prisutdeling

Luis A. Caffarelli får Abelprisen

Den argentinsk-amerikanske matematikeren Luis A. Caffarelli mottar 7,5 millioner kroner fra den norske stat som vinner av Abelprisen 2023.

Luis A. Caffarelli er svært produktiv, og har samarbeidet med flere enn 130 andre matematikere. Han har også hatt over 30 doktorgradsstudenter over en periode på 50 år.
Luis A. Caffarelli er svært produktiv, og har samarbeidet med flere enn 130 andre matematikere. Han har også hatt over 30 doktorgradsstudenter over en periode på 50 år.
Publisert Oppdatert
Fakta

Abelprisen

  • Abelprisen finansieres av den norske stat, og er på 7,5 millioner kroner.
  • Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi og overrekkes av Hans Majestet Kongen.
  • Styret ved Det Norske Videnskaps-Akademi vedtar hvem som tildeles prisen etter forslag fra Abelkomiteen, som består av fem internasjonalt anerkjente matematikere

Abelprisen for 2023 tildeles professor Luis A. Caffarelli ved University of Texas, for hans banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger, inkludert fri randverdiproblemer og Monge–Ampère ligningen.

Følg kunngjøringen direkte her.

— Caffarellis teoremer har radikalt endret vår forståelse av ulike klasser med ikke-lineære partielle differensialligninger, noe som har mange anvendelsesområder. Resultatene er teknisk elegante, krever en helt fundamental innsikt og dekker mange ulike områder av matematikken og dens anvendelsesområder, sier leder for Abelkomiteen, Helge Holden.

En stor del av Luis A. Caffarellis arbeid dreier seg om problemer med frie render. Et eksempel på dette er is som smelter til vann. Her er den frie randen overgangen mellom vann og is. Dette er en del av det ukjente som skal bestemmes.

Caffarelli er svært produktiv, han har samarbeidet med flere enn 130 andre matematikere og hatt over 30 doktorgradsstudenter over en periode på 50 år, fremkommer det i en pressemelding fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

— Ved å kombinere strålende geometrisk innsikt med geniale analyseverktøy og metoder har Caffarelli en enorm innvirkning på området, sier Helge Holden.

Helge Holden.
Helge Holden.

Naturlover kan ofte uttrykkes med partielle differensialligninger. Eksempler er strøm i vann eller vekst i populasjoner. Disse ligningene har vært gjenstand for intense studier helt siden Isaac Newtons og Gottfried Leibniz’ dager. Likevel er flere av de grunnleggende spørsmålene uavklart.

Det er få andre levende matematikere som har kommet med et større bidrag til vår forståelse av partielle differensialligninger enn Luis A. Caffarelli, står det i pressemeldingen fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Powered by Labrador CMS