Deler av styremøtet om AFI og NOVA-prosessen var lukket. Forskningsdirektør Christen Krogh hadde saksframlegget. Foto: Eva Tønnessen

Deler av styremøtet om AFI og NOVA-prosessen var lukket. Forskningsdirektør Christen Krogh hadde saksframlegget.

Foto: Eva Tønnessen

Snart klart for fusjon og 100 nye oppdragsforskere

For et år siden stemte en tilsatt og studentrepresentanten nei til fusjon med to nye forskningsinstitutter. Stemningen har snudd og høgskolestyret gjorde 11. april et enstemmig vedtak for at AFI og NOVA skal bli en del av HiOA.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går mot et nytt oppdragsforskningsenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Gjennom en fusjon, eller mer presist virksomhetsoverdragelse, skal Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), bli to selvstendige enheter i senteret.

Høgskolestyret behandlet saken 11. april. Styret i AFI behandlet saken 16. april. Begge styrebehandlinger endte med enstemmige vedtak for. Nå gjenstår styrebehandlingen i NOVA i juni, og generalforsamlingen aksjeselskapet AFI i mai. Deretter kan søknad om overdragelse sendes Kunnskapsdepartementet (KD).

Strategisk viktig satsing

Forskningsdirektør Christen Krogh fremmet saken på styremøtet i HiOA. Han er veldig godt fornøyd med å få et enstemmig høgskolestyre i ryggen i den videre prosessen.

– Med virksomhetsoverdragelsen ønsker vi å bidra til å utvikle et ledende forskningsmiljø i Europa, innen disse instituttenes fagfelt, sier Krogh.

<<Både AFI og NOVA har penger på bok. De har gjennom-solid økonomi, og er kjent for sin kompe-tanse.>>

Christen Krogh

– Vi tror også denne forskningssatsingen vil styrke profesjonsutdanningene ved at vi får økt forskningsbasert kunnskap på alle nivåer, fortsetter Krogh. Han forteller at han er stolt av målsettingen som er formulert:

«Etablere et robust oppdragsforskningsmiljø som tar mål av seg til å bli et av Europas sterkeste på de områder hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene».

– Jeg tror også overdragelsen vil gjøre høgskolen mer attraktiv som samarbeidspartner i forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en strategi som sier at vi skal styrke den eksternfinansierte aktiviteten. Overdragelsen og dette nye senteret bidrar til dette, sier Krogh.

– Dere påtar dere et stort økonomisk ansvar for mange nye ansatte. Det gjenstår mange problemstillinger knyttet til organsiering. Forstår du at andre tilsatte kan være bekymret for konsekvensene?

– Både AFI og NOVA har penger på bok. De har gjennomsolid økonomi, og er kjent for sin kompetanse. Det gjenstår mange spørsmål knyttet til organsiering og utforming av samarbeidet. Men dette er saker det først er naturlig å diskutere i detalj når alle de nødvendige vedtakene er gjort, mener forskningsdirektøren.

Lukket styremøte

Saken om virksomhetsoverdragelsen ble behandlet på ekstraordinært styremøte ved HiOA 11. april. Deler av saken ble behandlet for lukkede dører. En risikorapport for overdragelsen utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PWC) ble diskutert, og denne delen av behandlingen fikk offentligheten ikke ta del i.

Varamedlem Vibeke Bjarnø stilte som representant for de tilsatte på dette møtet. Hun hadde en rekke kritiske spørsmål til saken. Spørsmålene var i særlig grad knyttet til om de økonomiske konsekvensene av overdagelsen var utredet godt nok, om organiseringa var hensiktsmessig, og hun savnet en faglig begrunnelse for at et slik oppdragssenter vil styrke HiOA som et profesjonsuniversitet.

Bjarnø ble tidvis avfeid i møtet med at hun kom med uvesentlige detaljer, og at hennes innvendinger ikke hørte hjemme på dette møtet. Dette under henvisning til at styret allerede i mars 2012 sa ja til overdragelsen, hvis en del betingelser ble oppfylt. Etter endel andre styrerepresentanters oppfatning skulle det ekstraordinære styremøte 11. april bare vurdere om betingelsene HiOA-styret hadde satt seg i mars er oppfylt. Et ja vil bety at man kan et steg videre i prosessen.

Bjarnø ønsket også i utgangspunktet å fremme en protokolltilførsel til vedtaket, men trakk denne.

Beroliget under møtet

– De spørsmålene jeg hadde rundt organisering og økonomi mener jeg ble godt besvart av høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og utrederne fra PWC under møtet, sier Bjarnø til Khrono noen dager etter styrebehandlingen.

– Jeg benyttet likevel anledningen til å markere mitt faglige ståsted, som jeg mener er felles med svært mange tilsatte ved høgskolen. For å bli et «annerledesuniversitet» må vi skille oss ut. Det kan vi gjøre ved å fokusere på det vi er best til, en utdanningsbasert FoU hvor FoU-miljøene er tett knytta til utdanningene og aktivt bidrar til ny kunnskap og ny praksis, sier Bjarnø.

Hun forteller at hun i den videre prosessen vil  forsøke å utfordre AFI og NOVA til å synliggjøre hvordan et samarbeid kan videreutvikle kvaliteten på høgskolens utdanningsnære FoU. Hun poengterer også at høgskolen må få mer ut av en virksomhetsoverdragelse enn et økt antall førstestillinger og professorer, samt flere eksterne forskningsmidler.

– Med utgangspunkt i at AFI er kjent for aksjonsforskning, tenk da hvor spennende det hadde blitt om disse forskerne hadde blitt forankra i fakultetet LUI hvor det satses på pedagogisk utviklingsarbeid og utdanningsvitenskap for lærerutdanning, sier Bjarnø.

Bjarnø vil utfordre alle lederne på høgskolen, inklusive seg selv, til å ikke la denne virksomhetsoverdragelsen bli en sovepute.

– Vi må ha et klart fokus på fortsatt intern kompetanseutvikling, sier Bjarnø.

Studentene fikk gode svar

Studentrepresentant i styret, Øystein Fimland, sier også at han fikk betryggende svar på spørsmålene han hadde om virksomhetsoverdragelsen. Derfor valgte han å stemme for på det ekstraordinære styremøtet.

– Jeg fikk gode svar og føler meg sikker på at høgskolen har en god plan for å løse de utfordringene som kan oppstå underveis. Det er fortsatt massevis av ting som må løses, men detaljene i dette er det ikke styrets oppgave å gå inn i, sier han.

Fimland var blant annet bekymret for hvordan markedet i instituttsektoren vil utvikle seg framover.

– Vi tar 100 nye ansatte inn under våre vinger, og overtar risikoen knyttet til om disse har nok oppdrag. Dette vil være en utfordring, men den ser ut til å være håndterbar, sier han.

Han viser til at virksomhetsoverdragelsen vil ha mange positive sider, som veier opp for økt økonomisk risiko.

AFI og NOVA har mye å tilføre høgskolen og kan gi oss ytterligere tyngde, både når det gjelder omfanget av forskningen og hvordan oppdragsvirksomhet og forskning administreres, sier han.

Hans inntrykk er likevel at studenter flest ikke er spesielt engasjert i AFI/NOVA-saken.

– Det er nok ikke noe studenter er spesielt opptatt av, men hvis dette viser seg å bli et pengesluk, så våkner nok engasjementet, sier han.

 
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS