Studentledernes jul:

Kristoffer Bakke er eksternansvarleg ved Noregs hansdelshøgskule (NHH).
Kristoffer Bakke er eksternansvarleg ved Noregs hansdelshøgskule (NHH).

Kristoffer Bakke: Rørsla må prioritere å auke den enkelte student si betalingsevne

Studentleiarjul. NHH har feira lågare prisar på kollektivtrafikk, og 11 månader med studiestøtte. I 2019 skal dei jobbe med å følgje opp SHoT, og for meir pengar til studentane.

Publisert Oppdatert
Fakta

Studentlederjul

Vi har stilt en rekke studentledere fra rundt om i landet de samme spørsmålene.

I løpet av julen kommer vi til å publisere hva det er de har svart.

De har fått beskjed om å fatte seg i korthet, men ettersom de er studentpolitikere, er det ikke alle som har klart det.

  • I dag: Kristoffer Bakke, eksternansvarlig for studentene på Norges handelshøgskole, NHHS.
  • I morgen: Pia Ottilia Danielsen, Politikk og Samarbeidsansvarlig for Studentforeningen ved handelshøyskolen BI i Oslo.

Du kan lese alle intervjuene her.

Kristoffer Bakke er 23 år, og er eksternansvarleg i studentforeininga på Noregs handelshøgskole (NHH) – NHHS. Han har to års fartstid i studentrørsla.

1. Kva studerer du, og kvifor?

Eg studerer økonomi og administrasjon, fordi eg synest det er interessant å lære meir om kva mekanismar som kan påverke samfunnet.

2. Kva er den største studentpolitiske sigeren i året som gjekk – lokalt?

I år var det fylkeskommunen som kom med den mest overraskande nyheita – politikarane sett ned prisane på kollektivtransport neste år!

Saka er framleis varm, og vi har heldigvis eit nytt landsmøte i 2019!

Kristoffer Bakke

3. Same nasjonalt?

Regjeringa held det dei lovar når det gjeld innfasing av studiestøtte i 11 månader. I tillegg kan det bli 3400 studentbustader, og det vil kome studentar til gode i lang tid framover.

4. Kva blir den viktigaste saka lokalt hos dykk i 2019?

Det blir veldig viktig å få med kommunane på ei skikkeleg satsing for å betre dei tala vi fann i SHoT-undersøkinga.

5. Kva bør prioriterast nasjonalt i 2019?

Det studentrørsla alltid må prioritere – også i 2019 – er å auke den enkelte student si betalingsevne i studietida.

6. Kva er det største tapet de har gått på i år?

Vi hadde eit mellombels tilbakeslag på landsmøtet i NSO, då vi ikkje fekk fleirtal for resolusjonen vår om å fjerne alderspoeng. Men saka er framleis varm, og vi har heldigvis eit nytt landsmøte i 2019!

7. Kva er studentrørsla sitt største tap i år?

Her går det vel ikkje an å kome unna endringa i konverteringsordninga..?

8. Kva ønsker du deg til jul?

Eg ønsker meg billett til ein Liverpool-kamp i vår. Tenk å vere på kamp den sesongen vi endeleg kan vinne Premier League!

Powered by Labrador CMS