Høgskolestyret er uenige seg imellom om tolkningen av et vedtak fra styremøtet ved HiOA 18.desember.
Høgskolestyret er uenige seg imellom om tolkningen av et vedtak fra styremøtet ved HiOA 18.desember.

Uenighet om krav til ny rektor

Doktorgrad eller ikke doktorgrad hos ny rektor? Det er spørsmålet. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus er uenige med seg selv om svaret og hvordan de skal tolke sitt eget vedtak.

Vel to uker før søknadsfristen går ut, og midt under rekrutteringsprosessen til ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er det oppstått uenighet og usikkerhet om hva slags formelle kompetansekrav som skal stilles til en ny rektor ved høgskolen. Det er stort sprik i styrerepresentantenes tolkning av sitt eget vedtak fra 18.desember i fjor.

«Minimum doktorgradsnivå» 

Det opprinnelige forslaget til vedtak fra administrasjonen var formuleringen: «høy vitenskapelig kompetanse, minimum på doktorgradsnivå», et forslag om kompetansekrav på « doktorgrad eller tilsvarende» som ble fremmet under møtet falt. I utlysningsteksten, som er formulert utifra styrediskusjonen, kreves det nå:  «formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad)». 

Les også: HiOA søker visjonær rektor

Professor uten doktorgrad uønsket?

Stridens kjerne er altså om kravet om doktorgrad er absolutt. Hvis det er tilfellet, vil professorer uten doktorgrad være uønskede som kandidater. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er det blant andre to profilerte professorer som ikke har doktorgrad, og det er Rune Ottosen og Steinar Stjernø. Sistnevnte har vært rektor tidligere både for Høgskolen i Oslo og for Norges kommunal- og sosialhøgskole. Av forskningskompetanse har han omtrent det dobbelt av det som kreves for en doktorgrad, men han har altså ikke selve graden. Stjernø ønsker ikke å være en del av denne diskusjonen her, og har ingen kommentar nå. Så langt Khrono kjenner til er ikke Stjernø, som nettopp gikk av med pensjon, og Rune Ottosen, aktuelle for stillingen, men kun eksempler her.

Se også: Stillingsannonsen rektor HiOA

Jeg oppfatter kravet om doktorgrad som absolutt. I motsatt fall må denne saken opp igjen på nytt i styret

Kari Pahle

Jeg tolker vedtaket slik at det må holde at man er professor, selv om man ikke har doktorgrad.

Ragnar Audunson

Det var ingen som fanget opp muligheten at en professor som ikke har doktorgrad dermed ikke er kvalifisert for rektorjobben.

Vidar Sannerhaugen

Jeg oppfattet kravet om doktorgrad som absolutt.

Morten Reksten

Om det blir aktuelt, det vil si at en professor som ikke har doktorgrad søker, så tar vi opp saken i innstillings=utvalget.

Agneta Bladh

Wedø: Absolutt krav

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (bildet over) er klar i sin oppfatning av styrevedtaket og tolker kravet om doktorgrad som absolutt.

— Ja, styret var tydelig på at det kreves doktorgrad, sier hun.

Men styremedlemmene er delte i spørsmålet. På styremøtet  stemte fire av sju mot et absolutt krav om doktorgrad. De fire var studentrepresentantene Eline Stølan og Christoffer Alsvik, og ansatterepresentantene Tone Torgrimsby og Morten Reksten. De mente istedet at «doktorgrad eller tilsvarende» burde holde som formulering.

Audunson: Professor er nok

Styremedlem og professor Ragnar Audunson stemte for doktorgradskravet, men sier nå at han mener at det må holde å være professor, selv om vedkommende ikke har doktorgrad.

— Er man funnet professor-kompetent, så ligger det et nivå over doktorgrad. Jeg tolker derfor vedtaket slik at det må holde at man er professor, selv om man ikke har doktorgrad, sier han.

Audunson viser til at en del av de sentrale fagområdene på HiOA har ganske kort tradisjon med doktorgradsutdanninger. Derfor er det en god del i den eldre generasjonen som er blitt professor uten å ha doktorgrad.

— Folk som professorene Steinar Stjernø og Rune Ottosen har helt klar de akademiske kvalifikasjonene i orden, selv om de ikke har doktorgrad, sier han.

Havnes: Uheldig formulering

Professor Anton Havnes (bildet over), var en av dem, som sammen med rektor og styreleder Kari Toverud Jensen, argumenterte sterkest for krav om doktorgrad i styremøtet. Han angrer nå på den skarpe formuleringen, og mener at det «gikk litt fort i svingene» da vedtaket ble fattet og at formuleringen kom uheldig ut.

— Jeg ser at dette kommer uheldig ut, noe avhengig av hvordan formuleringen som styret vedtok tolkes, sier professor Anton Havnes, som også er ansattrepresentant i høgskolestyret.

— Det første punktet sier, «formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole og universitet». Jeg argumenterte og stemte for forslaget. Intensjonen var å sikre at rektor har solid forskningskompetanse. Det vil en person ha som oppfyller dette og andre kriterier som ble formulert. Så har det blitt en diskusjon om hvor absolutt parentesen i setningen tolkes.

— Det er mange som har forskerkompetanse uten å ha doktorgrad? Steinar Stjernø for eksempel? 

— Ja, det er professorer ved HiOA, og andre steder, som ikke har doktorgrad. Det er også opplagt at opprykk eller tilsetting som professor forutsetter forskerkompetanse ut over doktorgrad. Det er nok et generasjonsfenomen vi støter på her. Stadig flere har doktorgrad nå, og kravet om doktorgrad for tilsetting gjelder flere steder enn ved HiOA, og da kan vi vel forvente at det samme kravet stilles til en ny rektor, skriver Havnes i en epost.

Dosent er for svakt

— Det kan nok være at det gikk litt for fort i formuleringen av vedtaket og at vi overså noen tolkningsmuligheter. Den alternative formuleringen som det ble stemt over var «doktorgrad eller tilsvarende». Det ville omfatte førstelektorer. Jeg er uenig i at formell kompetanse som førstelektor er tilstrekkelig som krav til ny rektor ved HiOA, sett i lys av Strategi 2020 og universitetsambisjonen. Det sikrer ikke at vi får en rektor med solid forskningskompetanse. Dosentkompetansen, slik den nå er formulert og praktisert, faller i samme kategori: for svak forskningskompetanse, mener Havnes.

— Søknadsfristen er 11.februar og styret møtes ikke før det. Hva kan gjøres med dette?

— Jeg tror ikke at vi trenger å ta dette opp igjen i styret for å presisere formuleringene. Jeg tror tolkningen at professor innebærer kompetanse som, og ut over, doktorgrad er både logisk og tilstrekkelig til å unngå at for eksempel personer med professorkompetanse, men ikke formell doktorgrad, vil søke og kunne bli tilsatt.

Pahle: Nytt styremøte

Styremedlem Kari Pahle tolker det helt annerledes.

— Jeg oppfatter kravet om doktorgrad som absolutt. I motsatt fall må denne saken opp igjen på nytt i styret, sier hun.

Også styremedlemmene Morten Reksten og Eline Stølan sier at de oppfatter kravet om doktorgrad som absolutt.

— Ut i fra diskusjonen i styret og vedtaket som ble gjort oppfatter jeg kravet som absolutt, sier Eline Stølan, og Morten Reksten er enig: 

— Jeg oppfattet kravet om doktorgrad som absolutt. Men hvis nå enkelte ønsker å fire på dette, er det ikke meg imot, jeg stemte jo for formuleringen «doktorgrad eller tilsvarende», sier han. 

Stølan var en av de som argumenterte mest og tydeligst for at man ikke skulle ekskludere for mange søkere og foreslo formuleringen «doktorgrad eller tilsvarende», også utifra dosenter og førstelektorer med solid erfaring fra ledelse ved kompliserte organisasjoner kunne være aktuelle kandidater.

Sannerhaugen: Usikker

Eksternt styremedlem, Vidar Sannerhaugen, er litt usikker.

— Det var ingen som fanget opp muligheten at en professor som ikke har doktorgrad dermed ikke er kvalifisert for rektorjobben, sier han.

— Innstillingsutvalget må jo kunne ta en vurdering hvis en slik situasjon dukker opp. Jeg mener at fornuften må råde her og at man ikke kan ha en helt firkantet tolkning av dette kravet, sier han.

Sannerhaugen ser at det kan være et problem at et absolutt krav om doktorgrad kan hindre noen i å søke jobben, men sier at det er for kort tid til å gjøre noe med dette nå når søknadsfristen nærmer seg.

Styrmedlem Tone Torgrimsby er en av de fire som stemte mot et absolutt doktorgradskrav.

— Jeg oppfattet at flertallet ville ha et absolutt krav om doktorgrad, og at det er det som ble vedtaket. Jeg synes det er feil og liker ikke vedtaket, men jeg godtar det, sier hun.

Bladh: Tar opp i innstillingsutvalget

Leder av innstillingsutvalget, og den som leder rekrutteringsprosessen, Agnetha Bladh, sier at hun har hørt at det har blitt en diskusjon om doktorgradskravet.

— Om det blir aktuelt, det vil si at en professor som ikke har doktorgrad søker, så tar vi opp saken i innstillingsutvalget, sier Bladh.

Styret stilte samme krav til stillingen som prorektor for forskning, men ikke til prorektor for utdanning. Og her ble nåværende rektor Kari Toverud Jensens argument tungen på vektskålen i styremøtet:

— Når det gjelder prorektor for utdanning kan det være aktuelt med dosent eller førstelektor også. På prorektor for forskning mener jeg at man bør ha doktorgrad, sa sittende rektor Jensen (bildet under) i styremøtet.

Med ni mot to stemmer ble det vedtatt at det skal kreves «doktorgrad eller tilsvarende» på prorektor for utdanning, det vil si at doktorgrad ikke er noe absolutt krav. For prorektor for forskning stilles samme krav som til rektor.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS