Klage på oppsigelse

NTNU-styret sa nei til oppsigelse av ansatt

Fakultetet ønsket å si opp en ansatt. Den ansatte klaget på oppsigelsen. NTNU-styret ga klager medhold og vedkommende beholder jobben.

NTNU-rektor Anne Borg, under et tidligere styremøte. Torsdag sa styret nei til ledelsens ønske om å si opp en ansatt ved Medisinsk fakultet.
NTNU-rektor Anne Borg, under et tidligere styremøte. Torsdag sa styret nei til ledelsens ønske om å si opp en ansatt ved Medisinsk fakultet.
Publisert Oppdatert

Som første sak på dagsorden torsdag, og under en lukket del av møtet, behandlet NTNU-styret en klage fra en ansatt som hadde mottatt oppsigelse fra universitetet.

Den ansatte, sammen med sin advokat, presenterte selv saken overfor styret. Og etter det Khrono kjenner til ga styret klageren medhold og sa dermed nei til NTNUs ønske om å si opp vedkommende.

Både sakspapirene og styrets behandling er unntatt offentlighet, noe som ikke er uvanlig i oppsigelsessaker. Fredag ettermiddag holder NTNU fortsatt også styrets vedtak i saken hemmelig.

Til etterretning

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Saken skal etter det Khrono forstår dreie seg om en virksomhetsoverdragelse fra NTNU til Helse Midt-Norge HF. Ikke alle ansatte ønsket å være med over.

—Vi tar styrets avgjørelse til etterretning, sier Siri Forsmo, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i en kommentar til Khrono.

Styreleder Nils Kristian Nakstad sier til Khrono fredag at han ikke ønsker å kommentere saken.

Selv om saksdokumentene og møtebehandlingen var unntatt offentlighet, så er det vanlig at styrevedtakene er offentlige.

Formelle kjøreregler

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby var opptatt i møter hele fredag og svarer på e-post via kommunikasjonsavdelingen. Hun ønsker heller ikke å bekrefte opplysningene til Khrono om at styret ga klageren medhold og sa nei til NTNUs ønske om oppsigelse av den ansatte.

— Vi har formelle kjøreregler som må følges i denne type personalsaker. Derfor må jeg komme tilbake med svar på spørsmålene dine litt senere, når protokollen fra styremøtet er godkjent og klageren er varslet om vedtaket som er fattet, uttaler Munkeby i e-posten.

Powered by Labrador CMS