Professor Anton Havnes leder HiOAs egen satsing kalt Fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Foto: Sonja Balci/HiOA
Professor Anton Havnes leder HiOAs egen satsing kalt Fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Foto: Sonja Balci/HiOA

Lanserer ny blogg for fremragende satsing

HiOAs satsing, kalt Fremragende profesjonskvalifisering (FPK), har fått ny blogg som ble lansert tirsdag 26. november.

Publisert Oppdatert

Senter for profesjonsstudier (SPS) har ansvar for satsingen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I spissen står professor Anton Havnes.

Med seg har han Hege Hermansen med fartstid fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun er foreløpig ansatt i et ett års engasjement. Fra våren vil ytterligere to ansatte fra SPS bidra inn i satsingen. 

Høye mål

— HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering på basis av høy vitenskapelig kvalitet og høy yrkesrelevans. Den institusjonelle satsingen Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) skal støtte opp om dette målet, poengterer Havnes.

Hege Hermansen forklarer at FPK skal fokusere på sentrale spørsmål rundt grunnleggende sider ved profesjonsutdanningene, som utdanningenes relevans, relasjonen mellom utdanning og yrkesfelt.

— Hvordan kan vi skape gode sammenhenger i utdanningsprogrammene mellom fagkomponentene, teori og praksis, og utdanning og forskning, og hvordan vi kan jobbe med utviklingen av profesjonell identitet – eller profesjonell dannelse, utbygger Hermansen.

Tett samarbeid på tvers

Havnes understreker at de legger opp til et tett samarbeid med utdanningsprogrammene og studentene ved HiOA.

— Vi jobber mot instituttene og fakultetene, men også direkte overfor ansatte og studenter, forteller Havnes.

— Vi vil støtte konkrete FoU-initiativer, utvikle nye og innovative måter å drive undervisning på, og dokumentere og systematisere eksisterende initiativer og erfaringer. Vi jobber også med å skape arenaer for erfaringsutveksling på tvers av høgskolens fagmiljøer, sier Havnes.

Han forklarer at aktivitetene er organisert rundt fire tematiske satsingsområder:

  • Forholdet mellom utdanning og arbeid
  • Simulering som forberedelse til profesjonsutøvelse
  • Studentinvolvering
  • Integrerende komponenter i profesjonsutdanningene

Har pekt ut fire utfordringer

Havnes og Hermansen forteller at satsingen Fremragende profesjonskvalifisering (FPK) tar utgangspunkt i at målet om å utvikle fremragende profesjonsutdanninger særlig knytter an til fire utfordringer.

— Den ene utfordringen gjelder at studentene tilegner seg faglig innsikt, forskningsbasert kunnskap og begreper som forklarer og begrunner profesjonell praksis, sier Havnes.

— Samtidig skal de utvikle profesjonelle ferdigheter, mestring av praktiske oppgaver, spesifikke situasjoner og unike personer. Å bli f.eks. sykepleier, ingeniør eller journalist innebærer også å utvikle av profesjonell identitet og ansvarlighet, verdier, holdninger og etisk standard, fortsetter han og legger til:

— Den fjerde utfordringen ligger i at profesjonell praksis i økende grad bygger på kombinasjonen av individuelt ansvar, profesjonelt fellesskap og tverrprofesjonelt samarbeid.

Flere seminarer

I høst har FPK-satsingen innebåret to seminarer, går det HiOAs vei førstkommende fredag vil en ny status behørig bli markert.

Det legges også opp til flere seminarer neste år, og Hermansen og Havnes understreker at de ønsker kontakt og innspill fra ansatte.

— Dette kan skje gjennom de institutter og fakulteter man er ansatt på, eller direkte til oss. Vi søker spennende prosjekter som bygger opp under vår satsing. Vi ønsker mer og bedre tverrfaglig satsing og kommunikasjon og vi ønsker å synliggjøre og skape forsknings- og utviklingsnettverk rundt spennende prosjekter som er i startgropa eller allerede er iverksatt, forteller de to, som avslutter med å poengtere at innspill fra studenter er også hjertelig velkomne.

Fremragende finalerunde

Denne høsten har den fremragende satsingen avholdt to seminar. På det første ble alle prosjekter som har søkt nasjonal status som Senter for fremragende utdanning (SFU) presentert. I årets runde var det 24 søkere til å få en slik status.

Åtte finalister er plukket ut, og tre vinnere ble pekt ut under NOKUTs jubileumsseminar fredag 8. november. Denne gangen nådde ikke HiOAs finaleprosjekt helt opp.

Fakultet for samfunnsfag (Institutt for sosialfag) og flere fagmiljø/utdanninger/institutt ved Fakultet for helsefag er med som prosjektpartnere i «Health and Social - Unlimited».

Det er Universitetet i Oslo som koordinerer dette programmet. Høgskolen i Gjøvik er også med i samarbeidsprosjektet.

Partnene diskuterer nå om de skal fortsette samarbeidet selv om de ikke nådde helt opp i finalen.

Kommunikasjonsprosjekt

I «Health and Social Education - Unlimited» samarbeider HF og SAM-fakultetene ved HiOA i et konsortium med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og helseavdelingen ved Høgskolen i Gjøvik. 

— Det sentrale begrepet i dette prosjektet er hva vi kan kalle kunnskapsoversettelse. Hvordan kunnskap foreligger og er ulik mellom ulike institusjoner, ikke minst mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner på den ene sida og de tjenesteytende institusjonene ute i helse-og sosialsektoren på den andre. Ser vi på hvordan det samarbeides på tvers av dette skillet, blir dette egentlig et kommunikasjonsprosjekt, forklarte dekan Dag Jenssen (bildet over) da prosjektet ble presentert på FPKs første seminar.

To søknader som ikke nådd opp til finalerunden er initiert av Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

TKDs prosjekt heter «Centre for student-centered and technology-enhanced learning». Høgskolen er her i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Buskerud. LUIs prosjekt heter «The teacher qualification lab».

Begge prosjektene ble presentert på seminaret tidligere i høst, og begge fakultet forteller at de jobber videre med sine prosjekter og gjerne vil lære av arbeidet som er gjort på SAM og HF.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS