Illustrasjonsfoto fra Norsk studentorganisasjons landsmøte 2017 Foto: Ketil Blom Haugstulen
Illustrasjonsfoto fra Norsk studentorganisasjons landsmøte 2017 Foto: Ketil Blom Haugstulen

De er kjernen i studentdemokratiet

Mens studenter kommer og går, bidrar organisasjonskonsulentene i studentpolitikken tilkontinuitet. Det gjør dem helt sentrale i studentdemokratiet, skriver Irene Felde Olaussen ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innenfor studentdemokratiet er det et hyppig bytte av studenter, spesielt innenfor de ulike sekretariatene og den øverste ledelsen. Normalt byttes studentene i disse enhetene ut hvert år. Dette gjør organisasjonskonsulenten til det mest stabile elementet i studentdemokratiet. Gjennom dette er det også organisasjonskonsulenten som får best innsikt i studentdemokratiets virksomhet, bidrar til kontinuitet i virksomheten og således har best forutsetninger for å utvikle studentdemokratiet og dets sekretariat. Av den grunn blir organisasjonskonsulenten også kjernen i studentdemokratiet og helt sentral for et sterkt studentdemokrati.

I og med at organisasjonskonsulenten arbeider for studentdemokratiet, er han/hun en del av organisasjonen studentdemokrati og dets sekretariat(er). Det er imidlertid en tydelig arbeidsfordeling mellom studentene og organisasjonskonsulenten innenfor studentdemokratiet og dets sekretariat: Organisasjonskonsulenten har ansvar for det administrative arbeidet, mens studentene tar seg av det politiske og faglige arbeidet.

Organisasjonskonsulenten har tre ulike roller: administrator, rådgiver og mentor. Disse tre rollene kom jeg fram til i min masteroppgave om organisasjonskonsulenter i høyere utdanning («Organisasjonskonsulenten – kjernen i studentdemokratiet. En kvalitativ studie av studentdemokratienes administrative støtte», Høgskolen i Østfold, 2017). Spesielt organisasjonskonsulentens rådgiver- og mentorrolle bidrar til utvikling av studentdemokratiet.

Som administrator er organisasjonskonsulenten en administrativ ressurs for studentdemokratiet. Han/hun utfører blant annet forefallende arbeid ved sekretariatet, fungerer som sekretær og møteorganisator, er fast kontaktperson/bindeledd mellom studentdemokratiet og utdanningsinstitusjonen og passer på at lover og regler, vedtatte planer osv. blir fulgt. Å se til at studentvalg gjennomføres i henhold til valgreglementet er en typisk arbeidsoppgave innenfor administratorrollen. Organisasjonskonsulenten skal gjennom sin innsikt til universitetet/høgskolen og studentdemokratiet fungere som en kunnskapsbank i et ellers så omskiftelig studentdemokrati.

Som rådgiver ivaretar organisasjonskonsulenten studentdemokratifaglige funksjoner som er rettet mot menneskene innenfor studentdemokratiet og dets sekretariat. Han/hun driver utstrakt opplæring i organisasjonsarbeid og både motiverer og er pådriver for forutbestemte arbeidsoppgaver for sekretariatets medlemmer. Organisasjonskonsulenten fungerer som buffer mot universitetet/høgskolen, ved å ha innsikt i saker som har vært diskutert tidligere. Han/hun kan også fungere som «vitne» for studentene knyttet til avtaler som er inngått med utdanningsinstitusjonen, slik at universitetet/høgskolen ikke utnytter det hyppige byttet av studenter.

Organisasjons-
konsulenten er således den som gir uttrykk for organisasjonens kjerne, lærer opp nye medlemmer i kjerne-
verdiene og gjennom dette selv blir organisasjonens
kjerne.

Irene Felde Olaussen

Som mentor ivaretar organisasjonskonsulenten funksjoner som ikke er knyttet til det administrative eller politiske arbeidet innenfor studentdemokratiet, men som likevel er viktig for at studentdemokratiet og dets sekretariat skal fungere på en god måte.

Som mentor bidrar organisasjonskonsulenten til at de nyvalgte studentpolitikerne kommer inn i arbeidslivet og stillingen innenfor studentdemokratiet på en god måte. Han/hun hjelper dem til å komme fram til gode måter å arbeide sammen på, håndterer konflikter som oppstår og er samtalepartner for studentene i saker av ikke-politisk og personlig karakter. En sentral del av mentorrollen er å bli godt kjent med de nyvalgte studentpolitikerne, slik at studentene tar kontakt om de trenger hjelp. Som det mest stabile og mest erfarne elementet innenfor studentdemokratiet, vil organisasjonskonsulenten i realiteten som oftest også fungere som leder for studentlederen, dvs. sin egen arbeidsleder.

Hvordan blir organisasjonskonsulenten kjernen i studentdemokratiet?

En organisasjonskonsulent eller et team av organisasjonskonsulenter som ivaretar alle de tre rollene ovenfor, beveger seg «rundt» studentene og deres aktivitet på alle områder. En organisasjonskonsulent vil således relativt raskt få større innsikt i studentenes roller enn studentene gjør selv. Det eneste organisasjonskonsulenten ikke gjør, er å fatte politiske beslutninger.

Det hyppige skiftet av studenter innenfor studentdemokratiet gjør at det også blir organisasjonskonsulentens oppgave å overføre organisasjonens kultur, dvs. verdier, holdninger og normer, til den nyvalgte studentledelsen. Organisasjonskonsulenten er således den som gir uttrykk for organisasjonens kjerne, lærer opp nye medlemmer i kjerneverdiene og gjennom dette selv blir organisasjonens kjerne.

Hvilken betydning har da organisasjonskonsulenten for studentdemokratiet?

Organisasjonskonsulentene har en relativt lik progresjon i rollene. I starten av et tilsettingsforhold tar administratorrollen mest tid. Når organisasjonskonsulenten får mer tak på administratorrollen, overtar rådgiver- og mentorrollen gradvis. Skjønt en organisasjonskonsulenten kan også oppleve å bli «kastet ut» i mentorrollen relativt raskt.

Uten organisasjonskonsulent eller ved hyppig skifte av organisasjonskonsulenter, må studentdemokratiet til stadighet bygge opp studentdemokratiet på nytt. Man kan i slike tilfeller stille spørsmål ved om studentdemokratiet og dets sekretariat er en vedvarende organisasjon, eller om det ikke istedenfor dannes nye organisasjoner hvert år.

Ovennevnte betyr at det er viktig med stabilitet blant organisasjonskonsulentene for at de skal være studentdemokratiets kjerne. Når gjennomstrømmingen av organisasjonskonsulenter er liten, vil organisasjonskonsulenten kunne bidra til et sterkt studentdemokrati. Et sterkt studentdemokrati karakteriseres således av stor stabilitet blant organisasjonskonsulentene og organisasjonskonsulenter som har stort fokus på rådgiver- og mentorrollen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS