Ny innsikt. Hver dag.

Khrono.no er på lufta! Hvordan skal dette gå?

Publisert Oppdatert

Gratulerer alle tilsatte og studenter – rundt 19.000 potensielle lesere og brukere - ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Her kommer en splitter ny og uavhengig nettavis og et debattforum – laget spesielt for dere.  En avis med et eget Khrono-styre, og med HiOA som eier.  En nettavis med en ansvarlig redaktør som skal lede en redaksjon som skal drive «kritisk og seriøs journalistikk» på ja, nettopp: Høgskolen. Alt i tråd med den frie pressens ideal.

Er det mulig?

Jeg hadde ikke takket ja til tilbudet om å bli redaktør i avisen dersom jeg ikke hadde trodd det var mulig. Men det betyr ikke det samme som jeg tror at det blir enkelt.   Jeg er derimot helt sikker på at det blir en spennende og morsom jobb. Det er det allerede!

En uavhengig avis for studenter og tilsatte er noe helt nytt. For mange kan det som er nytt være både litt skummelt og utrygt. For andre er alt nytt spennende og interessant, og åpner for nye muligheter. Jeg tilhører den siste kategorien.

Khrono kommer i tillegg til alle nettsteder, hjemmesider og informasjonskanaler og nyhetsbrev som HiOA allerede har. Khrono skal ikke erstatte noe av det eksisterende, verken i administrasjonen, på fakultetene eller instituttene. Der blir alle informasjonskanaler som før.

Vi skal inspirere til debatt. At ulike syns=punkter kommer fram og ikke forblir i krokene eller lukkede rom er viktig for demo=kratiet ved HiOA.

Tove Lie

Khronos oppdrag, utover det å bedrive en seriøs og kritisk journalistikk, er også å speile mangfoldet av aktiviteter ved høgskolen, analysere rammene for virksomheten og inspirere til debatt og meningsytringer.  En ambisiøs oppgave for en liten redaksjon med begrensede ressurser, men ikke desto mindre viktig og utfordrende.

Et offentlig ordskifte og at ulike synspunkter kommer fram i lyset og ikke forblir i krokene eller lukkede rom er et viktig premiss for demokratiet – enten det er i storsamfunnet eller ved HiOA.  Kritisk refleksjon, akademisk frihet, ytringsfrihet og trykkefrihet bør ikke være honnørord som bare trekkes fram ved høytidelige anledninger. Det bør være en naturlig del av hverdagen ved Norges tredje største utdanningsinstitusjon – en skole som i tillegg tar mål av seg å bli universitet. En konstruktiv debatt er opplysende, gir innsikt og fører ting framover. Dette håper jeg vi kan få til sammen.

Selv om man har ytringsfrihet og trykke(publiserings)frihet, har man som avis likevel ingen plikt til å ytre seg eller å publisere meninger. Friheten både bør og skal forvaltes med vett og forstand og jeg mener at det også finnes grenser for ytringsfrihet.

På Khronos debattsider og i kommentarfeltene under hver artikkel inviterer vi til debatt og meningsutveksling. Vi vil at det skal være høyt under taket, og ønsker oss friske debatter. Men vi ønsker også et seriøst og konstruktivt debattnivå med respekt for meningsmotstandere og meningsulikhet. Vi har ikke kapasitet til å redigere innlegg og kommentarer på forhånd, men kan komme til å fjerne det vi mener er upassende innlegg i etterkant. Se våre debattregler her.

Flere har allerede uttrykt sin bekymring overfor meg for at debatten og kommentarfeltene i avisen skal bli dominert av noen få kverulanter som er negative til det meste, og at andre dermed ikke vil ønske å delta. Dette er det bare alle dere andre, fra toppledelsen til vanlig menig tilsatt og student, som kan gjøre noe med – ved å engasjere dere og sørge for at mangfoldet og nyanser av meninger blant alle på HiOA kommer fram, og at potensielt negative kverulanter blir i mindretall. For disse har også rett til å ytre seg. 

For å få debatt og diskusjon må man tørre å ta opp saker det er ulike synspunkter på og meninger om. Det ligger i journalistikkens natur og vesen å se etter konflikter. Men vi skal ikke konstruere dem. Vi skal skrive om dem. Stille spørsmål og be om svar.

Hovedforskjellen mellom Khrono og de andre kommunikasjonskanalene ved skolen er at vi skal utøve journalistikk. Vi er ikke informasjonsmedarbeidere.  Det vil være journalistiske kriterier og vurderinger som ligger bak sakene vi skriver om. Og det er redaktøren, ikke kommunikasjonsdirektøren, rektor, administrerende, styreleder, fagforeninger eller andre som bestemmer hva vi skal skrive om og hvordan vi skal gjøre det, og det er også redaktøren som har ansvaret for innholdet og dermed for å ta imot kritikken dersom noe ikke er som det burde være.

HiOA har landets største journalistutdanning, og det er bra og på høy tid at skolen får en uavhengig avis redigert etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Samtidig er journalister en av de yrkesgruppene som folk har liten tillit til i dette landet. Khrono vil gjøre denne oppfatning til skamme.

For meg som redaktør er det viktig at avisen skal være til å stole på. Vi må tåle uenighet og også kritikk mot avisen. Som redaksjon skal vi være seriøse og etterrettelige. Og en forutsetning for å lykkes med avisen er at vi har tillit og er troverdige. Denne jobben er møysommelig og vi starter i dag. Vi skal ikke være kritiske bare for å være kritiske – og vi skal selvfølgelig også skrive om positive og hyggelige saker. I dag har vi for eksempel reportasje fra både Åpen dag og studentdating med videregåendeelever – noen slike saker er også en del av Khronopakka.

Mange kommer helt sikkert til å være kritiske til redaksjonen. Om hvordan vi skriver om ting, hvordan vi vinkler og spisser artiklene og hvilke saker vi skriver om, og det kan være fristende å skyte budbringeren. «Hvorfor skriver dere om dette? Dere er jo ‘vår’ avis», er utsagn vi allerede har fått høre når vi har ringt for å få intervjuer og kommentarer til artikler vi har forberedt til avisens lansering. I dag skriver vi om Islam Net, om fusjonen mellom forskningsinstituttene NOVA, AFI og HiOA og om HiOAs satsing for å bli universitet blant annet. Det er ulike meninger om alle disse sakene, og det er bra. Og alle tre er saker vi garantert kommer til å skrive mer om framover, og som vi håper mange vil være med å debattere og mene noe om.

Vi kommer også f.eks. til å skrive om strykprosent, frafall ved studiene, kvalitetsreformen, publiseringspoeng, tellekantsystemet, ulikheter mellom de forskjellige fakultetene og instituttene, studentpolitikk, om de store endringsprosessene som er i gang ved skolen, forskning, universitets-, forsknings- og høgskolepolitikk, kultur, arbeidsmiljø, studentvelferd og mye, mye mer. Mange ved skolen er uvante med å forholde seg til journalister, og det skal vi ta hensyn til. Og etter hvert som tiden går vil det hele gå seg til. Dere vil bli vant til oss.

I de siste månedene har vi hatt hendene fulle med å gjøre ferdig det tekniske og utseendemessige med avisen – det er nå vi for alvor skal begynne med det viktigste: Å fylle den med innhold. Dere er mange som kommer til å høre fra oss, og vi håper på å høre fra dere. Med tips og innspill om hva vi bør skrive om – og hva dere som lesere er opptatt av.

Det heter seg at redaktører skal dø venneløse. Jeg har vært både journalist og redaktør i mange år og har heldigvis fortsatt mange venner. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle. Så langt har vi sittet gjemt i en krok i 3.etasje i Pilestredet 40, men sist uke flyttet vi inn i den gamle resepsjonen, i nye lokaler i Elisabeth Lampes hus, i Pilestredet 44, og med vindu ut mot campus. Vi er veldig fornøyde med plasseringen. Vi ønsker å være både synlige og tilstede i det daglige. Vi ønsker at det skal være lett å komme i kontakt med oss – enkelt å stikke innom. De nye lokalene har glassvegger.

Vi sitter bokstavelig talt i glassbur – og da verken bør eller skal vi kaste stein.

«Ny innsikt. Hver dag.»  Det er Khronos slagord – og det er dette vi vil: Gi alle dere 19.000 potensielle lesere og brukere av Khrono en innsikt i nye områder og tema som dere kanskje ikke kjenner så godt til fra før.  I tillegg håper jeg jeg avisen vil kunne bidra til en felles HiOA-identitet og –kultur som er samlende. Det er faktisk mye å være stolt av her også.

God Khrono-lesning, og legg gjerne inn kommentarer og si din hjertens mening om avisen i kommentarfeltet under her. Jeg ser fram til å høre fra dere.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!