Campus Drammen får nå eget studenthus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Campus Drammen får nå eget studenthus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nå får Drammen eget studenthus

Student. Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge har gitt rektor fullmakt til å starte arbeidet med å utvide Campus Drammen sine arealer.

Publisert

— Dette har vært en viktig sak over flere år for oss. Det siste året har vi jobbet målrettet med å få dette til, sier Erik André Ruud, leder for Studentsamfunnet i Drammen.

Torsdag kom endelig gladnyheten. Styret ved Universitet i Sørøst-Norge (USN) har git rektor fullmakt til å forhandle om utvidelse av USN sine arealer i Papirbredden 2. Der tar de sikte på aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser og studenthusfasiliteter innenfor en ramme på 1100 m2.

— Det ble litt jubel. Det har vært ekstremt mange meldinger, e-poster og telefonsamtaler for å få dette til. Det var en lettelse å se at arbeidet gir resultater, sier Ruud.

Et studenthus tror jeg vil bety større samhold i studentmassen og et bedre studiemiljø i Drammen.
Erik André Ruud
Studentsamfunnet i Drammen

Trenger større plass

Bakgrunnen for torsdagens vedtak er at Campus Drammen har behov før økt areal. Som en del av denne pakken kommer studentenes ønske om eget studenthus med. I dag har de ingen felles møteplasser.

— Et studenthus tror jeg vil bety større samhold i studentmassen og et bedre studiemiljø i Drammen, sier Ruud.

Mens styrepapirene forklarer ønske fra studentene kommer det også frem at det er trangt om kontorplassen for de ansatte i Drammen.

«Campus Drammen er dessuten ikke et formålsbygg for høyere utdanning. Det er derfor krevende å tilfredsstille faglige behov», står det i styrepapirene som bakgrunn for torsdagens vedtak.

Flere av fakultetene har meldt om behov for mer areal for å øke kapasiteten. Rektor får nå fullmakt til forhandle frem leie av arealer som skal brukes til både kontorer og studentfasiliteter.

— Dette kan være med å gjøre Drammen til et attraktivt sted å studere, mener Ruud.

Et nytt møtested

Planen er at USN øker leiearealet fra 2021. Mens store deler av dette vil gå til kontorer ønsker Studentsamfunnet i Drammen å høre med studentene i byen hva de ønsker i studenthuset.

— Mye er planlagt allerede, men vi har snakket om at vi ønsker å få inn meninger fra studenter i Drammen på hva bygget bør inneholde, sier Ruud.

Han ser for seg et uformelt møtested for studentene.

— Vi kan studentaktiviteter som quiz der. Man kan møtes etter forelesing for å ta en kaffe. Det er mange muligheter for å slippe å gå på byen for å treffe medstudenter, sier han.