— Jeg vet ikke om noen andre akademiske institusjoner som endrer epostadressene til de som fortsatt gjør en faglig jobb som professor også etter at de passerer 70, sier høgskolens første kvinnelige professor i sosialt arbeid, Irene Levin.
— Jeg vet ikke om noen andre akademiske institusjoner som endrer epostadressene til de som fortsatt gjør en faglig jobb som professor også etter at de passerer 70, sier høgskolens første kvinnelige professor i sosialt arbeid, Irene Levin.

Vil ikke være senior på epost

Professor emerita, Irene Levin, reagerer på at hun mistet epostadressen sin ved høgskolen da hun fylte 70. Hun synes senior-adressen hun har nå undergraver jobben hun fortsatt gjør for skolen.

Publisert   Sist oppdatert

Det kan høres ut som en fillesak. Men for professor emerita i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Irene Levin, er det ikke uten betydning hva slags epostadresse hun har når hun skal opprettholde det internasjonale forskningsnettverket sitt også etter at hun har passert 70.

Uheldig signal

— Da jeg gikk av for ett år siden fikk jeg beholde kontorplass ved ved instituttet jeg er knyttet til på høgskolen og det er jeg glad for. Jeg jobber fortsatt slik at høgskolen tjener penger, og får publikasjonspoeng, på arbeidet jeg gjør. Det jeg ikke skjønner er hvorfor alle som blir pensjonister, men som fortsetter å publisere for høgskolen, får en annen epostadresse enn vi hadde da vi var ansatt på høgskolen, sier Irene Levin.

Den tidligere epostadressen hadde bare hioa.no etter alfakrøllen, mens den nye har senior.hioa.no. Hun mottar fortsatt epost på den ordinære hioa-adressen sin, men hvis hun skal sende epost får hun ikke gjort det uten at «senior» kommer med.

Må være et skille

Prorektor Frode Eika Sandnes sier at han forstår at det kan oppleves vanskelig å miste sin vanlige epost-adresse ved HiOA, men mener likevel at det må være slik.

— Vi er nødt til å ha et skille mellom tilsatte og pensjonister, og det at man har den vanlige HiOA-adressen skal signalisere at man har formell tilknytning som tilsatt ved institusjonen, sier Sandnes.

Han mener også at det ikke ligger noe negativt i begrepet senior, men tvert i mot at begrepet internasjonalt oppfattes som noe positivt.

Så vidt jeg vet er det bare Høgskolen i Oslo og Akershus som har denne praksisen med senior-epost.

Irene Levin
Professor emeritus, HiOA

Vi er nødt til å ha et skille mellom tilsatte og pensjonister.

Frode Eika Sandnes
Prorektor, HiOA

— Det er likevel noen interessante spørsmål i denne saken. Vi er veldig glade for at forskere som går av med pensjon fortsatt er aktive og publiserer, og det er på ingen måte meningen at de skal føle seg lite verdsatt, sier han, og viser til at HR-avdelingen jobber med å utarbeide en livsfasepolitikk, der det vil være naturlig å se også på fasen etter man går av som pensjonist.

Aktiv forsker

Irene Levin er fortsatt aktiv forsker og er med på flere internasjonale prosjekter – blant annet redigerer hun et spesialnummer av Nordic Social Work Research med temaet: Social Work and Sociology. Historical and Contemporary Perspectives, sammen med Marit Haldar (HiOA) og Anne Halvorsen (Universitetet i Agder), som kommer i 2015. Hun mener at epostadressen hennes gir et uheldig signal i kontakt med forfattere og andre.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har et eget seniorsenter, men Levin er ikke tilknyttet dette senteret. 

— Men når jeg skal registrere forskningen min i forskningsdatabasen Cristin, så kan jeg ikke velge. Alt blir registrert og tellende som publikasjonspoeng til Seniorsenteret, istedet for på instituttet. Dette er også en merkelig praksis, sier Levin, som ifølge beregninger bidro til at høgskolen tjente tett oppunder 100.000 kroner på publiseringene hennes sist år. 

— Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være sånn? Jeg opplever at denne epostadressen hemmer meg og gir meg en lavere status enn jeg faktisk har. Og i tillegg mener jeg at den undergraver en faglig virksomhet som jo må komme HiOA til gode, sier Levin.

Ingen klar sak

Levin har henvendt seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet med saken, for å høre om det er aldersdiskriminerende å ta fra henne epost-adressen og gi henne en senior-adresse i stedet.

Seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Margrethe Søbstad, sier til Khrono at dette ikke er opplagt.

— Om dette reiser spørsmål om aldersdiskriminering er både uklart og usikkert fordi premisset i loven er at det må eksistere et arbeidsforhold. Det er ikke nok med en relasjon basert på arbeid på frivillig basis, sier hun.

Søbstad legger til: 

— Det er også usikkert om det i det hele tatt er snakk om diskriminering at det står «senior» i en mailadresse.

Hun sier også at man ikke har krav på å beholde sin jobbmail dersom arbeidsforholdet har opphørt, og er derfor på linje med prorektor Frode Eika Sandnes som sier at en epost-adresse ikke er noe man har krav på som pensjonist.

— Senior-epost-adressen er bare et tilbud vi gir våre pensjonister, ikke noe de kan kreve, sier han.

Etterlyser tilrettelegging

Irene Levin mener at høgskolen uansett burde legge til rette for at ansatte skal fortsette og produsere.

— Hvis høgskolen har planer om å bli et internasjonalt ledende profesjonsuniversitet, så burde de backe opp ansatte som fortsatt ønsker å jobbe og produsere og delta for at høgskolen skal nå målene sine i publisering og forskning, sier hun og legger til: 

— Så vidt jeg vet er det bare Høgskolen i Oslo og Akershus som har denne praksisen med senior-epost, sier Levin som mener at hun snakker på vegne av mange faglige ansatte i denne saken.

Informasjonsleder Berit Kvam ved Arbeidsforskningsinstituttet, som nå er en del av HiOA, opplyser til Khrono at pensjonister hos dem beholder sin vanlige jobbmail når de går av.

I løpet av de nærmeste 5-7 årene er det rundt 200 vitenskapelig ansatte ved HiOA som når pensjonsalder, og for mange av dem vil problemstillingen kunne bli aktuell.