Kommer MOOC til HiOA?

— Er det virkelig utenkelig at en kjemiker eller sykepleier i framtiden kan oppgradere seg i noen sider av sitt yrke ved hjelp av nettbaserte kurs fra HiOA? Om ikke vår høgskole (snart universitet?) tar ansvar, hvem vil da gjøre det?

Publisert   Sist oppdatert

(Saken er oppdatert med kommentar fra studiedirektør Marianne Brattland).

Spørsmålet over stilles i en miniblogg av Tore Hoel i medieseksjonen ved HiOA. 27.september inviteres det til samtale ved høgskolen om MOOC og HiOA. 

Helge Høivik, som nylig ble utnevnt til professor 2 på Kinas største universitet med 3,6 millioner studenter, poengterer at HiOA på mange måter står godt rustet til å være med nå som MOOC-bølgen kommer feiende, også i norsk sektor for høyere utdanning. Høivik er en av flere tilsatte som har vært engasjert i ulike eLæringstemaer over mange år. Men han mener at den største svakheten ved HiOA er ledelsen på området.

Liten interesser fra ledelsens side

— Jeg mener at den alvorligste svakheten ligger på samlet ledernivå, og da tenker jeg på direktører og rektoratet. Min opplevelse er at der bryr man seg ikke vesentlig om dette området. IT er forstått som kun «teknikk» og de som arbeider med det blir sett på som teknikere, sier Høivik. 

Av andre ledelsesutfordringer peker han på blant annet: 

  • mange år er gode og konstruktive forslag for institusjonelt utviklingsarbeid på feltet blitt avvist.
  • Passiv eller uprofesjonell håndtering av spenninger i organisasjonen.
  • Administrativ (regelstyrt) tilnærming til eCampus der lærerne blir timebetalte leverandører av innhold, ikke myndige fagutviklere.
  • En frikopler utviklingsarbeid fra karrierestigen som nå kun handler om å skrive artikler for publiseringspoeng og ta Phd.

Høivik trekker fram at HiOA har oppegående miljøer, og nevner blant annet IT- og bibliotek-stab (digitale bibliotekarer), lærerutdanning, bibliotekarutdanning, ingeniørutdanning og informasjonstjenesten, LATINA/lab.- I tillegg trekker han fram en god infrastruktur på høgskolen.

Tore Hoel ved Medieseksjonen har opprettet en miniblogg om HiOA og MOOC og skriver om arrangementet 27. september:

«En MOOC-bølge skyller over landet – tid for HiOA å gå i støvlene? MOOC-bølgene går høyt over verden, og det spruter litt også på lille Norge. Regjeringen har satt ned et MOOC-utvalg og vår første nasjonale MOOC-konferanse ble fulltegnet på en dag. Fjorten HiOA-kolleger fikk plass på konferansen den 10. september. Så hva gjør vi ved HiOA? Vi reflekterer, og samler interesserte til et møte 27. september på Bislet campus. Prorektor Olgunn Ransedokken kommer. Det gjør også andre deltakere fra den nasjonale konferansen.»

MOOCs relevant for HiOAs etter- og videreutdanning?

MOOC er absolutt relevant når det gjelder etter- og videreutdanning, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna til Universitetsavisa, en fagforening for studenter og akademikere innen teknologi og naturfag. 

— Men folk vil fremdeles møtes! Jeg ser ikke for meg at studentene blir sittende for seg selv rundt om på hyblene og følge forelesninger via skjermene sine. Studenter vil jobbe sammen, og møte hverandre og forelesere ansikt til ansikt, sier Randeberg til Universitetsavisa.

I en miniblogg spør Tore Hoel i medieseksjonen:

— Er det virkelig utenkelig at en kjemiker eller sykepleier i fremtiden kan oppgradere seg i noen sider av sitt yrke ved hjelp av nettbaserte kurs fra HiOA? Om ikke vår høgskole (snart universitet?) tar ansvar, hvem vil da gjøre det?

MOOC er en interessant kulturendring

Marianne Brattland er studiedirektør på HiOA.

MOOC er en interessant kulturendring for utdanningssektoren som definitivt også vil påvirke våre utdanninger. Hvordan og i hvilket omfang vet vi ikke, sier Brattland. Hun legger til at hun selv har bakgrunn fra forlagsbransjen med leksika, ordbøker og litteratur som i ulik grad er igjennom et paradigmeskifte med nye publiseringsformer. 

— MOOC gir muligheter som HiOA også skal ta i bruk. Når vi får vårt første kurs på MOOC skal jeg være forsiktig med å estimere. Det er imidlertid et stort engasjement og vilje på faglig side til å få opp kurs, mener Brattland. Hun forteller at hun senest denne uken har hatt kontakt med miljøer jobber med utviklingen av MOOC kurs.

eCampusprogrammet som har vært mye omtalt i Khrono er et av flere virkemidler ledelsen ved HiOA har iverksatt for styrke kvaliteten i våre utdanninger. eCampus er mer enn MOOC. MOOC er ikke bare en mulighet til å nå ut til mange, men vil også bidra til å øke kvalitetene i våre utdanninger. Studenter lærer på ulike måter og der finnes det interessante muligheter med eCampus som går utover den mer tradisjonelle undervisningen, sier Brattland.

Hun poengterer at eCampus er mye mer enn IT og teknikk.

— Derfor har også ledelsen valgt å legge eCampus til Prorektor for utdanning og studiedirektør som begge på ulikt vis har ansvaret for  HiOAs utdanninger, sier Brattland.