Vil ha delingskultur med digitale løsninger

Publisert - Sist oppdatert
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad mener innsatsen mot digitalisering av sektoren må koordineres. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad mener innsatsen mot digitalisering av sektoren må koordineres. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Kunnskapsdepartementet trenger ikke å sparke noen bak for at sektoren skal ta digitalisering på alvor, men vi trenger at digitaliseringen er koordinert, mener Bjørn Haugstad (H).

I dag kom regjeringens digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, sier det handler om å koordinere innsatsen.

Strategien viser til rapporten Digital Tilstand 2014 fra Norgesuniversitetet, som konkluderte med at digitaliseringen av høyere utdanning i stor grad var drevet fram av ildsjeler ved de enkelte utdanningene, framfor at det hadde vært en samlet og overordnet innsats.

Digitalisering av sektoren har også vært en viktig kampsak for studentene, både når det gjelder digital eksamen, men også digitalisering av undervisning.

— Dette er en oppfølging fra strukturmeldingen, da vi konstaterte at det er en jobb å gjøre angående digitalisering i sektoren, sier Haugstad til Khrono. 

Egeninteresse for institusjoner

Det må være et poeng at ikke alle universiteter og høgskoler finner opp de samme løsningene hver for seg, men at vi får en delingskultur.

Bjørn Haugstad
Statssekretær, KD

Strategien, et 27 sider langt dokument, inneholder flere mål for deler av sektoren, mange av dem kjente og generelle. Haugstad mener strategien er nødvendig likevel.

— Institusjonene har nok en egeninteresse av å komme videre i digitaliseringen, og vi har lagt til grunn at Kunnskapsdepartementet ikke trenger å sparke noen bak for at sektoren skal ta digitalisering på alvor, sier Haugstad, og fortsetter:

— Men, vi har et behov for at digitaliseringen er koordinert. For eksempel bør institusjonene samarbeide om digitale løsninger, og ikke konkurrere seg imellom.

Dele løsninger

Statssekretæren mener det kan være et hinder for digitaliseringsprosessen at hver institusjon lager sin egen løsning.

— Vi bør vurdere å dele læringsressurser. Noe av gevinsten med det er at man må gjøre en betydelig innsats for å utvikle en digital læringsressurs, så kan den være nærmest gratis å dele.

Haugstad tar til orde for en delingskultur i sektoren.

— Det må være et poeng at ikke alle universiteter og høgskoler finner opp de samme løsningene hver for seg, men at vi får en delingskultur, sier han.

Også andre tjenesteytere

Haugstad påpeker at det ikke bare er de høyere utdanningsinstitusjonene som er omfattet av strategien, men også etater direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

— Dette gjelder også Uninett, BibSys og alle de andre som leverer tjenester til sektoren.

At publiseringstidspunktet spiller inn i valgkampen, har ikke statssekretæren noen tro på.

— Nei, den var rett og slett ferdig nå. Det er nok ikke dette som velter valget, ler Haugstad.

 

Fakta

Regjeringens digitaliseringsstrategi

Fredag 8. september la Kunnskapsdepartementet fram sin digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren.

Strategien inneholder digitaliseringsmål for forskning og utdanning, organisatoriske og økonomiske rammebetingelser, hvordan det skal gjøres og av hvem.

Kilde: Regjeringens digitaliseringsstrategi for forskning og høyere utdanning.

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.