Hans Marius Eikseth fremmet benkeforslag som ble vedtatt på dagens styremøte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hans Marius Eikseth fremmet benkeforslag som ble vedtatt på dagens styremøte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Fusjons-høgskolene samlet seg mot NTNU

De tre høgskolene som skal fusjoneres står samlet mot NTNUs styre. Men et forsøk på kompromiss ble vedtatt som alternativ løsning i mandagens styremøte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Publisert Oppdatert

Hvordan skal det fusjonerte NTNU styres i overgangsperioden? Svaret var tenkt å bli banket i gjennom i de fire institusjonenes styrer med fire likelydende vedtak. Men slik ble det ikke.

Benkeforslag på HiST

Hans Marius Eikseth la fram benkeforslag som ble vedtatt på dagens styremøte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Forslaget innebærer at det midlertidige styret for NTNU forlenges med fire år. Nå er det opp til Kunnskapsdepartementet å ta den endelige beslutningen.Benkeforslaget innebærer en forlengelse av det midlertidige, utvidede NTNU-styret med fire år. Forslaget ble vedtatt enstemmig, skriver Universitetsavisa. 

Først vedtok Høgskolen i Gjøvik (HiG) fusjonsgruppas opprinnelige innstilling, som innebar at et styre utvidet med to representanter skal styre den utvidede institusjonen fra årsskiftet og frem til sommeren 2017, hvor et nytt, permanent styre overtar kontrollen.

Så fikk NTNU-styret saken på bordet. Etter benkeforslag fra Bjarne Foss ble fusjonsgruppas innstilling forkastet. I stedet vedtok det sittende styret å tilrå Kunnskapsdepartementet at de fortsetter ut sin ordinære virkeperiode. Det vil si ut første halvår 2017, men med tre ekstra representanter fra henholdsvis studentene, vitenskapelig ansatte og eksterne.

Så møttes styret ved Høgskolen i Ålesund, og landet på samme konklusjon som HiG.

På lag med hvem?

Dermed så alle til styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kom man til å alliere seg med NTNU-styret, eller ville man lande på samme konklusjon som de to øvrige høgskolestyrene?

I sin innstilling til mandagens møte hadde styreleder Kari Kjenndalen og rektor Helge Klungland et todelt vedtaksforslag: I punkt én går man for styringsgruppas opprinnelige forslag – men dersom det blir til at Kunnskapsdepartementet vil la dagens NTNU-styre få fortsette, foreslår man at punkt to følges: De tre studentrepresentantene velges fra hele valgkretsen, inkludert de tre høgskolene og universitetet.

HiSTs styre vedtok et tredje alternativ.

Forlenget midlertidighet

Ansattrepresentant Hans Marius Eikseth åpnet diskusjonen med en innvending mot NTNU-styrets forlag: Det er at halvannet år for de nye representantene er for kort.

Eikseth kommenterte også det tilsynelatende paradokset i at NTNU-styret argumenterte for egen forlengelse med behovet for kontinuitet.

— Med et og et halvt år får de nye representantene kort tid, særlig sammenliknet med de eksisterende representantenes solide erfaring, sa Eikseth.

Eikseth foreslo derfor at det blir holdt nytt fusjonsvalg i 2017 hvor de styremedlemmene som sitter da, står på valg. Dette forslaget vil medføre en forlengelse av ordningen med midlertidig, utvidet styre.

Viktig med legitimitet

Eikseth fikk følge av Torkel Haugan Hansen i sin innvending mot tidsperspektivet. Hansen uttrykte forståelse for argumentet om kontinuitet. Det ble også kommentert at det vil være uheldig dersom de eksterne representantene i styret blir gjenoppnevnt av departementet, mens alle ansattrepresentanter skiftes ut.

Styreleder Kjenndalen forsvarte vedtaksforslaget med å vise til at det kommer fra en styringsgruppe hvor samtlige fire institusjoner er representert, noe som gir det stor legitimitet

— En fordel med dette forslaget er dessuten at et styre som er nyvalgt i sin helhet, vil få en funksjonsperiode av normal varighet. Det er i tråd med Hans Marius’ innvending om at halvannet år er for kort varighet for styremedlemmer, sa Kjenndalen.

Andre i styret argumenterte for at man skulle gå for det opprinnelige forslaget fra styringsgruppa, for slik å unngå å bidra indirekte til NTNU-styrets ønske om å fortsette.

Enstemmig vedtatt

Forslaget til vedtak ble justert med tillegget: «I 2017 skal det holdes valg til nytt styre i tråd med ordningen som følger styringsgruppas opprinnelige forslag.»

Med dette tillegget ble innstillingens punkt én og to vedtatt enstemmig.

I en kort kommentar like etter sa HiST-rektor Helge Klungland (bildet over) at man bør kunne håndtere et utvidet NTNU-styre uten store vansker. Han understreket at det viktige er at de som representerer høgskolene får opparbeidet solid styreerfaring.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS