AFI-forskere ser fram til HiOA-fusjon

Arbeidsforskerne er opptatt av å verne tverrfaglighet og merkenavnet sitt når de skal bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) styre sier ja til å bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) holder til bare et steinkast unna hovedresepsjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). På AFI ser de fram til å bli en del av høgskolen og at tilknytningen formaliseres langt utover den geografiske nærheten. 16.april i år sa styret ja til å fortsette prosessen mot en virksomhetsoverdragelse. 

– Det ble et kort, positivt vedtak, der styret sier at premissene for en virksomhetsoverdragelse som ble satt i vårt styremøte 28. mars ifjor, er tilstrekkelig ivaretatt, og vi gir administrasjonen fullmakt til å sluttføre forhandlingene HiOA, sier styreleder ved AFI, Lars Inge Terum, som også er professor ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA.

Han sier at styret i tillegg til vedtaket angir noen punkter som er viktige for AFI i den videre prosessen.

– Vi understreker at AFI fortsatt skal drive tverrfaglig arbeidslivsforskning, vi ønsker oss en snarlig samlokalisering av AFI/NOVA på HiOAs campus, og vil vil sikre at merkenavnet AFI blir ivaretatt, sier han.

Styret i AFI ber dermed generalforsamlingen, som skal holdes i mai, om å gå inn for virksomhetsoverdragelsen.

36 forskere på vei til HiOA

AFI har 36 ansatte forskere og seks i sin administrasjon. Av de 36 forskerne er det 20 som har doktorgradskompetanse. AFI er 85 prosent oppdragsfinansiert, og organisert som et statlig aksjeselskap. Styringen har staten overlatt til HiOA, Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Agder.

De siste 15 prosentene av budsjettet kommer fra en basisbevilgning fra Norges Forskningsråd. Dette er penger departementet har lovet skal tilfalle HiOA hvis virksomhetsoverdragelsen blir en realitet. 

Khrono besøker AFI og møter daglig leder Arild H. Steen (bildet) noen dager før styremøtets behandling av virksomhetsoverdragelsen. Signalene fra AFI-ledelsen er positive, og de ser fram til at de endelige beslutningene skal tas om at AFI sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) skal bli en egen oppdragsenhet, men hvert sitt institutt ved HiOA.

For første gang i Norge

– En slik konstruksjon finner du ved mange store universiteter rundt omkring i verden, men det er faktisk aldri prøvd ut i Norge før. Et innovativt grep av alle involverte, mener Steen.

– Hva har AFI å tjene på å bli en del av HiOA?

– Vi kunne fortsatt å være alene og klart oss bra, men likevel ser jeg flere fordeler med å bli en del av en større enhet, sier Steen.

Han trekker fram at trenden er at forskningsinstituttene forsvinner, og at forskningsprosjektene som lyses ut blir stadig større og betinger at man er en del av en større organisasjon for å komme i betraktning.

Gleder seg til studentkontakt

– Vi ser også for oss at det kan bli lettere å rekruttere forskningstalenter, rett og slett gjennom nærheten til studentene. AFI blir også en mer attraktiv arbeidsplass som en del av et høgskolesystem, og særlig en høgskole som er på vei mot å bli universitet, sier Steen.

Han legger til at mange av hans ansatte ser fram til muligheten for å kunne bidra med veiledning og kanskje undervisning, og at de ser kontakten med et studentmiljøet som positivt. Det gjenstår å finne fram til hvordan slike bidrag i undervisning skal organiseres. På AFI har de krav om inntjening, og et krav om undervisning eller bruk av undervisningsplikt for de ansatte, ønsker de seg ikke.

– Hva har HiOA å tjene på å få AFI med på laget?

– Sammen med NOVA tilfører vi høgskolen 100 flere forskere. Noe av kompetansen er lik den høgskolen har, men jeg tror også vi har kompetanse som vil være til glede for forskerne ved HiOA. Vi har en empirisk nærhet jeg tror HiOA-ansatte vil ha glede av, og jeg tror vi kan bidra med erfaring knyttet til prosjekter og kontakter som HiOA vil ha glede av. Mest av alt tror jeg at det at samarbeidet mellom de ulike institusjonene blir formalisert blir en styrke for alle parter, sier Steen.

Økonomiske vurderinger

AFI er 85 prosent oppdragsfinansiert. Er det ikke en betydelig risiko for HiOA å ta over hele ansvaret for AFI?

AFI har en grunnsolid økonomi, og en solid egenkapital, som forskerne ved AFI har bygd opp gjennom instituttets 40 leveår. Instituttet vil ha krav på seg om å levere økonomisk, og de kravene vil være de samme selv om vi er en del av HiOA, sier Steen.

– Men plutselig sitter HiOA med arbeidsgiveransvar for instituttet og skulle oppdragsmengden gå ned, vil det jo kunne få ringvirkninger utover AFIs eget institutt?

– Jeg må bare vise til tidligere svar om solid økonomi og egenkapital for instituttet. Det er en minimal økonomisk risiko for HiOA med å få AFI med «på laget», sier Steen. Han legger til at HiOA står overfor en stor rekrutteringsutfordring i årene som kommer.

– Både behov for økt utdanningskapasitet, naturlig avgang og høyere akademiske ambisjoner øker behovet for akademisk arbeidskraft på doktorgradsnivå. Tilføring av økt akademisk kompetanse som i tillegg har kompetanse til å skaffe forskningsfinansiering, kan neppe karakteriseres som «en økt risiko». Tvert imot – HiOAs akademiske stilling styrkes, sier AFI-leder Arild H. Steen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS