Sosial bakgrunn har stor betydning for hva slags liv ungdom i Oslo lever. Foto: Benjamin Ward Foto: BENJAMIN A. WARD
Sosial bakgrunn har stor betydning for hva slags liv ungdom i Oslo lever. Foto: Benjamin Ward Foto: BENJAMIN A. WARD

Sosialt skille blant unge i Oslo

Ungdom fra ressurssvake familier har dårligere psykisk helse enn andre. De har også lavere utdanningsambisjoner, trener mindre, deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter og blir oftere mobbet.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo er likevel et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av byens tenåringer. Flertallet har et godt forhold til foreldre og venner, trives på skolen, er aktive på fritiden og er fornøyd med egen helse. Bruken av rusmidler er historisk lav. Dette kommer fram i ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015, skriver hioa.no.

Men selv om flertallet har det bra, er det rom for betydelige forbedringer i livskvaliteten til mange av byens ungdommer. Spesielt gjelder dette for mange ungdommer fra ressursfattige familier, og unge jenter som har psykiske plager.

Familiebakgrunn teller

— Resultatene bekrefter bildet av en by med store sosiale forskjeller, forteller prosjektleder Patrick Lie Andersen (bildet under) ved NOVA/HiOA.

— Forskjellene handler ikke bare om bosted eller innvandringsbakgrunn, men mye om hva slags ressurser ungdommene har tilgang på gjennom sin egen familie, sier Andersen og legger til:

— Mange av de unge som vokser opp med færrest sosioøkonomiske ressurser, har en vanskeligere oppvekst enn mange andre ungdommer i Oslo. Gruppen kommer systematisk dårligere ut på de fleste områder.

Skårer dårligere på mange områder

Ifølge Andersen er disse ungdommene mindre fornøyd med foreldrene sine og lokalmiljøet, og flere mangler en fortrolig venn sammenliknet med andre osloungdommer. De trener mindre og deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter. Samtidig har de medievaner som gjør at de tilbringer mer tid foran skjermen.

Han forklarer at de kommer også dårligere ut enn andre unge når det gjelder fysisk og psykisk helse. De er minst fornøyd med egen helse, har flest fysiske helseplager, færre har et godt selvbilde og mange sliter med psykiske plager.

— På plussiden er det færre i denne gruppen som drikker alkohol sammenliknet med de andre gruppene. Tenåringene fra ressurssvake familier er mer utsatt for mobbing og vold, er mer involvert i kriminelle handlinger og skulker oftere skolen, forteller Andersen.

Se også: Her kan du laste ned eller bestille hele rapporten

Trenger nye tiltak

— Ung i Oslo gir et godt kunnskapsgrunnlag, og neste steg bør nå være å undersøke mer systematisk hvorfor mange av disse ungdommene kommer så dårlig ut, og vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes, påpeker Andersen, og vektlegger i tillegg:

— Siden bydelsforskjellene og de sosiale forskjellene er så framtredende og stabile, må vi kunne spørre om tilbudene byen har i dag, er gode nok for alle grupper.

Opptatt av høyere utdanning

De fleste osloungdommene har planer om å ta utdanning på universitet eller høgskole, og tallet er høyere i Oslo enn i resten av landet. Litt flere jenter enn gutter tror de vil ta høyere utdanning.

— Planer om høyere utdanning henger veldig tydelig sammen med sosioøkonomisk bakgrunn, forteller Andersen.

— Blant de som har færrest utdanningsmessige og økonomiske ressurser i familien, er det 70 prosent som tror de vil ta høyere utdanning, mens tallet er 86 prosent for de med flest ressurser i familien.

Bakgrunn som innvandrer

Forskerne trekker også fram at på mange områder skiller unge med innvandrerbakgrunn seg lite fra andre osloungdommer. 

Det er likevel tre områder hvor det å ha innvandrerbakgrunn har stor betydning: Oslo-ungdom med innvandrerbakgrunn bruker langt mindre rusmidler, mer tid på lekser og mindre tid på trening og organiserte fritidsaktiviteter.

Psykiske helseplager øker

Psykiske plager er mer utbredt blant unge i Oslo sammenliknet med unge i resten av landet, og tallet øker blant jentene. Siden 1996 har andelen jenter som rapporterer et høyt nivå på depressive symptomer blitt nesten dobbelt så stort.

Det er unge fra ressurssvake familier som er mest plaget. 20 prosent av disse tenåringene har depressive symptomer, mens det samme gjelder 15 prosent av de unge fra de mest ressurssterke familiene.

Jenter er mye mer plaget enn gutter på alle alderstrinn. Problemet er imidlertid størst på slutten av videregående, der rundt tre av ti jenter viser tegn på depressive symptomer. Det er på videregående Oslo skiller seg fra resten av landet.

— At stadig flere unge jenter sliter med psykiske helseplager, er et av de mest problematiske funnene fra undersøkelsen, understreker Andersen.

— Psykiske plager og stress er noe som kan legge betydelige begrensninger i de unges hverdag.

— Vi må jobbe mer med å finne gode virkemidler for å forebygge psykiske helseplager. Dette bør være et satsingsområde i årene framover, mener Andersen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS