Høgskulen i Volda er populær blant årets søkere til høyere utdanning, her fra studiestart i 2017. Idrettshøgskolen er årets vinner med vekst på 46,9 prosent. Foto: Høgskolen i Volda
Høgskulen i Volda er populær blant årets søkere til høyere utdanning, her fra studiestart i 2017. Idrettshøgskolen er årets vinner med vekst på 46,9 prosent. Foto: Høgskolen i Volda

Søkertall: Idrettshøgskolen har størst vekst, OsloMet på bunn

Samordna opptak. Antall søkere til høyere utdanning økte med nesten 5 prosent fra 2017 til 2018. Norges idrettshøgskole er i søkervekst-toppen, mens OsloMet er blant institusjonene som merker lavest vekst i førstevalgssøkere.

Publisert Oppdatert
Fakta

Prosentvis vekst i førstevalgs-søkere for de ulike universiteter og høgskoler

Kilde: Samordna opptak

Lærested Endring 1.-valg
FIH101,5 %
NIH46,9 %
NOROFF42,6 %
HIM17,6 %
NLA17,3 %
ATH15,0 %
UIT14,3 %
HINN12,8 %
VID9,1 %
HVO7,6 %
DMMH7,5 %
AHO7,4 %
NTNU7,2 %
HIØ6,4 %
NORD4,8 %
NMBU4,5 %
UIS4,5 %
UIO3,8 %
HVL2,0 %
HSN1,9 %
NHH1,6 %
MF0,9 %
UIB0,8 %
OSLOMET0,4 %
UIA0,0 %
LDH-11,8 %
PHS-12,5 %
Totalt4,7 %
Fakta

Størst vekst

Her er utdannings-områder og noen typer som har størst vekst i søkertallene:

 • Informasjonsteknologifag 21,6 %.
 • Barnehagelærer-utdanningene 18,4 %
 • Grunnskolelærer-utdanningene 1-7 15,7 %
 • Maritime fag 15,3 %.
 • Lektorutdanning 8-13 13,8 %
 • Idrett 11,2 %,
 • Estetiske fag 10,2 %
 • Teknologifag 5,7 %.
 • Helsefag på 3,9 %.
 • Økonomi og administrasjon 1,7%

Kilde: Samordna opptak

Fakta

Størst nedgang

Her er utdannings-områder og noen typer som har størst nedgang i søkertallene:

 • Reiseliv -19,2 %
 • Helsefag med reseptar -18%
 • Trafikklærer -18,2%
 • Farmasi -13%
 • Realfag -6,2%
 • Jus -4,9
 • Arkitekt -2,0
 • Språk -0,9%
 • Land og havbruk -0,2%

Kilde: samordna opptak

Fakta

Fristene du må huske

20. april

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 15. april.

1. juli

Siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår.

19. juli

Oversikt over opptaket presenteres

20. juli

Du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser

24. juli

Siste frist for å svare på opptaket

29. juli

Suppleringsopptak

4. august

Etterfyllingsopptak

Kilde: Samordna opptak

(Saken blir oppdatert)

It- og lærerfag er blant de mest populære fagene blant årets søkere og opplever god vekst. 142.004 personer har per 16. april 2018 søkt høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6.417 flere søkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 prosent.

— Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier avdelingsdirektør i CERES, Grete Christina Lingjærde.

Hun forteller i en pressemelding om søkertallene fra Samordna opptak at 10 utdanningsområder har oppgang i førstevalgsøkere, mens 6 utdanningsområder har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor.

— Hvis vi ser på vekst i søkertall er det informasjonsteknologi, grunnskolelærer og barnehagelærerutdanningene som er årets vinnere blant førstevalgssøkerne, heter det i pressemeldingen.

De utdanningstypene som opplever størst nedgang i interessen er reiseliv, farmasi og trafikklærer. Det aller mest populære enkeltstudiet er master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Molde, UiT, Volda og idrettshøgskolen

Det er universitetet lengst nord, UiT Norges arktiske universitet, som opplever størst vekst blant universitetene med økt søkerinteresse blant førstevalgssøkere på 14,3 prosent.

Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak.

Grete Christina Lingjærde

Den desiderte vinneren blant de litt større aktørene er Norges idrettshøgskole (NIH).

I 2017 hadde NIH 976 førstevalgssøkere. I 2018 er dette økt til 1.434 - en svimlende vekst på 46,9 prosent.

De tre høgskolene som har valgt å stå alene i strukturdebatten gjør det også bra blant førsetvalgssøkerne. Best er Molde med 17,6 prosent, Volda med 7,6 prosent og Østfold med 6,7 prosent.

Midt i dette landskapet havner Høgskolen Innlandet med en vekst på 12,8 prosent.

Den fusjonerte Høgskolen på Vestlandet (HVL) presterer godt under snittet med en vekst på 2 prosent.

OsloMet og Sørøst-Norge med lavere vekst

De to institusjonene som har blitt og mest sannsynligvis snart blir universitet har ikke opplevd drahjelp fra denne statusen overfor årets søkere.

OsloMet er blant de institusjonene som har absolutt lavest vekst i søkertall, med 0,4 prosent.

Høgskolen Sørøst-Norge har vekst i førstevalgssøkerne på 1,9 prosent.

I en pressemelding trekker OsloMet-rektor Curt Rice fram at han er veldig fornøyd med at interessen for universitetets lærerutdanninger fortsetter å øke.

— Også IT-fag er populært i år, med sterk vekst i søkertallene. Spesielt gledelig er det at stadig flere jenter velger disse fagene. Det å få flere jenter til å velge teknologi, er noe fagmiljøet har jobbet systematisk med over flere år, sier Rice, i følge en pressemelding.

OsloMet blant de tre med flest søkere totalt

— Vi skulle selvfølgelig hatt en større økning i det totale søkertallet vårt, men med en jevn økning de siste 5 årene i antall førstevalgssøkere, har vi vært forberedt på at det før eller siden vil kunne komme en utflating, sier Curt Rice.

Han legger til:

— Likevel har vi fortsatt gode søkertall, spesielt har lærerutdanningene våre stor oppgang i år, og ligger over landsgjennomsnittet i antall førstevalgsøkere.

— Totalt har vi i år 3,5 søkere pr. plass og ligger dermed over gjennomsnittet i sektoren. I antall søkere er det kun NTNU og UiO som har flere førstevalgssøkere enn OsloMet.

Sørøst-Norge: Tar tid med nytt navn

— Vi er godt fornøyd med at søkertallene fortsetter å øke. Vi har et nytt navn, som det nok vil ta noe tid å gjøre kjent, sier rektor på Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen, og han legger til:

— Likevel har vi fått flere søkere hvert år, og det har også vært en økning i søkere per ledige studieplass. Sektoren som helhet øker, det gjør også vi. Men for å øke kvaliteten i våre tilbud har vi startet et arbeid med å redusere antall studier og studieplasser. Det vil gi økt konkurranse om studieplassene, og det ser vi i år.

Aasen trekker også fram at helse- og sosialfagene har opp mot fire søkere per studieplass.

— Samtidig ser vi god fremgang innen teknologi og maritime utdanninger. Lærerutdanningene øker også, særlig Grunnskolelærer 1-7 og Praktisk Pedagogisk Utdanning, sier Aasen.

UiB: Teknologifag i vinden

Universitet i Bergen er preget av årets store trend: Aldri før har så mange ønsket å studere ved Universitetet i Bergen. IKT-fag er årets klare vinner når det gjelder antall søkere, skriver UiB i en pressemelding.

Totalt har 10.575 søkere UiB som sitt førstevalg i år. Antall søkere fortsetter å øke for femte år på rad, og dette er det største antallet søkere noen gang.

Likevel er veksten i søkertallene på 0,8 prosent. Det er tredje dårligst av universitetene, bare nevnte OsloMet og Universitet i Agder med nullvekst har lavere økning i interessen.

— Vi beholder posisjonen vår som et av de mest ettertraktede studiestedene i Norge, og det er vi fornøyde med, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, i følge pressemeldingen.

Interesse for å søke til språkfagene er lavere i år enn i fjor. Språkstudiene har en nedgang i antall søkere på nesten 13 prosent. Oddrun Samdal uttrykker at hun er bekymret for den dårlige rekrutteringen til enkelte av språkfagene.

— Vi må ta på alvor samfunnets behov for språkkompetanse – både vårt eget språk og fremmedspråk. Gjennom teknologiens utvikling blir vi stadig mer internasjonale. Evnen til å kunne kommunisere og forstå egen og andres kultur er en uvurderlig kompetanse. Vi må fortsette å utdanne kandidater med denne viktige kompetansen.

NTNU: Oppgang på 7,2

Prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg, uttrykker i en pressemelding at hun er svært fornøyd med årets tall.

24.638 søkere har NTNU som førstevalg. Dette er en oppgang på nær 7,2 prosent sammenlignet med i fjor.

— Sett under ett er dette et kjempegodt tall. Vi er veldig godt fornøyd, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.

Over 53.000 av landets 142.000 søkere har minst ett studium ved NTNU blant sine valg. NTNU har 15,9 prosent av studieplassene og nær 17,4 prosent av søkerne.

NTNU er også fornøyd med at det ikke bare er studiestedene i Trondheim som opplever vekst. Også Ålesund og Gjøvik har gode søkertall.

Prorektor Borg trekker frem resultatene for lærerutdanningen som spesielt oppløftende. Her er økningen samlet på 17 prosent sammenlignet med i fjor.

— Fordi dette er så viktig for landet, er vi svært glade for at vi får dyktige og motiverte søkere til lærerutdanningene. Vi ser at vi har en god økning, fremhever prorektor Borg.

NHH: Høye søkertall

Antall søkere til siviløkonomstudiet ved NHH øker, viser tallene fra Samordna opptak. Dette til tross for at søkningen generelt til utdanningsområdet økonomi- og administrative fag opplever en lavere vekst enn andre områder.

— Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen i følge en pressemelding fra NHH.

Han legger til:

— Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på både fra studentene og næringslivet

Han mener en økonomiutdanning kanskje aldri har vært mer relevant enn den er nå.

– Næringslivet trenger kandidater som kan se sammenhenger mellom teknologi, ledelse, økonomi og bærekraft. Da er en siviløkonomutdannelse fra NHH det beste du kan ha med deg videre. Den siste arbeidsmarkedsundersøkelsen viste blant annet at nærmere 75 prosent av studentene får jobbtilbud før de ble uteksaminert, så NHH er et trygt valg, sier Thøgersen.

Nord: Vekst i tråd med landsgjennomsnittet

Tallene fra Samordna opptak viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017.

5458 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, en økning på fem prosent.

I 2017 var det til sammenlikning 5197 førsteprioritetssøkere til Nord universitet.

— Jeg er svært glad for at så mange studenter ønsker seg til Nord universitet, og at vi ser en videre økning etter den store fremgangen i fjor. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier prorektor Hanne Solheim Hansen, i en pressemelding fra Nord universitet.

Søkningen til grunnskolelærerutdanningene øker, og i alt 325 søkere har en grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg, sammenlignet med 278 i 2017.

— Det er veldig gledelig at flere søker grunnskolelærerutdanning. Dette er viktig for både regionen og universitetet. Nord universitet viser seg som en stor lærerutdanningsinstitusjon som bidrar til å dekke behovet for lærere fra barnehage til videregående skole både regionalt og nasjonalt, sier Solheim Hansen.

Stavanger øker

14.736 studiesøkere har Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg i år, viser tallene fra Samordna opptak, det lokale opptaket og internasjonalt opptak ved UiS.

UiS opplyser i en pressemelding at dette er rekord. I det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO), er det 6006 primærsøkere til UiS. Det er 257 flere enn i 2017, som tilsvarer en oppgang på 4,5 prosent. Det er det høyeste søkertallet i SO noen gang.

I tillegg har det lokale opptaket ved UiS rekord med hele 5930 primærsøkere, til toårige masterutdanninger og videreutdanninger. Dette er 10,1 prosent økning fra i fjor.

— Dette er gode tall, og det er gledelig at stadig flere søker seg til UiS. Det viser at UiS er et attraktivt sted å studere, og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier presseansvarlig Susanna King ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS, i en pressemelding.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!