Marit Boyesen er styreleder og rektor ved Universitetet i Stavanger fram til Klaus Mohn overtar som ansatt rektor til sommeren. Hvem som blir ny styreleder er ikke besluttet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Marit Boyesen er styreleder og rektor ved Universitetet i Stavanger fram til Klaus Mohn overtar som ansatt rektor til sommeren. Hvem som blir ny styreleder er ikke besluttet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nytt vedtak om antall prorektorer ved Universitetet i Stavanger

Ledelse. Styret ved Universitetet i Stavanger skal gjøre nytt vedtak om antall prorektorer, etter at «rektor in spe» Klaus Mohn har sagt sitt.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juni i fjor vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) en modell med to prorektorer når universitetet går over til ansatt rektor i august i år; en for utdanning og en annen for forskning og innovasjon.

Torsdag 7. februar kommer saken opp på nytt i styret. Innstillingen går ut på at universitetet ikke skal ha kun to prorektorer, men heller tre; prorektor for utdanning, prorektor for forskning og prorektor for innovasjon og samfunn.

Styrevedtaket in juni åpnet for å justere vedtaket i dialog med ny rektor.

Marit Boyesen

Det skjer etter at påtroppende rektor Klaus Mohn har vurdert saken og sagt at han ønsker tre prorektorer.

Ser det ikke som omkamp

Også i juni gikk innstillingen ut på at UiS skulle ha tre prorektorer, men det ville ikke styret og vedtok i stedet at det skulle være to.

— Blir det omkamp om denne saken i styret nå?

— Jeg vil ikke si det, for styrevedtaket i juni åpnet for å justere i dialog med ny rektor, sier styreleder og rektor Marit Boyesen .

— Hva var grunnen til at styret ønsket bare to rektorer, mens innstillingen fra universitetsdirektøren og nesten samstemte høringsuttalelser gikk inn for modellen med tre rektorer?

— Styret hadde en grundig diskusjon. Universitetet har jo bare én prorektor i dag, så at vedtaket ble to prorektorer hadde med dette å gjøre, samt med størrelsen på universitetet. Men man kan si at styret nesten gjorde et foreløpig vedtak om modellen med to prorektorer, sier Boyesen.

Klaus Mohn har vurdert saken

I følge styrepapirene har påtroppende, nyansatt rektor Klaus Mohn hatt samtaler med sentrale interessenter og gjort en grundig vurdering av de ulike modellenes potensielle fordeler og ulemper, gitt de utfordringene UiS står overfor. Resultatet av vurderingene er at han går inn for modellen med tre prorektorer, for forskning, utdanning og innovasjon og samfunn, i tillegg til en direktør for organisasjon og infrastruktur.

Klaus Mohn ble ansatt som ny rektor ved Universitetet i Stavanger før jul. Foto: UiS
Klaus Mohn ble ansatt som ny rektor ved Universitetet i Stavanger før jul. Foto: UiS

Jobben som direktør for organisasjon og infrastuktur er utlyst og da søknadsfristen gikk ut hadde 14 søkere meldt seg. En av dem er dagens universitetsdirektør, Ole Ringdal. Ansettelsen skal etter planen skje på styremøtet 7. mars.

Forslag til stillingsutlysning for de tre prorektorjobbene legges fram for styret torsdag med tentativ søknadsfrist 10. mars og ansettelse 9. mai.

I tillegg til antall prorektorer, er plasseringen av avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt annerledes i modellen som foreslås overfor styret nå. I vedtaket som ble gjort i juni lå avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt direkte under rektor, mens den nå plasseres under prorektor for innovasjon og samfunn, sammen med innovasjonsdelen av dagens forsknings- og innovasjonsavdeling, går det fram av styrepapirene.

Stor oppslutning om tre prorektorer

En arbeidsgruppe ved Universitetet i Stavanger anbefalte også modellen med tre prorektorer, og en høringsrunde i fjor vår viste stor oppslutning om denne modellen. Det samme gjorde de ansattes organisasjoner. Ifølge sakspapirene var dette bakgrunnen for at universitetsdirektør Ole Ringdal innstilte overfor styret på modellen med tre prorektorer, men styret forkastet altså innstillingen og gikk heller inne for en modell med to prorektorer.

Klaus Mohn har, som rektor in spe, lagt stor vekt på argumentene fra arbeidsgruppen og høringsinstansene når han nå mener at styret bør justere vedtaket til tre prorektorer, går det fram av styrepapirene.

Trenger å styrke forskning

Der peker han blant annet på at forskningen ved UiS trenger å styrkes og at universitetet i for liten grad får tatt ut midler gjennom EUs rammeprogram og Norges forskningsråd. Han viser også til ststatsråd Iselin Nybø nylig har uttrykt forventninger om styrket satsing på forskning ved UiS. side.

«En rendyrket stilling som prorektor for forskning vil sende et tydelig signal til både organisasjonen og omgivelsene (blant annet til Kunnskapsdepartementet som eier) om et styrket forskningsfokus, og behovet for å styrke både omfanget og ikke minst kvaliteten på forskningen ved UiS», står det i kommentarene fra Mohn.

Han mener også at en egen prorektor for innovasjon og samfunn vil tydeliggjøre profilen som et innovativt og utadrettet universitet, med omfattende samarbeid med arbeids-, samfunns- og kulturliv.

Universitetsdirektør Ole Ringdal sier i sakspapirene at han støtter Mohns vurderinger, og mener stadig at modellen med tre prorektorer er den mest hensiktsmessige for UiS.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS