til minne

Ole Didrik Lærum (1940-2023)

Tidligere UiB-rektor, professor og patolog Ole Didrik Lærum døde tirsdag 24. januar, 82 år gammel. Han ble født i Bærum 23. april 1940. Like etter fikk faren distriktslegestilling og flyttet med familien til Vossevangen som lå i ruiner etter tysk bombing. Han vokste opp på Voss.

Ole Didrik Lærum døde 24. januar, 82 år gammel
Ole Didrik Lærum døde 24. januar, 82 år gammel

Han fulgte familietradisjonen og startet på medisinstudiet i Oslo. Som 22-åring ble han invitert som hospitant til Pasteur-instituttet i Paris. Oppholdet der og inspirasjon fra fagmiljøet ved Rikshospitalet i Oslo førte Lærum inn i forskningen og patologifaget. Han gjennomførte spesialisering i patologi i Oslo og ble ansatt på Gades institutt ved Universitetet i Bergen i 1974. Her arbeidet han med noen tidsavbrudd (6 år som universitetsrektor, 3 år med forskningsopphold i utlandet) i til sammen 26 år. I tiden ved Gades var han professor i eksperimentell patologi og onkologi ved universitetet og overlege i patologi i bistilling ved Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus.

Lærum har vært en særdeles aktiv forsker med en produksjon på mer enn 350 artikler og rundt tretti bøker. I løpet av sin karriere var han veileder for over 40 doktorgradskandidater. Mekanismer for kreftutvikling og regulering av celledeling har vært hovedtema. Han var den første som benyttet væskestrømcytometri i Norge.

Et annet felt der Lærum var tidlig ute, er studiet av de biologiske rytmene i kroppen og hvordan døgnvariasjoner kan påvirke effekt av kreftbehandling. Han har dessuten vært en pioner i utnyttelse av det patologiske arkivmaterialet som siden 1930-tallet er samlet ved norske sykehus. Ved siden av de vitenskapelige arbeidene rommer det rikholdige forfatterskapet til Lærum publikasjoner innenfor kulturhistorie og medisinsk historie. Dessuten produserte han en rekke humoristiske artikler og bøker fra den medisinske verden.

Ole Didrik Lærum var prorektor ved Universitetet i Bergen 1984-89 og rektor 1990–95. I hans rektorperiode ble grunnen lagt for Griegakademiet, nye studieretninger, utvidet samarbeid med næringslivet og styrking av de internasjonale relasjonene ved Universitetet. Studentenes kulturhus «Det akademiske kvarter» ble opprettet mens Lærum var rektor. Ved UiB huskes han som en klok, nærværende og raus rektor som så mennesker.

For sitt mangeårige virke, har Lærum mottatt en rekke priser som blant annet Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere, Meltzerfondets pris for fremstående forskningsformidling og Norges Forskingsråd sin formidlingspris. Han ble utnevnt til storridder av Islands Falkeorden i 1994 og kommandør av St. Olavs Orden i 1996.

Etter at Ole Didrik ble pensjonert i 2010, har han vært aktiv med forskning både som emeritus-professor ved Universitetet i Bergen og i et adjungert professorat ved Københavns universitet. Forskningen har manifestert seg i stadig nye publikasjoner i gode tidsskrift i samarbeid med norske og internasjonale forskere.

Vi har hatt stor glede av Ole Didrik sine kunnskaper og initiativ. Han har alltid vært velvillig til å stille opp ved tilstelninger med humoristiske, anekdotiske og detaljrike foredrag som knytter sammen historie og nåtid. Ole Didrik sitt musikktalent er også kjent, ikke minst da han etter en europatur kom hjem med et flere meter langt Alpehorn som det ble tutet i gangene med.

Ole Didrik gjorde en stor innsats for å samle og ta vare på medisinsk historie i Bergen, spesielt fra Gades institutt.

Det vil ta tid å skjønne at en slik talentfull forsker, inspirator og hedersmann av de sjeldne har gått bort. Vi vil minnes Ole Didrik med takknemlighet, respekt og glede.

Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien og hans nærmeste.

Kathrine Skarstein på vegne av rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen, dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, kolleger og venner ved Gades laboratorium for patologi og tidligere Gades Institutt, kolleger og venner ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssjukehus

Powered by Labrador CMS