Universitetet i Oslo

Mangfold og likestilling på dagsordenen i UiO-styret

Styret ved Universitetet i Oslo skal behandle en klagesak som er unntatt offentlighet. Oppdatert likestilling- og mangfoldsplan er også tema.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og rektor Svein Stølen skal behandle en klagesak som er unntatt offentlighet.
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og rektor Svein Stølen skal behandle en klagesak som er unntatt offentlighet.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Oslo(UiO) har sitt første styremøte i 2023. På agendaen står blant annet oppfølging av Riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høgskolesektoren, samt oppfølging av tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering .

UiOs mandat for arbeid med likestilling, inkludering og mangfold ble utvidet til å også inkludere inkludering og mangfold fra 2018. «...det er i nåværende budsjett ikke budsjettmessig dekning for å iverksette tiltak for mangfold og inkludering uten at det går på bekostning av eksisterende tiltak for likestilling og kjønnsbalanse», heter det i styrepapirene.

Det vises til at bevilgningene til arbeidet har stått stille på 6,5 millioner kroner siden 2015. Gruppen ber om at pengebruken gjennomgås.

Ressursgruppen for inkludering, likestilling og mangfold har utarbeidet et knippe forslag til tiltak for å øke mangfold og inkludering innenfor nåværende tiltaksplanperiode, og disse skal diskuteres og vedtas.

Blant tiltakene nevnes blant annet å videreutvikle kunnskap om demografisk sammensetting blant ansatte og studenter for videre tiltaksutvikling og kompetanseheving av ledere.

En langvarig trakasserings- og rasisme-sak har nettopp dukket opp igjen i mediene og Likestillings- og diskrimineringsombudet har i et brev vist til oppslag om saken i NRK og bedt om møte med universitetet om hvordan de jobber med nettopp inkludering og forebygging ved UiO, ifølge Uniforum.

Men styret skal også behandle en klagesak i tirsdagens møte. Mandag ettermiddag står det oppgitt på nettsidene til UiO at den er unntatt offentlighet, uten videre begrunnelse.

— Saken presenteres under lukket møte i henhold til Forretningsorden for styringsorganer punkt 5. 2. Saken er en personalsak og er taushetsbelagt, skriver organisasjons- og personaldirektør Irene Sandlie i en e-post til Khrono.

Møtet strømmes fra kl. 10.00 tirsdag formiddag.

Dagsorden styremøte 7. februar

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

Godkjenning av dagsorden og habilitet

Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker

Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ordinære saker

Oppfølging av riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren

Rekruttering til vitenskapelige stillinger og kompetanseprofil

Oppfølging av tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

Vurdering av mindreforbruk i regnskapet 2022 - avsetninger

Informasjonssaker

Circle U

Utvikling av Bærekrafthuset UiO/Sustainability Hub ved UiO

Orienteringssaker

Universitetsdirektørens orienteringer

Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker

Håndtering av klage

Eventuelt

Diskusjonssaker

Opplegg for styreevaluering

Ordinære saker

Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Powered by Labrador CMS