styremøte

OsloMet-styret trosset Rice og økte bidraget til Khrono

Styret ved OsloMet vedtok med 10 mot 1 stemme å øke universitetets bidrag til finansieringen av Khrono, stikk i strid med anbefalingen fra rektor Curt Rice.

Mandagens styremøte ved OsloMet ble holdt på teams og fortsetter tirsdag. Her er rektor Curt Rice i et tidligere styremøte.
Mandagens styremøte ved OsloMet ble holdt på teams og fortsetter tirsdag. Her er rektor Curt Rice i et tidligere styremøte.
Publisert Oppdatert

Budsjettet til Khrono ble et hett tema på universitetsstyremøtet på OsloMet mandag ettermiddag.

Etter forslag fra ansattrepresentant Einar Braathen vedtok styret med 10 mot 1 stemme å plusse på avisens budsjett med 450.000 kroner i 2021. Dermed vil OsloMets bidrag til finansieringen av Khrono bli på 5 millioner kroner neste år.

Den eneste som stemte mot forslaget fra Einar Braathen om å rette opp manglende pris- og lønnsjustering, var styreleder Trine Syvertsen.

Rice led nederlag

Rektor Curt Rice argumentere mot å øke budsjettet og viste til at OsloMet har inngått en avtale med de andre universitetene og høgskolene som finansierer Khrono som innebærer at OsloMets bidrag skal være et fast beløp per år på 4,55 millioner i en treårsperiode.

— OsloMet har vært en god partner for Khrono i den store veksten avisen har hatt, men jeg føler meg bundet av den avtalen vi har med de andre institusjonene, sa Rice, som konkluderte med at han ikke ville anbefale å øke bidraget og heller se en eventuell økning i sammenheng med en utredning som skal gjøres om den framtidige organiseringen av Khrono.

Styremedlem Einar Braathen viste til at OsloMet ikke har lønns- og prisjustert sitt bidrag til finansieringen av Khrono siden 2019, slik de andre institusjonene som er med og finansierer avisen har gjort. Han foreslo dermed å plusse på 450.000 kroner og avstemningen viste at et nesten fulltallig styre var enig.

Kritikk av rektors håndtering

Både Braathen og ansattrepresentant Hege Bergersen stilte spørsmål ved måten Curt Rice har håndtert denne saken på.

Einar Braathen tok kontakt med redaktør Tove Lie angående den manglende lønns- og prisjusteringen av OsloMets bidrag til Khrono i forkant av styremøtet og hadde en dialog med henne på e-post.

Rektor Curt Rice under budsjettbehandlingen.
Rektor Curt Rice under budsjettbehandlingen.

Fredag ble Lie så kontaktet av Curt Rice, som kommenterte mailen hvor hun hadde svart på Braathens spørsmål og karakteriserte den som «ikke-kollegial».

Dette skapte skapte brudulje i styret og både Braathen og Bergersen krevde et svar på hvordan Rice hadde fått kjennskap til e-posten.

— Det skal være fritt fram for enhver med tilknytning til OsloMet å ta kontakt med ansattrepresentanter for å fremme sine saker. Og det skal være fritt fram for ansattrepresentanter å ta kontakt med akkurat dem de ønsker for å innhente informasjon som er relevant for saker på kommende styremøter. Det er sentralt for oss at det skal være slik, og at de som tar slik kontakt, ikke risikerer å bli irettesatt av rektor i etterkant, sa Braathen og stilte følgende spørsmål til Rice:

— Er det akseptabelt at rektor kontakter og irettesetter enkeltpersoner som har blitt kontaktet av styremedlemmer – attpåtil når enkeltpersonen i dette tilfellet er redaktøren for en uavhengig nettavis som rapporterer til eget styre og ikke til OsloMets rektor?

Også Hege Bergersen sa at hun synes det er urovekkende at rektor har fått tilgang til e-posten der Braathen fikk svar på spørsmål om Khrono.

— Vi må kunne ta kontakt med ansatte når vi trenger å få belyst en sak. Det er veldig viktig at vi har et tillitsbasert forhold og jeg forventer et svar fra Rice, sa hun.

Styremedlemmene Einar Braathen og Hege Bergersen representerer ansatte ved OsloMet.
Styremedlemmene Einar Braathen og Hege Bergersen representerer ansatte ved OsloMet.

Rice: Usant og kjipt

Noe svar fra Rice om hvordan han hadde fått tilgang til e-posten fikk de ikke under styremøtet.

— Her antydes det at jeg driver og straffer folk som tar kontakt. Det er usant, uten grunnlag og veldig kjipt, sa Rice.

Einar Braathen sier til Khrono etter møtet at saken vil bli fulgt opp.

— Vi er ikke ferdige med denne saken og vil følge opp i styremøtet tirsdag, og eventuelt senere hvis vi ikke får et tilfredsstillende svar der, sier han.

Ifølge vedtaket skal pengene til den oppjusterte posten «Khrono» tas fra ubrukte midler ved OsloMet i 2020.

Etter justeringen vil bidragene til Khrono samlet fra de 10 institusjonen som finansierer Khrono være rundt 16 millioner kroner. Universitetet i Bergen er den største finansiøren, og bidrar med 6,2 millioner kroner i 2020.

Fortsetter tirsdag

Styremøtet ved OsloMet fortsetter tirsdag 8. desember kl 13. Da er det blant annet campusprosjektet på Romerike som er tema.

Her er opptak fra første del av styremøtet, 7. desember, og i neste vindu strømmes fortsettelsen av møtet tirsdag kl 13.00:

Powered by Labrador CMS