Tillitsvalgte ved høgskolene i Narvik og Harstad og Universitetet i Tromsø valgte høsten 2015 å møtes på HiOA i Oslo for å planlegge fusjoner av studentdemokratiene sine fra 1.januar. Det ble billigste løsningen. Foto: Øystein Fimland
Tillitsvalgte ved høgskolene i Narvik og Harstad og Universitetet i Tromsø valgte høsten 2015 å møtes på HiOA i Oslo for å planlegge fusjoner av studentdemokratiene sine fra 1.januar. Det ble billigste løsningen. Foto: Øystein Fimland

Studentpampenes kavalkade

Noen studentledere vant mange seire i 2015, mens andre druknet i forhandlinger om fusjoner. Sentrale studentledere landet rundt oppsummerer her 2015 og ser på utfordringene i 2016.

Publisert Oppdatert

Studentledere landet rundt har hatt ansvaret for å fusjonere studentdemokratiene på de ulike som utdanninsinstitusjonene som slår seg sammen fra nyttår. De har måttet la de daglige studentsakene ligge etter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens omgang med norske universiteter og høgskoler i 2015. 

Vi har tatt en spørrerunde til flere sentrale studenttillitsvalgte og bedt dem oppsummere strukturprosessen 2015 og hvordan den eventuelt har påvirket studentene. 

Les også:

Nå som 2015 er ferdig og det stor fusjonsåret starter; hvordan synes studentene reformen har gått? Og ikke minst: Hva blir de største utfordringene framover?

Nye NTNU

Jone Trovåg, leder for Studenttinget inn i det nye fusjonerte Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), som fusjonerer med høgskolene i Ålesund, Gjørvik og Sør-Trøndelag 1.januar og blir landets største universitet med nærmere 40.000 studenter.

Studentene skal merke at det har vært en fusjon, men kun fordi utdanningen faktisk blir bedre.

Therese Eira Lerøen

Å få til en felles studentkultur blir nok utfordrende, å få alle til å bli NTNU-studenter. 

Jone Trovåg

Studentene på Gjøvik er redde for høyere priser på mat, bøker, husleie, og en stopp i utviklingen av parken med student-boliger.

Jonathan Sørfonden

Fusjon er dyrt, og det tar tid. Forarbeidet er viktig, men det er selve sammenslåingen som er krevende. Rådet mitt er vel å være tålmodig og holde en god dialog. En fusjon tar veldig mye ressurser. 

Pål Adrian Clausen Ryen

Vi har hatt mange seire: vi har fått døgnåpent bibliotek, Studentombud, og et billigere og bedre studentkort på kollektiv-transport. 

Anine Klepp

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Den har vært altoppslukende. Nesten. Vi har jobbet enormt mye med fusjonen med høgskolene i Sør-Trøndelag (HiST), Ålesund og Gjøvik. Jeg er veldig fornøyd med hvor langt vi har kommet med organiseringen av studentdemokratiet og vi er klare for fusjon fra i dag. Vi jobbet knallhardt i hele sommer og har tvunget oss selv til å bli enige innen nyttår. Det er vanskelig å si hvordan konsekvensene har vært lokalt, siden daglig drift stort sett har vært fusjon. Studentene har fått bidra i alle arbeidsgruppene i NTNU og fått påvirke i alle ledd, så vi har måttet ta den muligheten og bruke tiden vår på fusjon.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi venter å få på plass studentombud fra og med neste år. Studenttinget har jobbet med det i flere år. Og så har vi fått klarsignal fra regjeringen om samlokalisering av campus rundt Gløshaugen. Det er en sak som Studenttinget har jobbet for i minst 10 år.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Vanskelig å si. Det blir nok fusjon i en eller annen form. Å få til en felles studentkultur blir nok utfordrende, å få alle til å bli NTNU-studenter. Studieporteføljen blir også en enormt stor sak som nå skal på dagsorden. Hvilke utdanninger vi skal ha, og hvor, blir nok det som studentene vil merke mest på kroppen, sier han.

NTNU Gjøvik

Jonathan Sørfonden er leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik, nå nye NTNU Gjøvik

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Vi går fra å være høgskole til å bli universitet. Det er nesten det eneste vi har jobbet med, i alle fall kontinuerlig gjennom hele året. Vi har fått 1,3 ekstra stillinger tilknyttet Studentparlamentet for å kunne arbeide med fusjonen, så den har ikke gått på bekostning av den vanlige driften. Institusjonen har sett at det er viktig å sikre studentenes involvering.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Det må jo være da NTNU-styret vedtok fusjonen.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det er nå utfordringene rundt fusjonen starter. Å splitte opp samskipnaden i Oppland blir utfordrende - å kvalitetssikre studentvelferden. Nå ligger Gjøvik på topp tre på studentenes trivsel. Studentene på Gjøvik er redde for høyere priser på mat, bøker, husleie, og en stopp i utviklingen av studentboligparken.

NTNU Trondheim (tidligere HiST)

 (Foto: Mikkel Walle)

Morten Djupdals lederpost for Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er nå nedlagt, og han er integrert i arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Vi har jo stort sett jobbet med fusjon. Det kom tidlig vedtak for oss og det har preget hele året. Jeg har sittet i styringsgruppen på vegne av alle de fire institusjonene. Vi kjørte imidlertid en kampanje nå på tampen om automatisk begrunnelse på eksamen. Vi oppfordret studentene til å be om begrunnelse, og gjorde dem oppmerksom på rettigheten, sier han og legger til at han vet at det frustrerer en del faglige ansatte.

— Men dersom man skriver begrunnelsen med en gang så blir det ikke noe merarbeid. Det handler for oss om å putte ned på papiret det man uansett har i hodet. Dersom dét er vanskelig så må jeg stille spørsmål ved kvaliteten på sensuren.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Jeg vil si at det er at vi har blitt enige om et felles studentdemokrati med fusjonsinstitusjonene før fusjonen trådte i kraft. Meg bekjent er det ingen andre som var klare så tidlig som oss. Nå kan vi fortere komme igang og være slagkraftige fra starten av.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det får min nye leder svare på.

NTNU Ålesund

(Foto: privat)

Kaja Meling Holmesland, leder for Studentparlamentet ved tidligere Høgskolen i Ålesund (HiÅ), nå en del av NTNU.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Vi har jobbet mye mer enn tidligere, jeg har vært mye i Trondheim og overlatt det lokale arbeidet i stor grad til nestleder. Vi har hatt mer gruppearbeid på møtene i Studentparlamentet for å få diskutert sakene grundigere, for å få frem litt mer. Dette har vi fått veldig mye ut av - flere føler at de har fått bidra mer. Vi har vært veldig heldige med samarbeidet med de andre studentdemokratiene. Vi forventet kamper og tunge diskusjoner, men vi har vært veldig enige og flinke til å jobbe sammen.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Fusjonsmessig er det bra at vi kan ta fag mye mer på tvers enn tidligere. Vi har fått gjennomslag for 11 måneder studiestøtte nasjonalt. Lokalt har vi før slitt mye med få leseplasser, men nå har vi fått døgnåpen lesesal og døgnåpen kantine.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Jeg tror at det vanskeligste nok blir for den vanlige student å forstå fusjonen; hvor man finner informasjon, hvordan ting vil fungere - og hva hensikten med fusjonen er.

Det nye arktiske universitetet i Tromsø

Aurora Meland er leder for Studentparlamentet på UiT - Norges Arktiske Universitet i Tromsø (UiT), som fusjonerer med høgskolene i Narvik og Harstad:

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Det har vært mye mindre tid til lokale saker - fusjonen har vært en stor tidstyv. Men det har vært veldig spennende og er en interessant prosess å være med på. 

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi gjennomførte et stort psykisk helse-arrangement og har fått satt studentenes psykiske helse mer på dagsordenen.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det å iverksette og starte opp den nye modellen for for studentdemokratiet som skal igang fra høsten av, og hvordan dette skal finansieres. Ellers så er det vel eksamensperioden i mai som blir mest utfordrende for studentene i 2016, sier studentlederen og avslutter med de «samme gamle listepunktene»: Lokaler og utilstrekkelig studiestøtte.

Les også: Jobber for et fusjonert og ledende studentdemokrati

UiT Narvik

Bjørn Dinesen er leder ved Studentparlamentet i Narvik.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Sammelignet med andre år så har vi ikke fått jobbet like mye med de vanlige gladsakene, ting som bør tas tak i. Fusjonen har overskygget hele 2015 og alt har gått i struktur. Ellers har vi gjort det som har måttet gjøres, men ikke mer.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi har gjort så mye, men jeg føler ikke at noe har vært så stort at det er verdt å feire. At vi har fått fylt alle vervene - folk er opptatt på alle bauger og kanter - og det at vi har klart å engasjere så mange har vært en viktig seier.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det å tilpasse oss nye systemer. Vi er ikke ferdig med å bygge et nytt studentdemokrati så vi må få til noe som fungerer for et ferdig fusjonert UiT, og samtidig ivareta kvaliteten alle steder. Det er jo noe vi er litt bekymret for når det blir så stort.

Nord universitet (nye Universitetet i Nordland)

Øystein Parelius er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Nordland, som fra 1.januar fusjonerer med høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag og blir til Nord universitet.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Fusjonen vår ble vedtatt ganske sent, i oktober, så det har tatt veldig mye tid siden vedtaket, blant annet fusjon og fisjon på samskipnadsnivå. Vi har måttet nedprioritere politisk arbeid opp mot kommune og fylke. Jeg håper det blir mer tid til slikt over jul.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— En prosess som har tatt veldig lang tid, men åpning av de nye studentboligene her i Bodø. I tillegg har vi fått til å gjenopplive Studentuka som har ligget brakk noen år.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det å få en ny studentorganisasjon opp å gå tidligst mulig. Det er vedtatt, men å få til overgangen fra tre til én studentorganisasjon med så store avstander innad er utfordrende. Det å jobbe like mye for studentene i Nord-Trøndelag og Nesna som i Bodø blir min viktigste jobb.

Nord universitet Nord-Trøndelag

Kevin Hovdahl Holmli er leder for Studentparlamentet ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Det har påvirket oss mye. Institusjonen har holdt på med utredninger rundt det i hele år, med forskjellige alternativer på bordet. Det har sånn sett vært et spennende og utfordrende år.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi har fått nye retningslinjer rundt fravær grunnet studentdemokratisk arbeid. Det har til nå vært begrensede muligheter til å få gyldig fravær fra undervisningen og derfor har det vært flere som ikke har kunnet påta seg verv, men dette skal nå bli lettere.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Vi skal lage et helt nytt studentdemokrati, det blir nok det mest utfordrende. 8-10 studiesteder som skal dekkes, og det å få det til å gagne alle studenter så tidlig som mulig blir utfordrende.

Nord universitet Nesna

Fay-Renée Olsen Waag er leder for studentrådet på Høgskolen i Nesna.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Mye, på daglig basis. Vi har jobbet mye med å passe på at alle studenter skal bli hørt også etter fusjonen, og det mener vi er det viktigste i slike sammenslåinger. Vi har også fått mange spørsmål i løpet av de siste månedene fra nysgjerrige studenter som gjerne vil vite hva som skjer på nyåret. 

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— At det er stor enighet mellom studentdemokratiene om at studentene skal sees og høres uansett geografisk tilhørighet.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Jeg tror ikke studentene våre får noen større utfordringer akkurat i 2016. Det blir jo litt endringer i det tekniske og i papirer, og det blir kanskje litt rart å nå skulle være på et campus ved en mye større institusjon. Vi har troen på at det skal bli en smertefri overgang for våre studenter, og vi kommer til å være her for å hjelpe og informere om det skulle oppstå noe. 

Høgskolen i Bergen

Fredrik Bødtker er leder ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (HiB), der fusjon mellom HiB og høgskolene i Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane utredes.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Etter beskjeden om utredning av fusjon har mye blitt satt på vent. Studentombud, som jeg gikk til valg på, har måttet vente og blitt en del av en mulig fusjonsprosess. Det positive er et kjempegodt samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane, som det nå utredes potensiell fusjon med. Fusjon eller ei så kommer det samarbeidet nok til å bli sterkere. 

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Tre ting: Valgoppslutning i Studentparlamentsvalget på 30 prosent, og at 72 prosent svarte på Studiebarometeret. Det er trangt på vårt nye samlokaliserte studiested på Kronstad, så tidlig i høst fikk vi åpnet alle undervisningsrom slik at disse blir lesesaler når det ikke er undervisning. Og HiBstudent.no, en samleside for informasjon om alt som skjer på HiB.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— At fusjonsprosessen og en eventuell fusjon kan gå utover utdanningskvaliteten - at ressurser styres bort fra kjerneaktiviteten.

Forut for sin tid

Pål Adrian Clausen Ryen er leder for Studenttinget ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). Universitetet er resultatet av en fusjon fra 1. januar 2014 mellom Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og Norges Veterinærhøgskole (NVH).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— To år inn i fusjonen synes jeg det har gått bra. Vi var to stolte institusjoner med lange tradisjoner, aktive studenter og ganske like studentmiljøer med mange foreninger. Men det har vært mye omstruktureringer og det er utfordrende. Mens fusjonene i sektoren nå er mer administrative skal vi faktisk samlokaliseres, og dét ser vi veldig frem til, sier Ryen og legger til:

NMBU er kjent for godt tverrfaglig samarbeid og jeg tror kortere avstand vil styrke fagmiljøene og gjøre det mindre ressurskrevende å samarbeide om fag og forskning.

— Har du noen tips til de som nå skal igang med arbeidet etter fusjonsvedtakene?

— Fusjon er dyrt, og det tar tid. Forarbeidet er viktig, men det er selve sammenslåingen som er krevende. Rådet mitt er vel å være tålmodig og holde en god dialog. En fusjon tar veldig mye ressurser. 

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Det er ikke lett å svare på. I forbindelse med valgkampen hadde vi aksjon på togstasjonen om å slå sammen to soner og gjøre det billigere å reise til og fra Oslo. Det er vedtatt og da ble det togkakefest på kontoret med masse folk.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Vedlikeholdsetterslep og plassmangel. Vi har mange bygg med dårlig standard. Det arbeides kontinuerlig med, men vedlikehold av gamle bygg er evigvarende arbeid. Det nest største instituttet vårt er plassert i brakkebygg - ett av få bygg som oppfyller arbeidsmiljølovens krav om inneklima.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Christoffer Storm Tiller Alsvik er leder ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Høgskolene i Akershus og i Oslo fusjonerte allerede i 2011.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Vi er jo litt ferdig med fusjon for vår del, men vi ser at mange høyskoler nå blir universiteter gjennom fusjon istedenfor en kvalitetsprosess slik HiOA holder på med. Så nå må vi heller satse på å gjøre høgskolen bra nok til å bli akkreditert som universitet.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Det må ha vært å få på plass og få godkjent kvalitetssikringssystemet, det har studentene og Studentparlamentet vært tett med på. 

Les også: sak om kvalitetssikringssystemet

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Den største utfordringen for studentene på HiOA i 2016 er at midlene som settes av til utdanningskvalitet, internasjonalisering og digitalisering må bli brukt på en måte som løfter utdanningene. Så langt er målsetningene ganske vage sammenlignet med målene for forskning og utvikling, så her må studentene være på og sørge for at midlene blir tatt i bruk på en hensiktsmessig måte.

De som slapp unna

(Foto: privat)

Anine Klepp er leder for Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (UiS).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Den har påvirket oss i den grad at flere verv ble forlenget, men fusjonen mellom UiS og Høgskolen Stord/Haugesund ble avblåst rett før jeg tok over som leder i juli, så det har ikke påvirket vårt arbeid noe særlig.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi har hatt mange seire, vi har fått døgnåpent bibliotek, Studentombud, og et billigere og bedre studentkort på kollektivtransport. Vi har også fått til et budsjettforlik på 11 måneder studiestøtte fra 2017 frem mot 2020.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det mest utfordrende er gjerne ting vi ikke vet om enda. Men, fra Studenthelse- og Trivselsundersøkelsen (SHoT) vet vi at flere studenter sliter med psykiske symptomplager, og vi jobber derfor med å legge til rette for et robust og godt læringsmiljø for våre studenter.

Universitetet i Oslo

(Foto: SP UiO)

Julie Sørlie Paus-Knudsen er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Vi har jo ikke fusjonert, så det har ikke påvirket oss direkte. Debatten om valgt eller ansatt rektor har derimot vært svært viktig for oss, og vi fryktet at det skulle bli pålagt med ansatt rektor, men det ble det heldigvis ikke.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Det står litt mellom to saker: Det kommer bysykler til campus i 2016, viktig for oss som miljøsak og som en supplerende kollektivtransport. I tillegg skal digital eksamen rulles ut og satses på for fullt. Studentene står nok mest for bysyklene, digital eksamen hadde nok kommet uansett, men vi vet ikke når det ville ha blitt.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Fusjonsinstitusjonene får jo store endringer i 2016. UiO står mer stille. Vi beveger seg i tiden, men det er det. UiO har imidlertid en bygningsmasse som står for fall - vi har 8,6 milliarder i vedlikeholdsetterslep, noe som påvirker studentene veldig. I statsbudsjettet ble 60 millioner oppussingskroner kuttet til 30. UiO trenger 8,6 mrd alene. Universitetsbyggene i Norge forfaller med 500.000 kroner hver dag.

Universitetet i Bergen

(Foto: Adrian Søgnen)

Johanne Vaagland er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Det er en debatt som UiB sentralt har tatt del i, men det har ikke påvirket oss i like stor grad som andre. Vi klarer oss alene. Vi er imidlertid i dialog om fusjon med Kunsthøgskolen i Bergen, og det er vi positive til.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Sensorveiledning har kommet inn i studie- og gradsforskriften ved UiB. Dette er spesielt viktig etter at blindsensur ble innført. Vi har sett store variasjoner i karakterene, så dersom dette kan fikse det problemet så vil det være en stor fordel.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

— Det største problemet er økonomien til UiB. Seminarer blir kuttet flere steder, antall vurderinger blir kuttet, og med ny strategi vil det kreve mye ressurser for å nå målene, digitalisering og så videre koster penger. Vi har også stor kjønnsubalanse på enkelte studier, det er et problem på flere institusjoner og det må gjøres noe med. Hvis ikke vil vi få et samfunnsproblem om noen år.

Norges handelsehøyskole (NHH)

(Foto: privat)

Embla Belsvik er eksternansvarlig ved studentforeningen på Norges Handelshøyskole (NHH).

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

NHH er fredet fra strukturdebatten, men det har vært dagsorden i flere felles foraer.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

— Vi arrangerte NRK-sendt ungdomspartilederdebatt fire dager før valget. NHH-studenter sto for hele produksjonen, med Ole Torp som debattleder. 

— Hva blir det mest utfordrende for studentene ved din institusjon i 2016, og hvordan?

NHHS er en ekstremt aktiv studentforening, så vi har en utfordring i forskjellen mellom de som er med og de som ikke er det. Når du først er med er du veldig med. De fleste i NHHS tar et ekstra semester for å fullføre utdanningen. Det å ha et tilbud for alle og for å sørge for at alle studentene føler seg inkludert i studentlivet er utfordrende. 

Nå begynner styrenes ansvar

Therese Eia Lerøen, leder i Norsk studentorganisasjon.

— Hvordan har struktur- og fusjonsdebatten påvirket dere i 2015?

— Stortingsmeldingen om struktur har vært viktig og vi har brukt mye tid på den i 2015. NSO var med på å starte hele strukturdebatten i sin tid, så det har vært en av hovedprioriteringene på våren. Nå starter det lokale arbeidet. Insititusjonene må se seg selv i en nasjonal sammenheng, og se det nasjonale behovet - dette er institusjonsstyrenes ansvar.  Det er «lett» å gå fra tre rektorer til én, men å finne nye måter å organisere seg på faglig sett som å gjøre utdanning og forskning og utviklingsarbeid bedre, er utfordrende, sier hun og legger til:

— Studentene skal merke at det har vært en fusjon, men kun fordi utdanningen faktisk blir bedre.

— Hva er den største seieren deres i 2015?

11 måneders studiestøtte har vært en formell seier for oss i år, men det blir først fullt og helt innført i 2020.

— Hva blir det mest utfordrende for studentene i 2016, og hvordan?

— Mye av det som er utfordrende hvert år: Studentøkonomien blir ikke noe bedre i 2016 - man må bruke like mye tid på deltidsjobben. Mange studenter er virkelig bekymret for egen økonomi. Det å klare å få hjulene til å gå rundt rent økonomisk, og samtidig ha nok tid til studiene, er vanskelig.

 

(Red.mrk: For de som kan hende reagerer på «studentpamp»: Uttrykket brukes også spøkefullt eller ironisk om tillitsvalgt i annen organisasjon som ikke er har verken stor makt eller stort budsjett, for eksempel student- eller idrettsorganisasjon. Kilde: Wikipedia. I Khrono er det brukt «spøkefullt»)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS