Flere private fusjoner kan føre til universitetsplaner

PublisertTirsdag, 20. juni 2017 - 11:53-OppdatertTirsdag, 20. juni 2017 - 13:13
Rektor ved VID Vitenskapelige Høgskole, Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.
Struktur. VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova fusjonerer, ett år etter opprinnelig plan. Den nye private høgskolen vil få 4000 studenter og 400 ansatte. Og går det som rektoren vil, så blir de universitet en dag.

Rektor ved VID Vitenskapelige Høgskole, Ingunn Moser, ser fram til at  rektor ved Høyskolen Diakonova Kari Gran Bøe,  blir med på laget. 

— Når Høyskolen Diakonova nå blir en del av VID får vi tilført enda en ny dimensjon med faglig kompetanse, og et studietilbud som gir enda større bredde og bærekraft. Størrelse betyr, i tillegg til styrke og tyngde faglig sett, også større institusjonell og sektoriell synlighet og innflytelse, sier Moser i en felles pressemelding fra de to høgskolene.

Størrelsen ikke et mål

— Størrelse er i seg selv ikke et mål. Målet er å samle krefter og ressurser for å sikre våre høgskoletradisjoner en plass i det framtidige utdanningslandskapet, sier Moser til Khrono.

— Har dere som alle andre planer om å bli universitet? 

— Styret vårt har akkurat vedtatt ny strategi for VID og den legger til grunn at vi skal fortsette å vokse for å bygge fagmiljøene og utgjøre et attraktivt alternativ i sektoren. Men som private er vi jo avhengige av hva andre vil. Hvis andre vil, så vil vi. Her blir det jo spennende å følge med på utviklingen i sektoren for øvrig, inklusive utviklingen når det gjelder institusjonskategorier, sier rektor Ingunn Moser til Khrono. 

— Så lenge alle de offentlige høgskolene og universitetene vokser, så forblir vi fortsatt relativt små, og derfor ønsker vi å fortsette og vokse, sier hun

— Så det kan bli aktuelt med flere private fusjoner? 

— Ja, det finnes andre private høgskoler innenfor både det pedagogiske miljø, teologi og helsefag som er aktuelle, sier Moser, som ikke ønsker å gå ut med konkrete navn på aktuelle fusjonskandidater. 

Snakker sammen

Men på listen av private høgskoler finner man blant annet Lovisenberg diakonale høgskole, Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Det teologiske menighetsfakultetet og Høyskolen for Ledelse og Teologi, som fortsatt er selvstendige institusjoner. 

— Men snakker dere sammen? 

— Vi snakker med noen, men ikke på et slikt forpliktende nivå som vi nå er i prosess med Høyskolen Diakonova, sier hun. 

Med 4000 studenter og 400 ansatte blir VID en relativt stor privat vitenskapelig høgskole. 

— Jeg tror at vi nå blir den tredje største på sykepleie, etter Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU, sier hun, og legger til at VID også er relativt store på vernepleie, ergoterapi og sosialt arbeid. 

— Og vi har god rekruttering, sier hun. 

Fikk ni fusjonsmillioner i 2015

Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen søkte Kunnskapsdepartementet om ni millioner til sin fusjonsprosess, og fikk det. i mai 2015. De fire private høgskolene hadde en intensjon om å vedta fusjon med virkning fra 1.januar 2016.

— Vi er veldig glade og kjempefornøyde med tildelinga. Vi syns vi har fått mye penger, og er fornøyde med summen. Det er ikke nok om du regner med arbeidskostnader innad på de fire institusjonene, men det hadde vi heller ikke lagt inn i regnestykket da vi søkte, sa rektor Ingunn Moser da hun var rektor ved Diakonhjemmet Høgskole til Khrono før fusjonen.

Les også: Pengedryss til privat fusjon

4000 studenter

Med over 4000 studenter og nesten 400 ansatte fra 1. januar 2018 blir VID en stor diakonal aktør. Høyskolen Diakonova vil ifølge pressemeldingen styrke den diakonale profilen ved VID. I tillegg til at VID styrkes innenfor sykepleie og helsefag, vil Diakonovas innsatser innenfor kristen sjelesorg bidra inn i det teologiske og diakonifaglige miljøet, heter det i meldingen. 

VID har per dags dato studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Det vil være to campus i Oslo i en periode etter fusjonen er gjennomført, men det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Sykepleie

Rektor ved Høyskolen Diakonova, Kari Gran Bøe er opptatt av at studenter og ansatte kommer styrket ut av denne fusjonsprosessen og mener at vedtaket om fusjon er bredt forankret.

— Samarbeidet med fagmiljøene i VID om ny, felles fagplan i sykepleie og framtidig studieportefølje i det helsefaglige fakultetet er underveis. De studentene som per dato går på Høyskolen Diakonova vil imidlertid fortsette sine studier i tråd med de fag- og studieplanene de er tatt opp på, skriver hun i en pressemelding.

Forsinket ett år

Det var opprinnelig planlagt å fusjonere den 1. januar 2017, men prosessen ble forsinket i ett år grunnet avvikling av en voldgiftssaken mellom Stiftelsen Diakonova og Stiftelsen Diakonissehuset om videre eierskap til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Voldgiftssaken ble avklart tidligere i 2017, og Stiftelsen Diakonova vil opprettholde sin 50 prosent eierandel av sykehuset.

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. VID har studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Fakta

VID Vitenskapelige Høgskole

  • VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. 
  • VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen.
  • Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.
  • Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

VID Vitenskapelige Høgskole

  • VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. 
  • VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen.
  • Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.
  • Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

 

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Debattstil. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter og uvennskap i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke ved Høgskolen i Østfold gir deg debattreglene. 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Femårig. Her er fire gode grunner for at endringen til femårig lærerutdanning er nødvendig og positiv for skolen, skriver dekan Knut Patrick Hanevik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Meninger · Kreativitet. Hvordan stimulerer vi studenter til å undre seg, reflektere selvstendig og tørre å begi seg ut i ukjent terreng - i håp om å finne nye og bedre løsninger, spør professor Rikke Gürgens Gjærum og dekan Egil Trømborg. 

Karriere

Campus

Samfunn