Stillingene til rektor Kari Toverud Jensen (t.v.) og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø kan bli slått sammen til én, hvis flertallet av fakultetene og studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får det som de vil. Kyrre Lekve fra NIFU har ledet underveisevalueringen på HiOA.
Stillingene til rektor Kari Toverud Jensen (t.v.) og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø kan bli slått sammen til én, hvis flertallet av fakultetene og studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får det som de vil. Kyrre Lekve fra NIFU har ledet underveisevalueringen på HiOA.

Tre av fire fakulteter sier de ønsker tilsatt rektor

Tre av de fire fakultetene på Høgskolen i Oslo og Akershus vil ha en ny ledelsemodell der rektor ansettes og ikke velges.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagens ordning med at rektor velges av de 17.500 studentene og nesten 2000 ansatte ved høgskolen bør avvikles, mener flertallet av fakultetene.

I stedet mener de at rektor bør rekrutteres og ansettes etter innstilling fra en bredt sammensatt ansettelseskomité. En slik modell forutsetter også enhetlig ledelse i motsetning til dagens todelte der administrasjon og fag er adskilt. 

Et flertall på Fakultet for helsefag, Fakultet for samfunnsfag og Fakultet for teknologi, kunst og design går for ansatt rektor. Flere av fakultetene har et tydelig mindretall som ønsker valgt rektor.

Det fjerde fakultetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, har ikke konkludert, men på dette fakultetet har et flertall av instituttene sagt at de ønsker valgt rektor.

Les også: Studentene vil ha tilsatt rektor

Høringsrunden om NIFUs evaluering av ledelse og organisering ved høgskolen avsluttes torsdag 13. november klokken 12. Hvert fakultet skal sende inn en samlet uttalelse. Det skal også Studentparlamentet, de to sentrene ved høgskolen (Senter for profesjonsstudier og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning), tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet.

Et av de sentrale spørsmålene som høringsinstansene skal svare på er nettopp om rektor bør velges, som i dag, eller om en ny ledelsemodell med enhetlig ledelse og ansatt rektor bør innføres.

Stor enighet på helsefag

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsefag (bildet under) behandlet høringsuttalelsen på sitt møte sist uke, og konklusjonen er at det er tilnærmet full enighet om at fakultetet ønsker enhetlig ledelse, i stedet for dagens todelte ledelse med en rektor og en høgskoledirektør. Som en konsekvens av dette anbefaler fakultetet at rektor ansettes, noe som er det normale når man har enhetlig ledelse.

«Hovedargumentet er at dette kan minske avstanden mellom fag og administrasjon og forhåpentligvis styrke samarbeidet og handlekraften ved høgskolen», står det i høringsuttalelsen.

— Det butter for meg

Likevel er ikke alle på helsefag like enige. Førstelektor Dag Willy Tallaksen, som sitter i fakultetsstyret og er ansatt ved Institutt for helse, ernæring og ledelse på Kjeller, er skeptisk.

— Det butter litt for meg å skulle forlate demokrati-prinsippet. Jeg er redd for en situasjon der den enkelte ansattes innflytelse svekkes - det er jo nesten som vi skulle vært Norsk Hydro, sa han på fakultetsstyremøtet på helsefag tirsdag 4. november. Han stilte seg også spørrende til at så få på fakultetet har engasjert seg i spørsmålet om tilsatt eller valgt rektor.

Styreleder Hilde Lurås sa at Tallaksen har et viktig poeng, men anbefalingen om tilsatt rektor ble likevel enstemmig vedtatt, under forutsetning av at en bredt sammensatt komité skal stå for ansettelsen.

Svakt flertall på SAM

Også Fakultet for samfunnsfag (SAM) går inn for ansatt rektor, men de ansatte ved fakultetet er ikke like samstemte som på helsefag. En svak overvekt av de ansatte går inn for tilsatt rektor, og da er forutsetningen både at komitéen som skal rekruttere og ansette blir bredt sammensatt og at det blir størst mulig åpenhet om tilsettingsprosessen.

Ansatte ved Institutt for journalistikk og mediefag er helt tydelig mot ansatt rektor.

«Instituttet mener prinsipielt at institusjonens øverste leder skal velges i en åpen prosess med innsyn og debatt. Tilsetting er til sammenligning en lukket prosess, der de mange unntakene i Offentlighetsloven begrenser innsyn og åpenhet» heter det i innspillet fra instituttet.

Til tross for motstanden fra Institutt for journalistikk og mediefag, blir fakultetets konklusjon at rektor bør ansettes. Kravene til en ny, ansatt rektor er at vedkommende må kjenne sektoren, vite hvordan en kunnskapsorganisasjon fungerer, ha erfaring fra ulike ledernivåer og ha god kjennskap til forskningsledelse.

Fakultetsstyret på SAM skal først vedta høringsuttalelsen på sitt møte 13. november - samme dag som høringsfristen, og mulige innspill fra fakultetsstyret bakes inn før alle høringsuttalelsene offentliggjøres 14. november.

Stemte for tilsatt

På Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har det vært avstemning i fakultetsstyret om valgt eller tilsatt rektor. Resultatet var at seks av medlemmene stemte for tilsatt rektor, én stemte mot og to avholdt seg fra å stemme. Dermed blir anbefalingen at høgskolens neste rektor bør ansettes og ikke velges.

Heller ikke på TKD har det vært særlig stor interesse for spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor, ifølge høringsrunden som er blitt avholdt internt på fakultetet.

«Det som er interessant er at det ikke er så stor interesse lenger blant ansatte og studenter når det gjelder spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor. Høgskolen er blitt så stor at rektor er blitt en person som de fleste ikke forholder seg til. Og derfor så spiller det mindre rolle enn tidligere om det blir valgt eller tilsatt rektor. For mange er det nok viktigere at man får en dyktig og synlig rektor enn om vedkommende er tilsatt eller valgt», står det i sakspapirene til siste fakultetsstyremøte.

Uavklart på LUI

Fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) kommer det ikke noe klart svar på spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor. På siste fakultetsstyremøte (bildet over) gikk det fram at Institutt for barnehagelærerutdanning er for tilsatt rektor, mens de tre andre instituttene er for valgt.

Det ble avholdt en prøveavstemning om man skulle stemme over spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor, med forslaget fikk liten oppslutning. Dermed har ikke fakultetsstyret på LUI konkludert i spørsmålet.

Dekan Knut Patrick Hanevik sier at de interne høringsuttalelsene på fakultetet ikke gir grunnlag for å trekke noen konklusjon.

— Høringsuttalelsene fakultetets høringsuttalelse bygger på ga ikke grunnlag for å trekke entydig konklusjon, og fakultetsstyret hadde også ulike «stemmer» og argumentasjon. Slik jeg oppfattet fakultetsstyret så det seg mer tjent med å levere argumentasjon for ulike syn, enn å ha en avstemming som kan bli tolket mer tydelig enn hva det er grunnlag for i bakgrunnsmaterialet, sier Hanevik.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS