Styret ved OsloMet, under ledelse av Trine Syvertsen, skal avgjøre klagen på oppsigelsen av en ansatt på styremøtet onsdag 8. mai - bak lukkede dører. Foto: Petter Berntsen
Styret ved OsloMet, under ledelse av Trine Syvertsen, skal avgjøre klagen på oppsigelsen av en ansatt på styremøtet onsdag 8. mai - bak lukkede dører. Foto: Petter Berntsen

OsloMet-ansatt ble oppsagt, har klaget til styret

Oppsigelse. En ansatt i fellesadministrasjonen ved OsloMet har fått oppsigelse og har klaget saken inn til universitetsstyret. Der kommer saken opp for lukkede dører onsdag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En medarbeider ved en av seksjonene i fellesadministrasjonen ved OsloMet ble sagt opp av ansettelsesrådet 24. januar i år. Begrunnelsen var at vedkommende ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom.

Etter at den ansatte klaget på oppsigelsen, kommer saken opp i styret ved OsloMet, som er klageinstans. Universitetsstyret skal avgjøre saken på sitt møte 8. mai og innstillingen fra rektor Curt Rice er at oppsigelsen opprettholdes.

«Arbeidsgiver har behov for avklaring i saken og har ikke flere alternativer enn oppsigelse til disposisjon», står det i forslaget til vedtak i universitetsstyret.

Sammenhengende sykmeldt

Ifølge sakspapirene som Khrono har fått innsyn i, har vedkommende vært sammenhengende sykemeldt siden 28. september 2015 og har vært fraværende også før dette. Videre står det at det ikke er utsikter til at den ansatte kommer tilbake i jobb. Det står også at tilrettelegging har vært forsøkt, men at vedkommende har avslått tilbud om annet passende arbeid.

Arbeidsgiver har behov for avklaring i saken og har ikke flere alternativer enn oppsigelse til disposisjon.

Fra forslag til vedtak i universitetsstyret

Klagen fra den ansatte ble behandlet i ansettelsesrådet på nytt 25. februar og rådet opprettholdt vedtaket om oppsigelse, før klagen ble oversendt til universitetsstyret.

Den ansatte det gjelder ble ansatt på daværende Høgskolen i Oslo og Akershus i 2011. Ifølge sakspapirene startet sykefraværet kort tid etter tiltredelse og fram til den ansatte gikk ut i foreldrepermisjon. Etter permisjonen fortsatte det med sykefravær store deler av tiden og fraværet ble sammenhengende fra 28. september 2015.

Klageren er ansatt i fellesadministrasjonen ved OsloMet. Foto: Nils Martin Silvola
Klageren er ansatt i fellesadministrasjonen ved OsloMet. Foto: Nils Martin Silvola

OsloMet viser i sakspapirene til at sykefraværet dermed har gått langt utover det særskilte oppsigelsesvernet ansatte har de første 12 månedene av ansettelsesforholdet, og også utover statens praksis med å ikke gå til oppsigelse de første to årene med sammenhengende sykefravær.

Klaget på trakassering

Ifølge sakspapirene har den ansatte gitt uttrykk for at sykefraværet skyldes uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

Dette beskrives i nærmere detalj i sakspapirene til ansettelsesrådet, som Khrono også har fått innsyn i. Her står det blant annet at vedkommende klaget formelt på trakassering og gjengjeldelse fra tre kolleger og på at leder ikke tok tak i dette.

Det ble deretter gjennomført en faktaundersøkelse. Ifølge undersøkelsen var det ikke grunnlag for påstandene om trakassering, men det ble likevel konkludert med at konflikten utgjorde en uheldig psykisk belastning for de involverte. Ifølge sakspapirene har OsloMet iverksatt tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på seksjonen og den ansatte har fått tilbud om psykologhjelp gjennom bedriftshelsetjenesten. Videre har den ansatte fått tilbud om å jobbe på en annen avdeling, men har, ifølge saksframstillingen til OsloMet, ikke ønsket dette.

«Saklig og forholdsmessig reaksjon»

OsloMet har vurdert om det finnes «annen passende stilling» i virksomheten, men har konkludert med at universitetet ikke har noen slik stilling å tilby vedkommende, står det i sakspapirene.

«Ut fra en helhetsvurdering har Avdeling HR og ansettelsesrådet kommet til at oppsigelse etter omstendighetene er en saklig og forholdsmessig reaksjon», konkluderes det med.

Khrono har fått innsyn i saksfremlegget for styret samt innstillingen til ansettelsesrådet. Dokumentene er sladdet med hjemmel i offentleglova §§ 13 og 23. Vi har ikke fått innsyn i øvrige dokumenter i saken, blant annet den ansattes klage på ansettelsesrådets vedtak om oppsigelse.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS