Etter all denne uroa som har vore, har eg bedt <span class="caps">HR</span>-avdelinga starte eit arbeid med å sjå på rutinane for vitskapleg tilsette sine reiser, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Etter all denne uroa som har vore, har eg bedt HR-avdelinga starte eit arbeid med å sjå på rutinane for vitskapleg tilsette sine reiser, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Går gjennom reiserutinar etter terroraksjonane

Universitetet i Bergen går gjennom reiserutinar for vitskapeleg tilsette etter den siste tidas terroraksjonar. ​

Publisert   Sist oppdatert

— I kraft av si særleg uavhengige stilling, kan vitskapleg tilsette vere kvar som helst. Det gjer det vanskeleg å nå dei når terroristane slår til, krigen bryt ut eller elvene renn over. No varslar universitetsdirketør Kjell Bernstrøm ved UiB ein gjennomgang av rutinane.– Vi har ein generell reisepolicy, der teknisk-administrativt tilsette er pålagte å følgje andre rutinar enn dei vitskapleg tilsette, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til På Høyden.

Universitetsdirektøren fortel at teknisk-administrativt tilsette skal bestille tenestereiser via reisebyrået Berg-Hansen. Dermed vil reisebyrået ha oversikt over kven som er i områder som vert råka av terror eller naturkatastrofar.

– Frå Berg-Hansen får vi automatisk lister over tilsette som har reist til dei aktuelle områda, seier Kjell Bernstrøm.

Teknisk-administrativt tilsette skal også fortelje nærmaste overordna kvar dei reiser og kvar dei skal vere. Leiinga har også god kontroll på kvar i verda UiB-studentar er til ei kvar tid.

Den øvste leiinga har derimot ingen overordna oversikt over kvar dei vitskapleg tilsette er til ei kvar tid.

Det er ei politisk avgjerd at vitskapleg tilsette skal ha ei særleg fri og uavhengig stilling

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør, UiB

– Det er ei politisk avgjerd at vitskapleg tilsette skal ha ei særleg fri og uavhengig stilling, seier Kjell Bernstrøm

På institutt der dei vitskapleg tilsette reiser mykje, finst det i følge Bernstrøm eigne rutinar.

Varslar endring

Vitskapleg tilsette er ikkje pålagte å bestille reiser via Berg-Hansen. Men sjølv ei bestilling via reisebyrået vil  berre gje informasjon om kva flyplass ein reiste frå og kva flyplass ein landa på, ikkje kvar ein oppheld seg.

– Etter all denne uroa som har vore, har eg bedt HR-avdelinga starte eit arbeid med å sjå på rutinane for vitskapleg tilsette sine reiser. Eg nemnte dette også for dekanane i går. Gitt at uroa i verda held fram med å auke, må vi diskutere korleis vi prinsipielt skal handtere reisepolicyen vår, seier Kjell Bernstrøm