
 • Støttestillinger: 14,5 (14,8)
 • Saksbehandler/utreder-stillinger: 10,2 (11,8)
 • Samlet andel: 13,3 (15,2)

— Trenden er klart positiv for alle stillingskategorier. Samtidig er det tydelig at NMBU fremdeles har langt igjenm,smriver rektor Sjur Baardsen i sakspapirene.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

BLI VARSLET OM SISTE NYTTLast ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg-

Han legger til at NMBU har en relativt sett svært høy andel midlertidige årsverk i støttestilingene.

— De andre universitetene har også hatt en tydelig nedgang i midlertidige årsverk. Og vi vet at de jobber aktivt med dette fremover, heter det i styrets sakspapirer.

Ingen spesiell grunn

rektor trekker videre fram at da NMBU sin arbeidsgruppe for arbeidet med midlertidige ansettelser i fjor leverte sin rapport, vurderte gruppen om det kunne være særegne forhold ved NBMU som tilsa at det hos oss var naturlig med en høyere andel midlertidighet enn for sektoren for øvrig.

— Men, arbeidsgruppen kunne ikke finne noen klar korrelasjon mellom andelen midlertidighet og for eksempel andel ekstern finansiering eller samlet antall årsverk. Det synes derfor ikke å være noen grunn til at NMBU skal ha høyere andel midlertidighet enn de andre universitetene, skriver rektor.

Saksliste NMBU sitt styremøte 11. mars

Her finner du lenke og koder til det digitale styremøtet.

 • Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 11.03.2021
 • Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.03.2021
 • Referat fra IDF møte 08.03.2021
 • Årsregnskap 2020
 • Økonomirapport 3. tertial 2020– overføring av midler fra 2020 til 2021
 • Styreleders orienteringer til Universitetsstyret 11.03.2021
 • Rektor orienteringer til Universitetsstyret 11.03.2021
 • Status Prosjekt Campus
 • NMBUs Årsrapport 2019-2020
 • Årsrapport NMBUs forskerutdanning for 2020
 • Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2020
 • Årsrapport likestilling og mangfold 2020
 • Årsrapport NMBUs klagenemnd 2020
 • Midlertidige ansettelser ved NMBU - oppfølging
 • Justering - Forskrift om studier ved NMBU
 • Virksomhets- og økonomiinstruks ved NMBU
 • Referatsaker til styremøte 11.03.2021
 • Fagleg presentasjon til Universitetsstyret
 • Kalling til professor II
 • Styrets egenevaluering
 • Rektor resultatmål for perioden 01.01. - 31.07.2021
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS