Rektor på Høgskulen på estalndet, Berit Rokne avholder styremøte torsdag 25. oktober. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor på Høgskulen på estalndet, Berit Rokne avholder styremøte torsdag 25. oktober. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tre styremøter på Vestlandet

Styremøter. Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet har begge styremøter torsdag 25. oktober. Du kan følge dem her. Høgskolen i Molde har også styremøtet og skal avgjøre sak om valgt eller ansatt rektor.

Publisert Oppdatert

Styremøtet ved Universitet i Bergen (UiB) starter klokken 09.00 og du følger det her

Del 2 av møtet:

Del 1 av møtet:

Saksliste styremøtet Universitetet i Bergen

S 102/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 103/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2018

S 104/18 Økonomirapport per september 2018

S 105/18 Budsjett for Universitetet i Bergen 2019

S 106/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022

S 107/18 Nytt navn for Institutt for kunst

S 108/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.

S 109/18 Nytt kvalitetssystem for utdanningene

S 110/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

S 111/18 Orientering om forhandlinger i 2018 om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artiklerOrienteringerStyrets halvtimeEventuelt

Saksliste styremøtet på Høgskulen på Vestlandet

Styremøtet ved Høgskulen på Vestlandet starter 10.30 og du kan følge det her (sending blir publisert først når styremøtet starter).

Her er dagsorden og saksliste

Komplett innkalling til styremøte 08/18

Saksliste

78/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

79/18 Orientering om regnskap 2. tertial, KD-rapportering (eksternregnskapet)

80/18 Internrapport inkl revidert budsjett og status tiltak årsplan 2018

81/18 Styringsmodell økonomi HVL - rekneskapsmodell

82/18 Budsjett 2020 - innspill til Kunnskapsdepartementet

83/18 Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 Prop. 1 S

84/18 Internrevisjonsrapport utført våren 2018 om overtid ved HVL, samt revisjonstema for høstens internrevisjon

85/18 Internasjonaliseringsmelding for HVL

86/18 Godkjenning av endringer i eksisterende studium: Faglærerutdanning i musikk

87/18 Søknad om endring av navn på studieprogrammet Community Music til Bachelor i musikk: Community Music

88/18 Godkjenning av søknad om etablering av nytt studium - Bachelor i Maritime Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

O-8/18 Orienteringar frå rektor, styremøte 08/18

O-8/18-1 Referat frå IDF-møte

O-8/18-2 Årshjul for styresaker

O-8/18-3 Langtidsplan for forskning og utdanning

O-8/18-4 Kompetanseforum Hordaland

Høgskolen i Molde: Valgt eller ansatt rektor?

Ved Høgskolen i Molde skal de i dag bestemme om de skal fortsette med valgt rektor eller gå over til ansatt rektor. Høgskoledirektøren innstiller på at de skal fortsette med todelt ledelse og valgt rektor.

Her er dagsorden for møtet i Molde:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS