NMBU

Reagerer på at fagforeninger får nei til styreseminar

Ansatterepresentanter i styret ved NMBU er ikke fornøyd med at fagforeninger har fått nei til deltakelse på styreseminar.

Birger Svihus representerer faglige ansatte i styret ved NMBU.
Birger Svihus representerer faglige ansatte i styret ved NMBU.
Publisert

Khrono har kontaktet representanter for de ansatte i NMBUs styre og spurt om deres reaksjon på bekymringen fra de to største fagforeningene ved universitetet.

Universitetsstyret ved NMBU har møte torsdag 9. mars og styreseminar fredag 10. mars.

Eivind Norum representerer teknisk-administrativt ansatte i styret og forteller at han har fått med seg bekymringene hos fagforeningene, og sier han ønsker utfyllende informasjon om det som nå er belyst i Khrono om medbestemmelse og åpenhet i kommende styremøte.

Fakta

NMBU-styret 2021-25

 • Curt Rice, rektor, er møtesekretær.

  Faste medlemmer:
 • Hanne Refsholt
  Eksternt medlem - Leder i utvalg
 • Per Holten-Andersen
  Eksternt medlem
 • Tone Ikdahl
  Eksternt medlem
 • Stein Eggan
  Eksternt medlem
 • Birger Svihus
  Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Vincent Eijsink
  Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Eivind Norum
  Representanter for teknisk- administrativt ansatte
 • Martin Paliocha
  Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Tilde Birgitte Dalberg
  Studentrepresentant
 • Børge Falleth Høysæter Studentrepresentant

— Det samme gjelder selvsagt ønsket om å være til stede på styreseminaret. Noe av årsaken, som kan forsterke bekymringene hos fagforeningene, er en mer presset universitetsøkonomi. Det gjør det mer krevende å løse oppgavene, de tidligere ABE-kuttene og nå økte energikostnader. Det som er kommet frem i Khrono må vi derfor bruke tid på. Vi er ikke tjent med bekymrende ansatte ved NMBU, sier Norum.

Frustrerte fagforeninger

I januar gikk Forskerforbundet og NTL ved NMBU ut på intranettet på universitetet og uttrykte bekymring for den demokratiske utviklingen, medbestemmelse og medvirkning ved universitetet.

Da dette utspillet ikke medførte noen reaksjoner, valgte de denne uken å snakke om sin frustrasjon i Khrono.

Arve Heistad i Forskerforbundet spissformulerer utfordringene slik:

— Vi skulle få en avbyråkratisering, men opplever en avdemokratisering.

Ett av punktene til fagforeningene handler om at man har få styremøter og en mangelfull agenda på styremøtene ved universitetet. De fortalte også at de hadde bedt om å få være med på styreseminaret som arrangeres dagen etter styremøtet torsdag 9. mars, men at de har fått nei fra rektor og direktør.

— Universitetsdemokratiet ved NMBU lever i beste velgående, var starten på rektor Curt Rices respons på kritikken.

— Vi i styret er godt informert om de fleste av de sakene som fagforeningene nevner. Styret og rektor har hatt en god dialog om hvordan styret kan bidra til å skape verdi ved enda tidligere involvering, sier styreleder Hanne Refsholt.

— Skaper unødig dårlig samarbeid

Birger Svihus er representant for de faglige ansatte i styret ved NMBU. Han ønsker ikke å forskuttere hva han vil ta opp eller si i styremøtet, men han reagerer også på at de ansatte har fått nei til deltakelse på styreseminaret.

— Min personlige mening er arbeidstakerorganisasjoner som ønsker det, bør få delta på slike seminarer, uavhengig av om det har noen spesiell verdi med slik deltakelse eller ikke. Det er beklagelig at man avslår et slikt ønske fra arbeidstakerorganisasjonene. Det skaper et unødig dårlig samarbeid mellom ledelsen og fagforeningene, og det er ingen tjent med, sier Svihus til Khrono.

Han legger til at utfordringene med lukkede styreseminar på den andre siden ikke er et nytt fenomen ved NMBU, og således ikke noe den nye rektoren Curt Rice har kommet med.

Dagsorden styremøtet 9. mars ved NMBU

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste universitetsstyremøte 09.03.2023
 • NMBUs årsrapport 2022-2023
 • Årsregnskap 2022
 • Økonomirapport 3. tertial 2022 — overføring av midler fra 2022 til 2023
 • Investeringsplan 2023-2027
 • Forslag til justert plan for internrevisjon i 2023
 • Rettighetsstrategi for åpen publisering - NMBU Rights Retention Strategy
 • Revidering av forskrift om studier ved NMBU - 2023

Orienteringssaker

 • Orientering om tildelingsbrevet for NMBU 2023
 • Internrevisors presentasjon av revisjon av digitalisering i utdanning
 • Planer for videreutvikling av NMBUs internkommunikasjon og myndighetskontakt i 2023
 • Årsrapport forskerutdanning 2022
 • Årsrapport helse, miljø og sikkerhet 2022
 • Årsrapport for likestilling, mangfold og inkludering 2022
 • Årsrapport NMBU klagenemnd 2022
 • Rektors orientering til Universitetsstyret 09.03.23
 • Referatsaker - Universitetsstyret 09.03.23
 • Eventuelt - Universitetsstyret 09.03.23
Powered by Labrador CMS