Hva med et polyteknisk universitet?

Publisert
Velkommen til Oslo Polytekniske Universitet høsten 2018?

Velkommen til Oslo Polytekniske Universitet høsten 2018?

Nytt navn. Stipendiat Erik Børve Rasmussen melder enda et forslag til navn på det nye universitetet HiOA: Oslo Polytekniske Universitet.

Det går en debatt om hva det nye universitetet skal hete. Mye godt er sagt om hvor dårlig navnet OsloMet er. Ikke minst av mine kollegaer rundt lunsjbordet.

Klarest er kritikken fra Minervas Nils August Andresen – som også er fornøyelig å lese. Kritikken til tross har rektor Rice landet på OsloMet som det beste alternativet.

Det er tragisk, i dobbel forstand.

Men før vi sørgmodig tar til takke med å ha det teiteste navnet i klassen, drister jeg meg til å komme med (nok) et forslag som – så langt jeg kan se – er oversett i navnedebatten. Jeg sier «oversett», fordi det er et navnetype som står i en lang tradisjon for kunnskapsorganisasjoner med vekt på anvendt kunnskap.

Teknikk trenger ikke bety elektronikk eller industri. Techne, fra antikken, betyr fag, profesjon eller yrke.
Erik Børve Rasmussen
Stipendiat, SPS ved HiOA

Navnet jeg vil foreslå er Oslo Polytekniske Universitet.

Slik jeg har forstått debatten, er det tre krav som stilles til et godt navn. Det må være unikt, passende for virksomheten og velklingende for utlendinger. Jeg mener Oslo Polytekniske Universitet svarer til alle tre.

For det første er navnet unikt. Det er ingen andre universiteter i Oslo (Kjeller og Sandvika får unnskylde) som har polyteknikk i navnet.

For det andre er det passende for utdanningene Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr. Nå lurer du kanskje på hva for eksempel sykepleie eller barnevernspedagogikk har med teknikk å gjøre?

Teknikk trenger ikke bety elektronikk eller industri. Techne, fra antikken, betyr fag, profesjon eller yrke. Merkelappen «polyteknisk» viser til anvendte vitenskaper og praktiske yrker, og passer slik utmerket på både sykepleie og barnevernspedagogikk, for ikke å nevne lærere, ingeniører, bibliotekarer og tolker.

Til sist er det et velklingende navn for utlendinger. På engelsk lyder det Oslo Polytechnic University, noe jeg tror de fleste klarer uttale uten å rødme – som er mer enn vi kan si om Oslo Metropolitan. I tillegg – og dette er jo rosinen i pølsa – klinger navnet også godt på f.eks. tysk og fransk, språk man virker å ha glemt oppi all fokusgruppetestingen. Bare hør: Oslo Polytechnische Universität. Ganz natürlich, nicht? Og: Oslo Polytechnique Université. Oui?

Dersom jeg har forstått kriteriene riktig, er forslaget derfor godt nok til å kunne vurderes mot det svært sjenerende alternativet som nå ligger i tet. Jeg anser det som hevet over tvil at Rice (som resten av oss) vil det beste for høyskolen som nå skal bli universitet.

Dersom målet er et navn som både gir identitet, bevarer tradisjoner og klinger på utenlandsk, er forslaget jeg lanserer godt (nok). Og det har altså den store fordelen at vi som hører til her slipper å gremmes, i selskap eller mutters alene, over vår kollektive merkelapp.

Jeg ber derfor om at forslaget tas opp til vurdering.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til ansettelsesutvalget på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet.