Ottar Brox. Foto: Eivind Davis
Ottar Brox. Foto: Eivind Davis

Blir æresdoktor ved NMBU

NMBU. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet får nå tre nye æresdoktorer.

Publisert Oppdatert

Samfunnsdebattant, professor, forfatter og tidligere stortingsrepresentant for SV, Ottar Brox, er en av tre nye æresdoktorer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). De to andre er Kongjian Yu og Sven Olaf Brunberg.

NMBU melder selv at den formelle tildelingen vil skje under en doktorgradsseremoni fredag 20. september.

Debattant og formidler

I begrunnelsen for forslaget om å tildele æresdoktorat til Brox vises det til at han «de siste 50 årene har spilt en viktig rolle som norsk samfunnsdebattant, forskningsformidler og samfunnsforsker med et særlig fokus på lokalsamfunns og primærnæringers integrasjon i moderne samfunn».

Landskapsarkitektur står overfor store utfordringer i forbindelse med det grønne skiftet og bærekraftig utvikling

Institutt for landskapsarkitektur

Brox har selv bakgrunn fra NMBU, der han i 1970 ble dr. scient. i bygdesosiologi. Han har blant annet bakgrunn som professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø og som forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Han er forfatter av en lang rekke bøker, deriblant «Hva skjer i Nord-Norge?» fra 1966, som i en kåring i Dagbladet i 2008 ble kåret til en av etterkrigstidens viktigste sakprosabøker.

«De fleste bøker omhandler kjente problemstillinger innenfor en klart definert ramme. Andre bøker bidrar til å endre premissene og utvider selve rammen for tenkningen», skrev forfatter Morten Strøksnes den gang, og slo fast at «Hva skjer i Nord-Norge?» var et eksempel på det siste.

Kongjian Yu. Foto: Kongjian Yu
Kongjian Yu. Foto: Kongjian Yu

«Han har bidratt til å fremme mulige utviklingsmodeller for bærekraftige primærnæringer og lokalsamfunn i rurale samfunn som fortsatt gir relevant innsikt. Når NMBUs strategi nå i stor grad vektlegger både bærekraftsperspektiv, og lokale og globale utfordringer, kan Brox’ tilnærming være en viktig inspirasjon», heter det i begrunnelsen for å tildele Brox æresdoktorat ved NMBU.

Landskapsarkitekt

Om Kongjian Yu heter det at han er «en av verdens mest anerkjente landskapsarkitekter med klare miljøperspektiv og tverrfaglighet i sitt arbeid». Forslaget om å tildele Yu æresdoktorat kommer fra Institutt for landskapsarkitektur i forbindelse med at fagmiljøet makerer sitt hundreårsjubileum.

Yu er utdannet ved Harvard og er professor i by- og regionplanlegging ved Peking University.

Sven Olof Brunberg. Foto: Sven Olof Brunberg
Sven Olof Brunberg. Foto: Sven Olof Brunberg

I begrunnelsen for forslaget om å gjøre ham til æresdoktor skriver instituttet at: «Landskapsarkitektur står overfor store utfordringer i forbindelse med det grønne skiftet og bærekraftig utvikling, og Kongjian Yu har pekt ut en retning for faget som har møtt anerkjennelse verden over. Hans visjon stemmer overens med NMBUs og LANDSAMs strategiske satsning på å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner. I forbindelse med at NMBU trapper opp satsningen på landskapsarkitektur i forbindelse med globale utfordringer, kan Yu’s tilnærming til faget være en rettesnor».

Naturressursforvaltning

Den tredje tildelingen kommer innen økologi og naturressursforvaltning. Fra NMBU heter det at graden tildeles Sven Olaf Brunberg «basert på hans langsiktige og essensielle bidrag til suksessen til Scandinavian Brown Bear Research Project (SBP)».

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!