Haster med bygg for livsvitenskap

Det haster med penger til bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener rektor Svein Stølen, og forventer penger i statsbudsjettet i høst.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen sitter i disse dager i budsjettdiskusjoner. Universitetet i Oslo har sendt statsminister Erna Solberg et brev der vi anmoder regjeringen om å fremme forslag om realisering av det nye livsvitenskapsbygget i statsbudsjettet for 2018.

Det nye bygget er nødvendig både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter – og ikke minst avgjørende for bedre forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i livsvitenskap. Og det haster.

Siden det ikke ble bevilget penger i revidert budsjett i vår, er det avgjørende at bevilgningen kommer på statsbudsjettet for 2018 for å sikre at bygget kan stå ferdig som planlagt i 2023. Dette er UiOs høyest prioriterte innspill både til den pågående budsjettprosessen og til partiene som stiller til valg i Stortingsvalget 2017.

Vi er overbevist om at vår satsing på livsvitenskap vil gi stor samfunnsmessig merverdi, og er enig med statsministeren i at det vil være «et historisk feilgrep» (VG 15.6.2016) å ikke legge vekt på potensialet for vekst i helsenæringene. Noen av områdene som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap er forebygging, diagnostisering og behandling av eksempelvis nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. Samspillet mellom UiO og aktivitetene ved Oslo universitetssykehus (OUS) er helt sentralt for vår satsing på livsvitenskap. 

I tillegg vil ny innsikt innen livsvitenskap legge bedre til rette for samfunnets håndtering av antibiotikaresistens og forvaltning av naturressurser, samt bidra til ny kunnskap i helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer og landbruk.

Aktivitetene som livsvitenskaps-bygget muliggjør, vil utvilsomt være et viktig bidrag til etableringen av nye bedrifter og arbeidsplasser innen grønn industri.

Svein Stølen

Aktivitetene som livsvitenskapsbygget muliggjør, vil utvilsomt være et viktig bidrag til etableringen av nye bedrifter og arbeidsplasser innen grønn industri. Vår satsing på livsvitenskap henger tett sammen med vårt arbeid med big data og digitalisering. Vi ser også for oss en tett kobling mellom næringsliv og akademia innenfor utdanningsområdet, bl.a. med tanke på praksisplasser i utdanningsløpene.

Vi er derfor glad for at livsvitenskapsbygget – det som skal bli Norges største enkeltstående universitetsbygg – er ett av to prioriterte byggeprosjekter i den gjeldende Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi er også glad for at en slik prioritering har tverrpolitisk støtte i Stortinget. Derfor må det nå bevilges penger så vi kan få bygget ferdig.

Nå gjelder det å få Livsvitenskapsbygget på statsbudsjettet! Jeg håper regjeringsmedlemmene på budsjettkonferanse får med seg budskapet fra Raymond Johansen, Kristin Skogen Lund, John-Arne Røttingen og Karita Bekkemellem

Posted by Svein Stølen on 23. august 2017

(Innlegget er publisert på rektors blogg ved Universitetet i Oslo)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS