Ansettelse

Ny kvinne inn i OsloMet-ledelsen

Beate Elvebakk er ansatt som leder av Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

Beate Elvebakk blir ny leder av Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.
Beate Elvebakk blir ny leder av Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.
Publisert Oppdatert

Beate Elvebakk begynner som leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet 3. august 2020 og blir da en del av ledergruppen til rektor Curt Rice.

Fakta

Senter for profesjonsstudier

Senter profesjonsstudier (SPS) har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Senteret studerer aspekter rundt profesjonene (kunnskapsgrunnlag, etikk, rekruttering, utdanningene, karriere, politikkutforming, og hvordan profesjonelle foretar sine vurderinger og beslutninger).

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø og er blant annet ansvarlig for et Ph.D.-program i profesjonsstudier.

SPS er flerfaglig sammensatt, og metodisk og teoretisk mangfoldig. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret.

Kilde: Stillingsannonsen for SPS-leder

Hun overtar etter Oddgeir Osland, som ble dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet 1. februar.

1 av 10 søkere

Elvebakk var en av 10 søkere på stillingen, og en av de tre som fikk være konfidensielle.

Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, var ikke blant søkerne til stillingen.

Elvebakk kommer fra stillingen som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, en stilling hun har hatt siden 2017. Før det har hun jobbet som avdelingsleder og seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, og forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet ved UiO.

– Beate Elvebakk har en spennende tverrfaglig profil, har med seg god ledererfaring, og er positiv til utvikling. Alt dette tror jeg vil treffe SPS godt, sier rektor Curt Rice.

Han sier at han ser fram til å få Elvebakk inn i ledergruppen.

– Jeg opplever henne som lyttende, og samtidig entusiastisk og engasjert. Det blir flott å starte samarbeidet til høsten, sier han.

Gleder seg

Beate Elvebakk har hovedfag i filosofi med spesialisering innenfor vitenskapsfilosofi, fra Senter for Teknologi, innovasjon og kultur, UiO, og har vært postdoktor samme sted.

– SPS er en veldig spennende institusjon, som holder høy kvalitet innenfor både forskning og forskningsutdanning, og vil spille en viktig rolle i utviklingen av OsloMet og profesjonsstudier i årene fremover.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder, og håper å kunne bidra til at senteret utvikler seg ytterligere, både som forskningssenter og som en ressurs for hele universitetet, sier Beate Elvebakk i en melding på OsloMets nettsider.

Dette var søkerlisten:

  • Bent Erik Krasnepolski Bakken, 62 år, professor II ved OsloMet og prosjektdirektør i DNV GL
  • Konfidensiell kvinne
  • Konfidensiell mann
  • Thorbjørn Gaarder, stilling ikke opplyst
  • Johannes Hjellbrekke, 55 år, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen
  • Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, 62 år, instituttleder, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda
  • Kristina Lindh, 56 år, studierektor for forskerutdanning Högskolan Väst, Trollhättan
  • Bita Najmi, 41 år, prosessutviklingsspesialist i BASF
  • Konfidensiell kvinne
  • Marte Rønning, 42 år, forskningsleder Statistisk sentralbyrå
Powered by Labrador CMS