OsloMet-styremøte

Ny direktør og siste nytt fra Romerike

Styret ved OsloMet skal ansette ny toppdirektør på styremøtet 16. juni. Gjengangeren Campus Romerike kommer også opp.

Styremøtet holdes i OsloMets nye senter for forskning innen havteknologi, bærekraft og miljøvern på Filipstadkaia i Oslo.
Styremøtet holdes i OsloMets nye senter for forskning innen havteknologi, bærekraft og miljøvern på Filipstadkaia i Oslo.
Publisert

OsloMet har styremøte torsdag 16. juni. Møtet foregår på OsloMet Oceanlab på Filipstad i Oslo og kan følges nederst i denne saken fra kl. 11.

Styret skal ansette ny direktør for organisasjon og infrastruktur. Stillingen ble ledig etter at Asbjørn Seim forlot OsloMet til fordel for Sandefjord kommune i mai.

Det meldte seg 18 søkere til stillingen, av dem seks som har fått holde sine navn unntatt offentlighet. En av søkerne er Line Haugen, som fungerer i stillingen.

Fortsatt tegn til pandemi

En av sakene er virksomhetsrapporten for 1. tertial. Den viser at det fortsatt er tegn til ettervirkninger av pandemien og at aktiviteten er lavere enn planlagt. Årets første fire måneder er det brukt 81,6 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Søkertallene ved OsloMet er 16,2 prosent lavere enn i fjor, og nedgangen er størst i helsefag, særlig sykepleie. Videre viser virksomhetsrapporten at det er færre disputaser enn i 1.tertial i fjor, men at man regner med å komme opp på fjorårets nivå i løpet av året.

Styret ved OsloMet, her under styremøtet 12. mai.
Styret ved OsloMet, her under styremøtet 12. mai.

Ny campus skaper usikkerhet

Rektor Christen Krogh skal orientere styret om den siste utviklingen for Campus Romerike. Kunnskapsdepartementet var ikke fornøyd med utredningen som OsloMet hadde gjort av de ulike alternativene, og har bedt universitetet gå videre med kun Lillestrøm og krevd at 20 prosent av universitetets totale virksomhet skal ligge der.

I en risikovurdering som legges fram for styret står det at utviklingen av ny campus på Lillestrøm og endringene det kan medføre for campus i Pilestredet skaper usikkerhet i organisasjonen.

«Det er risiko for at ansatte og studenter ikke ønsker å flytte fra Pilestredet til Lillestrøm. Dette kan medføre lavt engasjement til gjennomføringen av programmet, og kan føre til dårlig arbeidsmiljø og økt turnover», står det.

Dette står på dagsorden:

  • Konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022
  • Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 2022
  • Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022
  • Ansettelse i stilling som direktør for organisasjon og infrastruktur – OsloMet S-sak
  • Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 12. mai 2022 b) Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte
  • Orienteringssaker: c) Årsplan styresaker 2022 d) Studentombudets årsrapport for 2021 e) Rektors orienteringer 16. juni
  • Eventuelt
Powered by Labrador CMS