En annerledes stillingsutlysning knyttet til campus Namsos, Nord universitet. Foto: Jechstra
En annerledes stillingsutlysning knyttet til campus Namsos, Nord universitet. Foto: Jechstra

Vi søker professorer til et velfungerende, innovativt og nedleggingstruet campus

Nord. To stipendiater ønsker seg flere professorer til Campus Namsos. Her har de skrevet sin egen stillingsutlysning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Har du et ønske om at forskning skal bidra til endringer i praksis? Ser du potensiale i å jobbe tett med ulike samfunnsaktører for å utvikle relevant forskning av høy kvalitet? Vil du at forskningsarbeidet skal gi publiseringspoeng, men også mye mer enn det? Da bør du lese videre.

På Campus Namsos ved Nord universitet har vi et tverrfaglig miljø som tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedisin samt masterutdanning i psykisk helse. I det siste er vi blitt omtalt som et lite og svakt miljø, noe vi ikke kjenner oss igjen i. Vi er et ungt universitetsmiljø, som dog har lange tradisjoner med utdanning av profesjonsutøvere innenfor helsefag. Fagmiljøet er fremoverlent, innovativt og uredd. I takt med samfunnets utvikling har vi bygget opp utdanningstilbud som regionen har hatt behov for. Dette har krevd tett dialog og samarbeid med omgivelsene rundt oss.

Som høgskole var hovedoppgaven vår å tilrettelegge for god utdanning. De siste årene -og spesielt etter å ha blitt fusjonert til universitet i 2016- har vi sett nødvendigheten av å styrke forskningskompetansen. Dette har vi tatt på alvor, og er nå i en situasjon der andelen ansatte med førstekompetanse er forholdsvis høy og hvor vi samtidig har mange i kompetanseløp. Kompetanseutviklingen har gitt resultater, og vi ser nå en betydelig stigning i antall vitenskapelige publikasjoner. Vi mangler derimot professorer. Universitetet har valgt å ikke lyse ut professorstillinger hos oss de siste årene, med begrunnelse om at vi er et lite attraktivt miljø for å tiltrekke oss forskere med toppkompetanse. Vi er ikke overbevist om denne konklusjonen og mener at dette bør utforskes nærmere.

Da vi ble fusjonert til Nord Universitet så vi frem til å bli et annerledes universitet. Et universitet som skulle bygge på det unike og det mangfoldige. Som skulle fylle behov i vårt samfunn. Få år senere ser det ut til at kursen er endret. Ledelsen vil at vi skal bli mer lik de store, gamle tradisjonsbundne universitetene som i lang tid har utdannet og forsket i disiplinære fag. Realiteten er at vi alltid vil være små. Dessuten har vi ulike funksjoner. Mens disiplinære universitetsfag utvikler kunnskap som gjør at vi kan forstå vår verden bedre, skal vi utvikle kunnskap som gjør at vi kan agere bedre i verden. Vi skal utdanne praktikere som forstår betydningen av forskningsbasert kunnskap, men også betydningen av erfaringsbasert kunnskap og kunnskap og forståelse om den enkelte bruker. Vi skal utdanne gode profesjonsutøvere både regionalt og nasjonalt, som kjenner mulighetene og begrensningene som kan ligge i omgivelsene. Vi skal utdanne praktikere som kan gjøre gode, etiske vurderinger og som kan tilpasse seg den enkeltes situasjon. For å klare dette, mener vi det er viktig å kunne stille med et mangfoldig fagmiljø som kan dekke behovene som knytter seg til våre profesjonsutdanninger.

Vi er overbeviste om at forskningen får bedre betingelser, hvis den bygges på vårt faglige engasjement. Vårt engasjement er sterkt og det peker mot kjernen av det som er vårt samfunnsoppdrag; å levere utdanning og forskning som bidrar til å skape gode tjenester for befolkningen. Akkurat her ser vi et stort potensiale for å finne vår plass i forskningen; vi ønsker å utvikle kunnskap og forståelse om hvordan forskning kan implementeres i praksis, om hvordan forskning kan omsettes til utvikling og kvalitet -både i byene og distriktene.

Vi befinner oss i en region som ønsker å samarbeide med oss for å tilby studentene en god utdanning, tilgang til gode praksisplasser og bistå for å produsere relevant og praksisnær forskning. Dette har kommet tydelig fram den siste tiden hvor lokalbefolkning, beslutningstakere, næringsliv, regionens kommuner og sykehus har gjort opprør mot Nord Universitets forslag om å flytte fagmiljøet ved Campus Namsos til Bodø og Levanger. Omgivelsene våre har synliggjort betydningen av Campus Namsos og har vist at vi spiller på lag og er handlekraftige. Vi befinner oss i en region som har behov for og vilje til å tenke godt og nytt sammen. Her ønsker vi å løfte festtaler om praksisnær forskning, brukerinvolvering, samhandling og innovasjon til reell handling.

Vi ønsker å videreutvikle vårt samarbeid med omgivelsene og dra nytte av det unike som finnes i vår region fremfor å bli slukt av et stort universitetsmiljø hvor det blir større avstand til våre omgivelser. Derimot ønsker vi å lære av dem som har lengre erfaring innenfor forskning enn oss. Vi ønsker å bli bedre til å utvikle forskning med høy kvalitet. Vi vil lære hvordan vi kan bygge opp vår forskning slik at vi kan være i forskningsfront nasjonalt og internasjonalt, på områder som kan gi et godt og relevant bidrag til fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene. Det er her du kommer inn i bildet.

Vi søker en person med professorkvalifikasjoner, som har lyst og mot til å være med på nytenkning, forskning og utvikling sammen med oss. Du må ha et ønske om å spille andre gode, da dette er en av kjerneverdiene her. Vi har et inkluderende miljø, og mener vi kan lære av hverandre, uansett utdanningsbakgrunn eller tittel. Høy status er derfor ikke noe vi kan love deg, da dette er noe vi legger lite vekt på. Men stor respekt er vi mer enn villig til å gi så lenge du viser oss hva du kan bidra med og behandler oss med respekt.

Du må være villig til å samarbeide med oss på Campus Namsos, og vi har behov for å bli godt kjent med deg. Vi ønsker at du tilbringer tid sammen med oss, men det er ikke nødvendig at du er bosatt her, da vi er gode på å samarbeide digitalt og finne innovative løsninger. Vi ser gjerne at du har god erfaring med forskning av høy kvalitet og med relevans for dagens og fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Hvis du kan bidra med å veilede oss i riktig retning mot en forskningsfront, skal vi sørge for å tilrettelegge for det du behøver. Vi stiller med engasjerte ansatte som er dyktige, fleksible, løsningsorienterte og nytenkende, og som jobber godt sammen. Vi stiller med fagfolk som er gode på utdanning og som har lang erfaring med å jobbe nært med studenter og praksisfelt. Vi har stor læringsvillighet og engasjement for utvikling– og vi vil også utfordre deg på veien mot vårt felles mål. Våre stedlige ledere kjenner oss godt og vet hva vi hver især trenger for å holde motivasjon, engasjement, kreativitet og arbeidsmoral på topp. Vi kan til og med stille med kreative sjeler som gir en ekstra innsats for å skape morsomme og underholdende innslag – både til hverdag og fest. Du trenger ikke å bekymre deg for at dette er tomme løfter om noe vi har en visjon om å skape; dette er løfter basert på det vi allerede har her på Campus Namsos. Øvrige tilsettingsforhold har vi ikke myndighet til å garantere, men vi tror det er rom for å finne gode løsninger.

Har du lyst, evne og mot til å bidra til at vi kan sette et merke på kartet både nasjonalt og internasjonalt? Da håper vi at du vurderer å bli kjent med oss og at du tar kontakt -enten med oss her på Campus Namsos, med styret i vårt universitet eller her ute i den offentlige debatt.

Velkommen til Campus Namsos i Namdalen!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS