Institutt for offentlig administrasjon og ledelse foreslås slått sammen med handelshøuyskolen på OsloMet. Her noen tidligere studenter ved master i styring og ledelse som har fått svært gode tilbakemeldinger på studiebarometeret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Institutt for offentlig administrasjon og ledelse foreslås slått sammen med handelshøuyskolen på OsloMet. Her noen tidligere studenter ved master i styring og ledelse som har fått svært gode tilbakemeldinger på studiebarometeret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

En handelshøyskole i utvikling

Økonomifag. En styrket handelshøyskole vil bli et løft for fagmiljøene og for OsloMet, skriver Trine Ellekjær og Anita Schjølset.

Publisert

Når styret ved OsloMet i neste uke skal behandle sammenslåingen av Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, Handelshøyskolen, og etter- og videreutdanningssenteret School of Management, så håper vi de deler vår tro på at dette blir et løft både for fagmiljøene og OsloMet, og en ressurs for fremtidens arbeidsliv.

Som ledere av instituttene ønsker vi en sammenslåing velkommen av flere grunner. Arbeidslivet er i endring. Krav og forventninger til fornying og oppgaveløsning har økt med raskt tempo både i offentlig sektor og i næringslivet. Mange av oppgavene i arbeidslivet handler i dag om å kombinere faglig ekspertise og aktører fra både det offentlige og det private.

Vi tror at en handelshøyskole som legger til rette for denne typen tenkning og inkluderer bred kompetanse fra begge sektorer, både innen forskning og utdanning, vil være godt rustet til å ta samfunnsutviklingen og endringene i arbeidslivet på alvor.

Vi vil bygge en slagkraftig handelshøyskole med bredde, styrke og samfunnsrelevans. Med studier innen offentlig styring, økonomi, revisjon og finans, ledelse, facility management, kulturledelse, og vårt nyeste tilskudd - migrasjons- og integrasjonsforvaltning, vil det nye instituttet bidra til å markere OsloMets relevans for samfunns- og arbeidsliv.

Vår fremste oppgave er å sørge for at studentene utvikler kompetanse som gjør dem til en ressurs også for fremtidens arbeidsliv. Vi håper og tror at den nye handelshøyskolen vil bidra til dette, for eksempel gjennom å synliggjøre verdien av samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Vi vil bygge en slagkraftig handelshøyskole med bredde, styrke og samfunnsrelevans.

Trine Ellekjær og Anita Schjølset

Institutt for offentlig administrasjon og ledelse er med sine rundt 20 ansatte blant de aller minste instituttene på OsloMet, mens Handelshøyskolen i dag har en stab på rundt 40. Selv om størrelse i seg selv ikke behøver å være avgjørende, så kan en større enhet i praksis gi nye muligheter.

Sterkere økonomiske muskler kan for eksempel gi større fleksibilitet til å konsentrere tid til forskning. Vi ser at dette er et stort ønske og behov hos våre forskere, og også i tråd med overgangen fra høyskole til universitet. Større fagmiljøer gir mindre sårbarhet ved sykdom eller andre utforutsette situasjoner, fordi man er flere som kan dele på oppgavene. En større enhet kan også bidra til økt synlighet og profilering både internt ved OsloMet, og overfor resten av samfunnet. Ikke minst så tror vi en sammenslåing vil gi større rom for å satse på etter- og videreutdanning, noe vi ser blir en stadig viktigere del av samfunnsoppdraget.

Med en sterk handelshøyskole ser vi muligheter for å bygge opp fagmiljøene slik at de også kan bidra inn i etter- og videreutdanningsaktivitetene i School of Management, og slik komme hele OsloMet til gode.

Allerede i dag har våre to institutter et utstrakt samarbeid. Vi har gjort oss gode erfaringer med at fagmiljøer beriker hverandre og kan blomstre når de får flere fagpersoner å spille på. Det er dette faglige samarbeidet vi vil bygge den nye handelshøyskolen på.

Vi har respekt for at det i en omorganiseringsprosess vil være ulike syn på både behovet for endringer og på hvordan de skal implementeres. Som ledere må vi i den neste fasen være tålmodige og bruke tid på å finne en god modell for den nye handelshøyskolen sammen med de ansatte.

Vi har en genuin tro på at sammenslåingen vil bidra til å styrke fagmiljøene og gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet. Vi håper at styret vil slutte seg til sammenslåingen og bidra til at OsloMet får en sterk, bred og fremtidsrettet handelshøyskole.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS