NTNU knuser andre skoler i popularitet

Ingeniører fra NTNU er mest attraktive, mens NHOs medlemsbedrifter ønsker seg fagarbeidere. Kompetansebarometeret for 2015 foreligger.

Publisert Oppdatert

Det er NIFU (Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som har laget kompetansebarometeret for NHO. Resultatene ble presentert i dag.

Presentasjonen kan du følge her fram til 11.00.

Det er over 18.000 bedrifter som er spurt og drøyt 5500 som har svart.

NTNU på topp, HiOA nr 3

NTNU «utklasser» de andre ingeniørutdanningsinstitusjonene. Kandidater fra de små høyskolene er lite ettertraktet av NHOs medlemsbedrifter. NHO slår derfor fast at dette understreker viktigheten av færre og mer slagkraftige enheter innen uh-sektoren.

Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus kommer som nummer to og tre. NTNU har imidlertid dobbelt så høy «rating» som disse to til sammen.

Ønsker seg tettere samarbeid

Ni av ti bedrifter mener at kvaliteten på studier ved universiteter og høyskoler vil styrkes gjennom et tettere samarbeid med næringslivet. 40 prosent av bedriftene som skal ansette ingeniører anser det som svært viktig at kandidatene har tatt fagbrev eller fagskoleutdanning forut for studiene.  

Bedriftene svarer at de er fornøyd med bachelorenes generelle kompetanse, men mener at utdanningen kunne blitt styrket ytterligere gjennom mer samarbeid med næringslivet.

Bygg, elektro og industriell produksjon

Innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon er det stor etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder både fagarbeidere og ingeniører. NHO mener det er interessant at det er den samme type etterspørsel både på fagarbeidernivå og ingeniørnivå.

«Det tyder på at det dreier seg om et langsiktig behov blant NHOs medlemsbedrifter. Dette er et viktig innspill i debatten om dimensjoneringen av ingeniørutdanningen», skriver NHO i sine kommentarer til barometeret.

Stort behov for fagarbeidere

Behovet for begge utdanninger er betydelig i de fleste av NHOs landsforeninger. Like mange store som små bedrifter sier at de har et stort behov for ansatte med yrkesfaglig bakgrunn.

— Resultatene bekrefter dermed hovedinntrykket fra andre undersøkelser og fremskrivninger om behovet for faglært arbeidskraft i Norge. Undersøkelsen tilsier også at det er behov for fortsatt satsing på rekruttering, gjennomføring og kvalitet i norsk yrkesopplæring og fagskoleutdanning, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, i en pressemelding fra NHO.

Vil doble antall fagskolestudenter

Det er spesielt stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon. 

— Det blir derfor viktig at dimensjoneringen av de videregående utdanningsprogrammer samsvarer med de behov næringslivet har. Den enkelte fylkeskommune må selvsagt sette seg inn i de regionale tallene og ha dette som utgangspunkt for dimensjoneringen, sier Turmo.

— Her er det stort potensial for å skaffe næringslivet kompetanse med utgangspunkt i bedriftenes behov. For å fylle fremtidens kompetansebehov bør flere velge fagskoleutdanning. Statsråden har varslet en stortingsmelding om fagskoleutdanning. Vi mener det er på høy tid å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, og vi ønsker å doble antallet fagskolestudenter innen 2030. Norges fremtidige velferd og verdiskapning avhenger av det, sier Turmo.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS