Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus sender inn den foreløpige søknaden om å bli universitet allerede torsdag 10. mars, hvis høgskolestyret gir klarsignal på møtet dagen før. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus sender inn den foreløpige søknaden om å bli universitet allerede torsdag 10. mars, hvis høgskolestyret gir klarsignal på møtet dagen før. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rice sender inn en foreløpig søknad om å bli universitet

Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, sender en foreløpig søknad om å bli universitet denne uken, selv om nye kriterier for å bli godkjent som universitet ikke er klare.

Publisert Oppdatert

På sitt møte 9. mars får styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) grunnlagsdokumentet for høgskolens universitetssøknad på bordet.

Dette skal sendes inn til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) allerede dagen etter styremøtet, hvis styret følger innstillingen til rektor Curt Rice.

Fortellingen om HiOA

I det 106 sider lange dokumentet forteller Rice historien som han mener omverdenen bør få høre om HiOA - og den går ut på at HiOA allerede er et universitet.

«Vi mener at det er viktig å fortelle vår historie i en tid hvor små høgskoler oppnår universitetsstatus over natten, samtidig som politiske myndigheter skjerper kravene for institusjoner som gjennom hardt arbeid søker universitetsakkreditering», sier han i saksframlegget til styret.

With this document HiOA takes a giant leap towards accreditation as a university.

Curt Rice

HiOA is uniquely positioned to contribute solutions for many of the challenges facing our region, our nation, and our world.

Curt Rice

Les også: Mener HiOA er et universitet

Er ikke dette et skrytedokument?

— Det er et rent, objektivt og faktabasert dokument. Vi viser at hvis man ser på de to primæraktivitetene våre - forskning og utdanning - samlet, så får vi et interessant bilde, sier Rice til Khrono, og forklarer:

— Hvis man ser både på forskning målt i publikasjonspoeng og utdanning målt i uteksaminerte kandidater, så er vi ikke bare på nivå med de nye universitetene, men kan også måle oss med noen av de gamle fordi vi produserer langt flere kandidater.

Stor produksjon

I dokumentet sammenligner HiOA seg med de såkalt «nye universitetene», det vil si Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Nordland, som nå er blitt til Nord universitet.

HiOA oppnådde 539,7 publikasjonspoeng og uteksaminerte 3588 ferdige kandidater i 2014. Poenget til Rice er at hvis man ser dette samlet, så ligger HiOA godt foran alle de nye universitetene.

Universitetet i Agder hadde riktignok litt flere publikasjonspoeng i 2014, med 557 poeng, men uteksaminerte langt færre, i alt 1989 kandidater. Både Universitetet i Stavanger og Universitet i Nordland lå bak HiOA både i totalt antall publikasjonspoeng og kandidater ut.

Tallene fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) viser at det bare er Universitetet i Oslo og NTNU som uteksaminerte flere enn HiOA i 2014.

Samtidig er det en realitet at HiOA har langt flere studieplasser enn de nevnte universiteter og langt flere faglige ansatte. Bildet blir annerledes hvis disse faktorene blir tatt med i beregningene.

Lavere produksjon per faglig ansatt

Hvis man ser på publikasjonspoeng per faglig ansatt, kommer HiOA langt ned på lista med sine 0,48 poeng. Universitetet i Agder har 0,99 poeng og Universitetet i Stavanger 0,71, mens Universitetet i Nordland var omtrent på nivå med HiOA i 2014.

Rice sier at forskriftene om studiekvalitet har en tendens til å fokusere for mye på forskning.

— Hvis man også tar med utdanningsproduksjon, og ikke bare forskningsproduksjon, så ligger vi veldig godt an. Ministeren snakker om å heve utdanningens status og anerkjenne utdanning på en tydeligere måte. Her kommer jeg med et konkret forslag om hvordan vi kan gjøre nettopp det, sier Rice.

I dokumentet tar Rice for seg punkt for punkt i gjeldende forskrift om studiekvalitet, samt NOKUTs gjeldende kriterier for å bli godkjent som universitet. Nye forskrifter med skjerpede krav for å bli universitet kommer til å bli kunngjort av Kunnskapsdepartementet i april, og NOKUT vil deretter deretter utarbeide nye kriterier som tidligst vil være klare medio september.

Vil ha i gang prosessen

Hvorfor forholder HiOA seg til de gamle kriteriene for å bli universitet, når man vet at det snart kommer nye?

— Det er fordi vi ikke vet konkret hva de nye kriteriene blir. Da vi begynte arbeidet med universitetssøknaden i høst var planen å levere den nå, og vi velger å levere dette grunnlagsdokumentet nå for å få en prosess i gang med NOKUT før de nye kriteriene er på plass, sier Curt Rice.

Han påpeker at det ikke var før i januar at høgskolen visste at en søknad etter gamle kriterier ikke ville bli behandlet, men han sier at han uansett mener at det har en verdi å ferdigstille dokumentet som nå sendes inn.

— Det har en verdi internt fordi folk da ser at vi er kommet langt i prosessen mot å bli universitet. Så har det også en verdi eksternt fordi dette er vår fortelling om hvem vi er, og her kan hvem som helst gå inn og finne faktagrunnlaget bak det vi forteller om at HiOA faktisk allerede er et universitet, sier han.

— Dessuten ligger det ikke an til voldsomt store endringer i den nye forskriften, og det blir ikke vanskelig for oss å skrive om dette søknadsdokumentet i tråd med nye kriterier.

Sørøst-Norge venter til mai

Mens HiOA-rektoren vil sende det foreløpige søknadsdokumentet allerede nå, velger den nyfusjonerte Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) å vente til mai når det er klart hva forskriften fra Kunnskapsdepartementet konkret sier om krav for å bli godkjent som universitet. Det opplyser Ingvild Marheim Larsen, som er prosjektleder for HSNs universitetssøknad.

— Vi har lagt opp et løp der vi avventer til Kunnskapsdepartementet har fastsatt sin forskrift og NOKUT har sendt sin på høring, før vi sender noe til vurdering i NOKUT. Vi antar at forskriftene kunngjøres i siste halvdel av april, og tar sikte på å sende inn til NOKUT i første halvdel av mai, litt avhengig av hva som kommer i forskriftene, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS