Et av byggene ved studiested Nesna, Nord universitet.
Et av byggene ved studiested Nesna, Nord universitet.

Studentvelferd på Nesna

Nesna. Vi trenger mer ikke mindre utdanning på Helgeland heter det i dette innlegget der vedtakene rundt studentvelferd på Nesna får ramsalt kritikk på slik Nordland fylkeskommune også har kritisert samskipnaden.

Publisert

Det har gått noen uker siden det famøse vedtaket i styret i Student i Nord om å trekke seg ut av deler av driften av studentvelferden på Nesna. Det er famøst fordi studentenes egen velferdsorganisasjon svikter i å levere på det som er dens primære oppgave og eksistensberettigelse: Å drive studentvelferd på alle studiesteder og for alle studenter. Begrunnelsen til styret er at de ikke klarer å drive godt nok økonomisk til å opprettholde tjenestene, samtidig som samskipnaden går i overskudd totalt sett. Det er uforståelig for studenter på studiested Nesna, og burde være et tankekors for alle studentene på Nord Universitet.

Det burde også være et tankekors for Nord Universitet at styret velger å gjøre dette famøse vedtaket om lag ei uke før søknadsfristen for høgere utdanning. Støyen og det negative fokuset kan ikke bidra til det som burde være en av Nord Universitets hovedoppgaver: Å rekruttere studenter til sine utdanningsløp. Nord universitet har som samfunnsoppdrag å levere kvalifisert arbeidskraft i regionen, og det vil være underlig at et slikt vedtak er velsigna i ledelsen for Nord Universitet. Det er det nok åpenbart når Nord Universitets representanter i styret, Hanne Solheim Hansen og Anita Eriksen valgte å stemme for vedtaket. Hanne Solheim Hansen er endog prorektor ved Nord Universitet. En kan jo spekulerer i motivasjon for å stille seg bak et slikt vedtak.

Det som skulle være en styrking av student-velferden i Nord-Trøndelag og Nordland har blitt til en svekkelse som kun bidrar til rede grunnen for nedlegging av studiesteder en helst vil kvitte seg med.

Halvor Hilmersen og Kristian Sivertsen

Studentrepresentantene i styret til Student i Nord svikter spesielt studentene på Nesna. Studentene har etter lov om samskipnader flertall i styret og bør bruke den muligheten de har til å legge til rette for studentvelferd på alle studiesteder fremfor å blindt følge de rigide bedriftsøkonomiske prinsipper som disse beslutningene er basert på. Det er noe hinsides umusikalsk ved å se unge studenter blindt danse etter gamle menns pipe og idèer. Studentrepresentantene, ledet av Jørgen Husby bør huske at deres primære oppgave og funksjon er å representere alle studenter ved Nord universitet. Vedtaket i det ekstraordinære styremøtet 11. april viser at det har de åpenbart glemt.

Styrelederen har i diverse e-poster til studenter på Nesna argumentert for vedtaket hvor han velger å svikte studenter på studiested Nesna. Han sier at private kan drive bedre og billigere enn Student i Nord. Gjelder dette kun på Nesna eller gjelder dette prinsippet også i Bodø? Varsellampene bør blinke over alle de ni studiestedene ved Nord Universitet. Studentparlamentet bør vurdere sin praksis og knytte sterkere krav til tillitsvalgte for å unngå at dette skjer på flere av studiestedene som Student i Nord har ansvar for velferden på.

Student i Nord har de siste par årene solgt tre eiendommer til en verdi av 9-10 millioner kroner på Nesna, sagt opp brorparten av ansatte og hevder fortsatt at de ikke klarer å få økonomi i drifta på studiestedet. Halvparten av pengene de har tjent på disse salgene bidrar nå til at det blir bygd et garasjeanlegg på Mørkved, litt utenfor Bodø.

Man har uthulet organisasjonen, flyttet verdier og erstatter tilbudet med privat konkurranseutsatt virksomhet. Et tegn i tiden!

Umusikaliteten er øredøvende. Det bør jo også studenter ved Nord Universitet merke seg, særlig på de mindre studiestedene. Det som skulle være en styrking av studentvelferden i Nord-Trøndelag og Nordland med en felles velferdsorganisasjon har blitt til en svekkelse og nedlegging av tilbud som kun bidrar til rede grunnen for nedlegging av studiesteder en helst vil kvitte seg med.

Nordland Fylkeskommune leverer i en uttalelse ramsalt kritikk av vedtaket og strategien til styret i Student i Nord. Det bør de merke seg. Nord Universitet er Norges minste og mest sårbare universitet, hvis akkreditering er løvtynn, og de trenger alle venner og positiv oppmerksomhet de kan få. Iselin Nybø i regjeringa plasserer utvetydig ansvaret for studentvelferden på samskipnadene i sitt svar til Mona Fagerås på Stortinget. Studentparlamentet ved Nord Universitet må være seg sitt ansvar bevist å velge representanter som faktisk forplikter seg til å jobbe for studentens beste!

Som vi kjenner Nesna vil bygda legge til rette for ei god studentvelferd i privat regi, og det til tross for og ikke på grunn av Student i Nord og Nord Universitet. Det gjør de fordi de både kan og vil. I Norges minste universitetsbygd har de tatt i mot og ønska velkommen studenter i 100 år, og det klarer de nok i mange år til, og godt er det. Vi trenger mer utdanning, ikke mindre på Helgeland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS