Internasjonal måling

Nå tror folk mer på forskning enn før, og de tror mer på forskere enn på andre

Tilliten til forskere har økt mer enn tilliten til andre, ifølge undersøkelse.

Folk har fått mer tro på forskere. Illustrasjonsfoto fra Karolinska Sjukhuset.
Folk har fått mer tro på forskere. Illustrasjonsfoto fra Karolinska Sjukhuset.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Troen på forskningen har fått et markant oppsving under koronapandemien. Det viser en meningsmåling tatt opp i over hundre land, inkludert Norge.

Målingen viser at tilliten til forskningen har økt i de fleste regioner, med to unntak, slik figuren under viser. I fire regioner har den økt med minst ti prosent. Den er generelt sett høyest i Vest-Europa, der andelen som sier de har høy tillit til forskning har økt fra 50 prosent i 2018 til 59 prosent i 2020.

Målingen er publisert av den britiske stiftelsen Wellcome Trust i rapporten Wellcome Global Monitor.

Rapporten viser ikke bare at tilliten til forskere har økt, den viser at folk har høyere tillit til andre sentrale grupper, med unntak av leger og sykepleier. 41 prosent sier de har høy tillit til forskning, 43 prosent sier de har høy tillit for forskere i eget land.

Tilliten har dessuten økt mer for forskere enn for andre grupper, selv om også andre grupper har fått økt tillit. Som figuren under viser er det folk i eget nabolag folk sier at de har mindre tillit til i 2020 enn de hadde i 2018.

Folk er også spurt om hvor mye de selv kan om forskning. Her er bevegelsene fra 2018 til 2020 langt mindre. Seks prosent svarer at de kan mye om forskning, både i 2018 og 2020. Andelen som sier de kan noe har økt fra 37 til 41 prosent, mens andelen som sier de ikke kan noe har gått ned fra 20 til 16 prosent.

Kanskje ikke veldig overraskende er andelen som sier de har høy tillit til forskningen langt høyere blant de som sier de kan mye om forskning enn den er hos andre.

Tilliten har likevel økt mindre blant de som sier de kan mye om forskning, slik figuren under viser.

Blant de som sier de kan mye om forskning har altså andelen som sier de har høy tillit økt fra 66 til 69 prosent, mens den har økt fra 25 til 33 prosent blant de som sier de kan lite eller ingenting om forskning. Det samme bildet tegnes for tilliten til forskere i hjemlandet.

Målingen viser også at tilliten til forskere har økt mer blant de som sier at livene deres i stor grad er blitt påvirket av koronapandemien, enn blant de som sier pandemien har påvirket dem lite eller ingenting.

Folk svarer også at de tror leger og sykepleiere tar beslutninger rundt covid-19 basert på forskning i høyere grad enn nasjonale myndigheter, venner eller religiøse ledere.

Det er ikke den første målingen som viser til at folks tillit til forskningen har økt, i fjor viste en måling fra Norge samme utvikling.

Powered by Labrador CMS