Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet håper at regionmeldingen vil styrke de regionale forskningsmidlene, samtidig som nasjonale forskningsmidler fremdeles ivaretas. Foto Ketil Blom Haugstulen.
Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet håper at regionmeldingen vil styrke de regionale forskningsmidlene, samtidig som nasjonale forskningsmidler fremdeles ivaretas. Foto Ketil Blom Haugstulen.

Vi tror på styrking av det regionale

Forskningsmidler. Det regionale utgangspunktet er viktig for å bygge nasjonal og internasjonal kompetanse, skriver Berit Rokne og Gro Anita Fonnes Flaten ved Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

Rektorene Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen og Gunnar Bovim ved NTNU, sammen med regiondirektørene i NHO, Tom Knudsen og Tord Lien, skriver i Khrono 12. september at Hagenutvalget foreskriver feil medisin når det gjelder overføring av forskningsmidler til regionene. Vi mener det må være mulig å tenke to tanker samtidig om fordeling av forskningsmidler.

Utvikling av regionene krever handlingsrom. Regionale forskningsmidler er tettere på regionale behov enn nasjonalt tildelte midler. Vi oppfatter at også Forskningsrådet er åpen for å se det regionale perspektivet mer eksplisitt og i tettere samarbeid med regionene, ut fra innlegget Røttingen hadde på årskonferansen for regionale forskningsfond tidligere i høst.

Vi vet at den nasjonale pengesekken med forskningsmidler ikke er bunnløs. Midlene må brukes klokt for å finansiere norsk forskning og utvikle sterke internasjonale miljøer. Det regionale utgangspunktet er viktig for å bygge nasjonal og internasjonal kompetanse.

Det regionale utgangspunktet er viktig for å bygge nasjonal og internasjonal kompetanse.

Berit Rokne og Gro Anita Fonnes Flaten

Etter å ha deltatt på årskonferansen for Regionale forskningsfond og senere rundebordskonferanse for innovasjon i offentlig sektor ser vi behovet for forskning og innovasjon i regionene som viktigere enn noen gang.

Det stilles nå økende krav til innovasjon i offentlig sektor. Her tror vi regionale midler som involverer kommunene og utdanningsinstitusjoner både i problemidentifiseringer og løsninger vil kunne gjøre veien til samarbeid kortere. Det regionale nivået er viktig for samarbeid mellom bedrifter, offentlig forvaltning og utdanningsinstitusjoner. Den naturlige nærheten i regionene mellom bedriftene, offentlige tjenestetilbud og utdanningsinstitusjonene tror vi er et suksesskriterium for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

Kvalitet må uansett være et sentralt kriterium for tildeling av forskningsmidler. Samtidig er relevans- og behovs initiert forskning viktig. Vi vet også at implementering av ny kunnskap er krevende. Vi har tro på at midler som tildeles regionalt og som involverer flere aktører lokalt, lettere vil kunne implementeres enn prosjekter med et mer nasjonalt utgangspunkt.

Høgskulen på Vestlandet vet at det regionale næringslivet og fylker og kommuner setter stor pris på, og har god nytte av, det tette samarbeidet vi har med dem. For oss er det viktig å være tett på omgivelsene og bidra til at kompetanseheving skjer i regionen. Vi opplever at regionene har god oversikt over behov og ressurser og hva som må til for å bygge regionen. Det at ulike regioner har ulike behov når det gjelder forskning og kompetanseheving, er også et perspektiv som lett forsvinner med et nasjonalt utgangspunkt.

Vi håper at regionmeldingen vil styrke de regionale forskningsmidlene, samtidig som nasjonale forskningsmidler fremdeles ivaretas. Dette krever god dialog mellom institusjonene, forskningsrådet og regionene hvor ulike perspektiver blir belyst og trukket fram. Her er det muligheter for løsninger som ikke trenger å stå i motsetningsforhold til hverandre.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS