nord universitet

Pandemien og krigen har fått fortgang på nytt prosjekt

Professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet skal lede et internasjonalt nettverk om samfunnssikkerhet.

Professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet skal lede et internasjonalt samfunnssikkerhetsnettverk
Professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet skal lede et internasjonalt samfunnssikkerhetsnettverk
Publisert Oppdatert

Først kom pandemien. Da vi endelig kunne se en mer normal hverdag igjen var det krigen i Ukraina som ble det neste. Det har blitt nok å henge fingre i for professor Odd Jarl Borch som har samfunnssikkerhet som sitt spesialfelt.

— Vi har sett de siste årene hvor viktig det er å samarbeide på tvers av landegrenser på forebyggende sikkerhet, oppbygging av beredskap og krisehåndtering, sier Borch, og fortsetter:

— Det satt en liten støkk i oss da det ble meldt om kriging ved atomkraftverkene i Ukraina. Da så vi faren for radioaktive utslipp, og strålevern er jo en del av det vi samarbeider om, sier Borch

Pådriver blant 200 institusjoner

Og «vi» og «oss » denne gang er det akademiske samarbeidsnettverket University of the Arctic (UArctic). Som består av mer enn 200 universiteter, forskningsinstitutter og organisasjoner. Der har Borch blitt tildelt et såkalt chair i samfunnssikkerhet. De neste fem årene skal han fungere som akademisk pådriver for forsknings-, utdanningssamarbeid og nettverksbygging innen samfunnssikkerhet.

— Vi har jobbet i noen år allerede med å opprette et fagnettverk. Vi har sett på felles utfordringer, risikoområder og potensielle kriser man kan samarbeide på. Allerede samarbeider man på mange områder, som på oljevern og søk og redning, forteller Borch.

Det er første gang UArctic utnevner en egen chair for fagområdet sikkerhet og beredskap.

Blir mer aktuelt

Kriser har eksistert siden tidenes morgen, men de siste års hendelser har vist hvor viktig det er å ha oppdatert kunnskap innenfor hele krisespekteret, mener professoren.

— Vi kjører nå et kurs i kommunalt beredskapssamvirke. Der fikk vi enorme søkertall. Det viser at det er et stort behov for å komme sammen, uveksle erfaringer og få faglig påfyll. På den måten kan man styrke beredskapen fremover. Så har det også vært press på utdanningsinstitusjoner på å bidra med relevant kompetanse på området, forklarer han.

Nord universitet har samfunnsikkerhet som en av sine fire tematiske satsingersområder. Borch har en sentral rolle som leder for Nordlab, beredskapsledelseslaboratoriumet til universitetet.

—Vi er veldig opptatt av å bygge fagnettverk innen sikkerhet og beredskap med fokus på samvirke. Her er det mye å gjøre både nasjonalt og internasjonalt. Nord universitet har over tre år lagt inn forslag til Kunnskapsdepartementet om midler til innovasjon og nettverksbygging innen beredskapskompetansefeltet. Vi jobber også inn mot UNESCO for å få en styrking av akademisk samarbeid gjennom deres globale nettverk. Vi tenker vi kan bidra inn i UNESCOA på beredskapsutdanningsområdet, sier Borch

I etterkant av Russlands invasjon av Ukrainia har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at regjeringen er villig til å bruke mer penger på Forsvaret. Borch påpeker at det er viktig også styrke det sivile i den sammenheng.

— Det er mye fokus på Forsvaret, men kompetanse på sivilberedskap er også viktig å utvikle. Vi må ha en totalberedskapsperspektiv på satsingen fremover, og Kunnskapsdepartementet må følge opp med å styrke universitetenes utdanningskapasitet innen sivil berdskap, sier han.

Powered by Labrador CMS