Leieavtale

OsloMet trues med erstatningskrav på flere hundre millioner kroner

Uenighet om leieavtale av bygg på campus Kjeller, Romerike.

Styret ved OsloMet vil ikke inngå leieavtalen med gårdeier på Kjeller på Romerike likevel. — Det er ikke riktig sted for OsloMet, sa styreleder Trine Syvertsen på styremøtet 12. mars.
Styret ved OsloMet vil ikke inngå leieavtalen med gårdeier på Kjeller på Romerike likevel. — Det er ikke riktig sted for OsloMet, sa styreleder Trine Syvertsen på styremøtet 12. mars.
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet vedtok torsdag 12. mars å ikke inngå den framforhandlede leieavtalen med Hemfosa Samfunnsbygg AS, som eier bygget der OsloMet har sin Kjeller-campus.

Kjeller ligger noen kilometer utenfor Lillestrøm på Romerike, i det som nå er Viken fylke.

I et brev som ble sendt styremedlemmene dagen før styremøtet fra advokatfirmaet Schjødt, varsler Hemfosa erstatningskrav. Kravet vil ta utgangspunkt i alle tapte leieinntekter, går det fram av brevet.

Den framforhandlede leiekontrakten er på 32 millioner per år fram til 2043. Dermed kan Hemfosas erstatningskrav bli på 640 millioner kroner for perioden 2023-2043.

Fakta

Vedtok to-campusløsning

Vedtaket som OsloMet-styret gjorde 12. mars 2020 er slik:

 • Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi.
 • Rektor bes om å komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike.
 • Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.

OsloMet har fra før en leieavtale på bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller som utløper i 2023.

— Hvis OsloMet ikke etterlever den inngåtte avtalen er erstatning absolutt et alternativ. Utover dette ønsker vi ikke å uttale oss om saken på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Henrik Melder i Hemfosa Samfunnsbygg i en tekstmelding til Khrono.

Avviser kravet

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet avviser kravet og sier at brevet fra Hemfosa var egnet til å skape usikkerhet for styremøtet.

— Hemfosas siste trekk er spekulativt. Vi hadde en kontakt med vår advokat for noen uker siden, og vi har tatt alle nødvendige forbehold. Det juridiske er ivaretatt, sa Seim på styremøtet 12. mars.

Til Khrono sier Seim:

— OsloMet har tatt alle forbehold og den framforhandlede avtalen er ikke signert. Vi vil selvsagt følge opp saken og koble inn Kunnskapsdepartementet og regjeringsadvokaten.

Han sier videre at han synes det er spesielt at Hemfosa varsler erstatningskrav.

— Det stilles i et spesielt lys når vi vet at Hemfosa var villig til å gå ned 20 millioner kroner per år i husleie. Det er en alvorlig sak for Hemfosa hvis vi har betalt 20 mill per år mer enn markedsverdien siden 2014, sier han.

På styremøtet stilte Seim spørsmål ved om Hemfosa har blitt subsidiert av staten med 20 mill. per år i alle årene som selskapet har vært gårdeier på Kjeller. Hemfosa kjøpte bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller fra Entra ved årsskiftet 2014/15. OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har leid bygget siden 2003.

Direktør Asbjørn Seim avviser erstatningskravet fra gårdeier Hemfosa på Kjeller.
Direktør Asbjørn Seim avviser erstatningskravet fra gårdeier Hemfosa på Kjeller.

OsloMet har betalt 52 millioner kroner i året i leie for bygget, men etter forhandlinger med Hemfosa ble prisen redusert til 32 mill per år i den nye leieavtalen. Den skulle ha virkning fra 2019, noe som ville medført at OsloMet sparte 90 millioner i perioden 2019-23 i forhold til den gjeldende leieavtalen.

I mars 2019 vedtok styret ved OsloMet å gi rektor fullmakt til å sende den framforhandlede avtalen til departementene for godkjenning.

Mener avtalen er bindende

Hemfosa hevder, via sin advokat, at den nye leieavtalen var bindende i det den ble godkjent av Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fullmakten til å inngå avtalen kom i et brev fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet 16. desember i fjor.

Bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, der OsloMet (tidligere Høgskolen i Akershus og deretter Høgskolen i Oslo og Akershus) har holdt til siden 2003.
Bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, der OsloMet (tidligere Høgskolen i Akershus og deretter Høgskolen i Oslo og Akershus) har holdt til siden 2003.

«Hemfosa anser OsloMet å være bundet til forlengelsesavtalen som partene ble enige om våren 2019 og som ble godkjent av både Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) desember 2019», står det i brevet.

Fakta

Leieavtaler som utløper i for OsloMet i Pilestredet

Leieavtaler som utløper i for OsloMet i Pilestredet

Følgende leieavtaler i Oslo sentrum skal reforhandles kommende 6 år:

 • Pilestredet Park 33 & 35 (Thon), 14 mill, utløper 31. juli 2022
 • Stensberggt. 29 (KLP Eiendom), 4,4 mill, utøper 31. juli 2023
 • Pilestredet 50, byggetrinn. 3 (KLP Eiendom), 21,3 mill, utløper 31. juli 2024
 • Stensberggt. 26-28 & Pilestredet 38 (KLP Eiendom), 24 mill, utløper 31. august, 2024
 • Pilestredet 46 (KLP Eiendom) , 15,6 mill, utløper 30.juli .2025
 • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 1 (KLP Eiendom), 6,5 mill, utløper 31.juli .2025
 • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 2 (KLP Eiendom) 14,6 mill, utløper 31.juli.2028
 • Pilestredet 35 (P35 AS/Union Eiendomskapital AS), 41,3 mill, utløper 31.desember.2026

Summene viser leiekostnad i 2019.

Kilde: vedlegg til styrepapirer, OsloMet-styret 12/3-2020

«Hemfosa vil basere et slikt erstatningskrav på den positive kontraktsinteresse, med utgangpunkt i hele forlengelsesavtaleperioden frem til 2043», står det videre.

Skapte bekymring på styremøtet

Brevet fra Hemfosa skapte en viss bekymring på styremøtet 12. mars.

— Det er stor usikkerhet ved de rettslige konsekvensene av å ikke inngå avtalen, sa Einar Braathen, som representerer faglig ansatte.

Han sier i etterkant av møtet at dette var et av premissene for at han, som en av tre i styret, ikke stemte for å si nei til avtalen med Kjeller. I stedet stemte han for et forslag fra eksternt styremedlem Trym Holter, som gikk ut på å vente med å ta en avgjørelse om leieavtalen til man vet hvilke alternativer som finnes for lokalisering på Romerike.

— Et mulig erstatningskrav kan påføre OsloMet mye negativt, både økonomisk og omdømmemessig, sa han på møtet.

Flertallet i styret (7 mot 3) vedtok imidlertid å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.

Les også: OsloMet-styret sa nei til samlokalisering

OsloMet har også tidligere hatt planer om å bygge en ny campus i Lillestrøm sentrum. Dette skal ikke være en aktuell løsning nå. Men man skal forsøke å finne egnede lokaler i et eksisterende bygg på Romerike et sted.

Brå vending for rektor Rice

Innstillingen til rektor Curt Rice før møtet var å samlokalisere hele OsloMet i Oslo og si nei til den framforhandlede avtalen med Hemfosa.

Siste del av forslaget fikk han gjennom i styret, men styret sa nei til samlokalisering. I stedet ble det vedtatt at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi.

Dermed tok saken en brå vending for OsloMet-ledelsen, som nå må i gang med å finne andre lokaler til sin Romerike-campus.

– Jeg må nå sette i gang med et arbeid med å finne ut hvilken faglig aktivitet et nytt campus på Romerike skal huse, og ikke minst må vi i gang med sonderinger om hvor i regionen vi kan være, sier Curt Rice i en nyhetsmelding på OsloMets ansattesider.

Rektor Curt Rice ønsket samlokalisering av hele OsloMet i Oslo, men må nå finne lokaler til en fullverdig campus på Romerike.
Rektor Curt Rice ønsket samlokalisering av hele OsloMet i Oslo, men må nå finne lokaler til en fullverdig campus på Romerike.

Blir mindre arealer i Oslo

Han sier at det skal gjøres en helhetlig vurdering av hvem som skal være hvor på de to campusene som universitetet skal ha fra 2023.

– Min tilnærming til den kommende prosessen er ikke bare å flytte de som i dag er på Kjeller til nye lokaler. Vi skal gjøre en helhetlig vurdering av OsloMet sin faglige profil, før vi bestemmer hvem som skal være hvor. Jeg kommer til å involvere bredt i dette arbeidet, sier Rice.

Han sier også at det vil bli nødvendig å redusere arealet som OsloMet har i Pilestredet i dag.

OsloMet har åtte leiekontrakter i og omkring Pilestredet som skal reforhandles de kommende seks årene. Den første av disse er leiekontrakten for Pilestredet Park 33 og 35, der OsloMet leier 9500 kvm av Thon-gruppen. Denne avtalen utløper sommeren 2022.

Vil jobbe med regionen

Det politiske presset mot OsloMet-ledelsen og styret om å bli værende på Romerik har vært sterk i den foreløpige innspurten i denne saken.

Flere i OsloMet-styret pekte på at aktører på Romerike nå viser at OsloMet er sterkt ønsket i regionen framover - og at de er kommet på at de faktisk har et universitet.

Rice sier at han ser fram til en tettere dialog med politikere og andre aktører på Romerike framover.

– Debatten i denne saken har tydelig vist at OsloMet er sterkt ønsket på Romerike. Det gjelder både kommuner, fylkeskommunen og næringslivet. Vi går nå i dialog med disse aktørene for å høre hva de kan tilby OsloMet og hva vi kan samarbeide tettere om. Jeg håper disse aktørene nå opprettholder sitt sterke engasjement slik at vi sammen skal få til et levende campus i regionen, sier han.

Powered by Labrador CMS