HiOA skal utdanne flyktninger

PublisertMandag, 9. mai 2016 - 18:33-OppdatertTirsdag, 10. mai 2016 - 10:11
Høgskolen i Oslo og Akershus gjør seg klare til å ferdigutdanne flyktninger som har sykepleieutdanning eller lærerutdanning fra land utenfor EØS. Bildet er fra campus utenfor lærerutdanningen i Pilestredet 52.
Komplettere. HiOA har fått ekstra penger for å ferdigutdanne flyktninger som allerede har en sykepleier- eller lærerutdanning. Ingen vet hvem eller hvor mange dette kan dreie seg om.

Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle kompletterende studieprogram for flyktninger som kommer til Norge med utdanning som sykepleiere og lærere fra land utenfor EU/EØS.

Høgskolen har fått en ekstrabevilgning på 2 millioner kroner og målet er å være igang med et utdanningsopplegg innen utgangen av 2016. Ifølge Kunnskapsdepartementet er det kun HiOA som har fått en slik bevilgning.

Ordningen for lærere og sykepleiere fra land utenfor EØS er et av tiltakene som fremmes i integreringsmeldingen som legges fram onsdag. 

— Dette er et godt eksempel på at HiOA tar sitt samfunnsansvar på alvor og oppdraget er viktig og veldig spennende, sier prorektor for utdanning Nina Waaler og legger til at det også vil følge med studieplasser på sikt.

Hvem og hvor er de?

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold) 

Den første utfordringen er imidlertid mangelen på tilgjengelig informasjon om utdanningsprofilen blant flyktningene. Ifølge prorektoren er det blant annet vanskelig å si hvor mange flyktninger dette vil gjelde, og hvor de befinner seg.

— Målet er at disse flyktningene skal kunne få brukt sin kompetanse og komme i relevant arbeid i Norge. Det vil være viktig både for den enkelte og for samfunnet, og dette handler også om tapt arbeidskraft og arbeidsinkludering, sier hun.

Høgskolen har vært i kontakt med blant annet Statistisk sentralbyrå, men ifølge prorektoren eksisterer det ikke et godt system som registrerer hvilken utdanning flyktninger som kommer inn i Norge har.

— Vi er dyktige på å lage utdanninger, men da må vi vite hvem vi lager utdanning til, sier Waaler.

Hun forteller videre at fakultetene for lærerutdanning og internasjonale studier, og for helsefag, har emner som i utgangspunktet kan benyttes, men at det er vanskelig å si før man vet mer om målgruppen.

Ett til tre semestre

Dekan Knut Patrick Hanevik på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier sier at det i utgangspunktet handler om løp på 30 til 90 studiepoeng for å kunne arbeide som lærer eller sykepleier i Norge, alt etter hvilken bakgrunn flyktningene har.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arbeider med å godkjenne utenlandske utdanninger og høgskolen vil arbeide tett med dem for å kartlegge behovene.

— Vi må differensiere oppleggene ganske mye om menneskene kommer fra Syria, Afganistan eller Eritrea. Vi kartlegger nå hvilken utdanning de har fra før ved å sjekke ut lærerutdanningene i de forskjellige landene, og hva de da vil trenge mer av, sier Hanevik.

Behovet for kompletterende utdanning gjelder i utgangspunktet kun for mennesker som er utdannet utenfor EU/EØS. HiOA har ifølge Hanevik fått ansvar for å koordinere informasjon fra NOKUT, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, og utvikle et opplegg som også andre utdanningsinstitusjoner på sikt kan benytte.

Må kunne norsk

Både prorektor Waaler og dekan Hanevik sier at språkkunnskaper uansett vil være avgjørende for om flyktninger vil kunne arbeide som sykepleiere eller lærere.

— Hovedutfordringen er gjerne språkkompetanse i norsk innen begge yrkene - det er behov for relativt god språkforståelse. Så da vil nok de sist ankomne ikke være de første som kan dra nytte av tilbudet, nettopp på grunn av språket. Vi kan gjerne utdanne på engelsk, men det hjelper ikke, sier Hanevik.

Prorektor Waaler sier at HiOA i samarbeid med blant annet NOKUT, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er godt i gang med arbeidet. 

Tirsdag 3. mai var første møte med NOKUT og direktoratene, og oppdraget ble gitt til HiOA for en måneds tid siden.

— Dette er et viktig oppdrag og jeg er veldig glad for, og imponert, over det engasjementet og den velviljen fagmiljøene på fakultetene har vist for å arbeide med dette, avslutter Nina Waaler.

Fakta

Kompletterende utdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått i oppdrag fra departementet å utvikle et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger.

Tilbudet skal gjøre det mulig for sykepleiere og lærere fra land utenfor EU/EØS å få autorisasjon eller godkjenning til å kunne arbeide i Norge.

Utdanningsopplegget vil spenne mellom 30 og 90 studiepoeng.

Et pilotprosjekt med mål om å starte opp i løpet av 2016.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Kompletterende utdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått i oppdrag fra departementet å utvikle et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger.

Tilbudet skal gjøre det mulig for sykepleiere og lærere fra land utenfor EU/EØS å få autorisasjon eller godkjenning til å kunne arbeide i Norge.

Utdanningsopplegget vil spenne mellom 30 og 90 studiepoeng.

Et pilotprosjekt med mål om å starte opp i løpet av 2016.

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · 4-krav. Professor Karl Øyvind Jordell mener rektor Dag Rune Olsen overser mange problemstillinger i debatten om lærerutdanning og karakterkrav. 
Meninger · Fattigdom. Det er grunn til å spørre om det som finnes av ordninger og tiltak i tilstrekkelig grad utgjør en samlet og gjennomtenkt strategi, skriver Bjørn Hvinden, som mener det er behov for en norsk arbeidslivsdugnad. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 

Campus

Samfunn