Alle høgskolene i nord kan bli nedlagt raskt

Publisert - Sist oppdatert
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ønsker ikke å vente på behandling i Stortinget før han legger alle høgskolene inn under unviersitetene i Nord-Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ønsker ikke å vente på behandling i Stortinget før han legger alle høgskolene inn under unviersitetene i Nord-Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kunnskapsministeren ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet. Martin Henriksen, Ap, advarer ministeren mot det han kaller en uklok og dumdristig framgangsmåte.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil ikke vente på Stortinget, men legge ned høgskolene til og med før regjeringen legger fram sin varslede strukturmelding.

Opplysningene skal, ifølge avisen Fremover, ha kommet i et brev som departementet har sendt til ledelsen ved Universitetet i Tromsø og som avisen har fått tilgang til.

Les også:

Nord-Norge mer modent

Departementet ser at Nord-Norge er noe mer moden for strukturelle endringer enn en del andre steder i landet.

Sitat,brev fra departementet til Universitetet i Tromsø

Jeg vil advare ministeren mot en slik uklok og dumdristig   framgangsmåte. 

Martin Henriksen
Stortingsrepresentant, Ap

— Departementet ser at Nord-Norge er noe mer moden for strukturelle endringer enn en del andre steder i landet, slik at det kan være aktuelt å gjøre disse uten å avvente at stortingsmeldingen om strukturen samlet sett er lagt frem, heter det i brevet ifølge Fremover.

Statssekretær Bjørn Haugstad bekrefter til avisen at alt peker mot at det går mot at alle høyskolene – det vil si Narvik, Harstad og Nesna – snart er historie, og at debatten først og fremst vil dreie seg om hvordan ett eller to universiteter skal bygges opp.

Vil ikke kaste bort tiden

— Bakgrunnen for dette brevet, er at vi har fått tydelige signaler fra institusjonene i Nord-Norge at de ønsker endringer, og de ber oss også om ikke å kaste bort tiden med langdryge prosesser, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) til avisen. Han legger til at sammenslåing av høgskoler er noe regjeringen kan gjøre uten å spørre Stortinget. 

Haugstad understreker likevel at regjeringen ikke vil foreta seg noe som de antar at Stortinget vil være kraftig negative til i denne saken. Han sier også at eventuelle endringer skal være tydelig forankret i de institusjonene det gjelder, og han beskriver dialogen med dem som tett og god.

Ett eller to universiteter

— Vi har registrert at det på Helgeland og helt i nord i fylket er ønske om bare ett universitet, mens det både fra universitetet i Bodø og fra politikerne i Bodø, er en klar oppfatning om at det skal være to, sier han ifølge Fremover. Nord Norge har allerede etablert to universiteter i landsdelen: Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet.

Den 5. september møter kunnskapsministeren ledelsen for høgskolene og universitetene i Nord Norge til dialogmøte i Bodø om den planlagte omstruktureringen. De er først ut i en rekke av regionale møter som skal handle om ny struktur i universitets- og høgskolesektoren.

Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha møte sammen med andre institusjoner på Østlandet 23. september.

Ap-Henriksen reagerer

— Nord-Norge kan ikke behandles som en annenrangs region og ses på uavhengig av resten av landet, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen til avisen Fremover, og han legger til overfor avisa:

— Jeg vil advare ministeren mot en slik uklok og dumdristig framgangsmåte, og vil ta saken opp i Stortinget ved første anledning dersom ikke Kunnskapsdepartementet klargjør eller endrer syn. Vi har gode muligheter til å få en bedre struktur i nord, det bør ikke ødelegges av Isaksens hastverk eller nedvurdering av landsdelen.

Fakta

Røe Isaksens hjemmelekse

Her er hjemmeleksa fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen til alle landets høyere utdanningsinstitusjoner. De bes om å beskrive: 

Ønsket strategisk profil 2020, herunder:

Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)

Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning og kunnskapsdeling

Viktigste målgrupper og partnere

Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer

Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil

Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing

ldentifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett

Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med:

Færre institusjoner

En krevende demografisk utvikling

Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser

Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, gjennom sammenslåing?

Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Svarfristen er tre uker før de respektive dialogmøtene mellom departement og institusjoner skal finne sted.

Dialogmøter

Kilde: Brev fra departementet: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Mangfold. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo kritiserer departementet for å ikke tillate kvotering av menn inn på psykologi. Nybø sier ja til kvotering når det er nødvendig og at institusjonene har et ekstra ansvar for å sikre kjønnsbalanse.