Khronodirekte

NESTE: Frukostseminar med Khrono, Høgskulen i Volda og Nynorsk kultursentrum: Går det an å ha eit norsk fagspråk? Fredag 9. juni kl. 9-10.

Frukostseminaret og debatten er ein del av markeringa av Khronos 10 årsjubileum der vi har debattar på universitet og høgskular rundt omkring i landet.

I panelet sit Anders Ulstein (nestleiar for utdanning, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU Ålesund), Åse Wetås (direktør i Språkrådet) og Johann Roppen (rektor ved Høgskulen i Volda). Nyheitsredaktør Ragnhild Bjørge i Khrono leier debatten.

Det blir også samtale med stipendiat Eivor Finset Spilling, Stig Helset og Eirik Søvik, alle frå Høgskulen i Volda. Samtaleleiar er journalist Hilde Kristin Strand i Khrono.

Se opptak av tidligere arrangementer vi har strømmet nedenfor.

Prisutdeling for Holbergprisen 8. juni

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

H.K.H. Kronprins Haakon deler ut Holbergprisen til Joan Martinez-Alier, og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe deler ut Nils Klim-prisen til Simona Zetterberg-Nielsen.

Se hva Khrono skrev da vinneren ble kunngjort tidligere i år.

Tildelingen har også skapt debatt. Holbergkomiteen baserer tildelingen på en premiss om økonomifaget som ingen andre deler, mente professor Steinar Vagstad.

Havets tilstand — Havtalen 2023 torsdag

I år er det havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø som selv holder havtalen. Han gjør opp status for norske hav- og kystområder anno 2023, og vil særlig snakke om interessekonflikter i kystsonen, sårbarhet og risikovurdering, urolige tider med hensyn til både klimaendringer og det geopolitiske bildet, samt nye næringer til havs.

Holbergforelesningen onsdag 7. juni

Vinneren av Holbergprisen 2023, Joan Martinez-Alier, holder årets Holbergforelesning i forbindelse med Holberguka. Temaet er «Land, Water, Air and Freedom».

Teknas seminar og debatt om realfagskrisen 24. mai

Hva skal til for å løse realfagskrisen? var tema for Teknas seminar og debatt onsdag 24. mai.

Vi står i en realfagskrise. Det er kritisk mangel på folk med realfagskompetanse i arbeidslivet, samtidig svikter rekrutteringen til særlig matte og fysikk i skolene. Hvordan skal vi snu trenden og sikre samfunnets behov i årene som kommer?

Dette var et av spørsmålene som vil bli stilt blant annet til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i dette webinaret om realfagslæreren og fremtidens kompetansebehov. Andre deltakere var Høyres Jan Tore Sanner, rektor ved Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen, rektor Christen Krogh ved OsloMet, prerektor Tor Grande ved NTNU og konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen.

Utdanningspolitisk debatt med USN og Khrono 25. april

Universitetet i Sørøst-Norge og Khrono inviterte til utdanningspolitisk debatt 25. april. Debatten er en av flere debatter som Khrono arrangerer i samarbeid med universiteter og høgskoler i 2023 for å markere at vi er 10 år.

Tema: Hvordan sikre at man utdanner dem næringslivet trenger? Og hvem har ansvar for det?

Debatten ble ledet av Tor Arne Fanghol, journalist i Khrono. I panelet:

  • Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Jens Christian Thysted, rektor for Fagskolen Vestfold og Telemark
  • Sverre Gotaas, administrerende direktør for Herøya industripark
  • Elisabeth Syverud, instituttleder ved Institutt for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Unviersitetet i Sørøst-Norge
  • Børre T. Jacobsen, seniorrådgiver i NHO Vestfold og Telemark

Les hva vi skrev før debatten her: Dette er drømmestudenten til Ola Borten Moe

Og her er det vi skrev etter debatten.

Christiekonferansen i Bergen 25. april kl. 09.30-15.15.

Tirsdag 25. april inviterte Universitetet i Bergen til Christiekonferansen. Årets tema var: Kunnskapsbyen Bergen - hva er status for kunnskapsbyen i dag, og hvordan rigger vi oss best mulig for framtiden?

Se opptak av konferansen her:

Les mer om konferansen og se hele programmet her.

Pressekonferanse om søkartala måndag 24. april

Måndag 24. april presenterte forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe, og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, årets søkartal til universitet, høgskular og fagskular.

Pressekonferansen var på NTNU. Direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, presenterer søkartala. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe kommenterte tala og svarte på spørsmål.

Les vår dekning av pressekonferansen.

Frokostmøte om lærerutdanning 28. mars

Tirsdag 28. mars arrangerte Khrono og Høgskolen i Innlandet frokostmøte og debatt sammen.

Temaet var: Hvordan utdanne lærere for framtidas skole?

Se opptak av frokostmøtet her:

Norske lærerutdanninger opplever svikt i rekrutteringen. Hvordan kan vi rekruttere og utdanne de gode lærerne som morgendagens barnekull trenger? I det offentlige ordskiftet er læreryrket preget av negative oppslag om lønn, arbeidsvilkår og streik. Hvordan står det egentlig til? Og hva kan vi gjøre?

Vi inviterte en student, en nyutdannet lærer, en professor og en dekan til frokostmøte for en samtale om utfordringen og veien videre:

  • Halvor Sell Mosæther, nyutdannet lærer som jobber ved Kirkekretsen skole i Ringsaker.
  • Eloisa Michalsen, student som går femte år av grunnskolelærerutdanningen på Hamar.
  • Elaine Munthe, professor i pedagogikk, leder av Kunnskapssenteret for utdanning ved Universitetet i Stavanger, og aktuell som forfatter av rapporten «Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole – et kunnskapsgrunnlag».
  • Morten Ørbeck, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Samtalen ble ledet av Khronos redaktør Tove Lie.

Les vår dekning av møtet her

Debatten er en av flere debatter som Khrono arrangerer i samarbeid med universiteter og høgskoler i 2023 for å markere at vi er 10 år.

Innspelsmøte om helse- og sosialfag­utdanningane 27. mars

Mandag 27. mars kjem forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe til HVL campus Bergen for holde innspelsmøte om helse- og sosialfagutdanningane til ei stortingsmelding om profesjonsutdanningar.

Stortingsmeldinga skal leggjast fram våren 2024 og vil omhandle dei rammeplanstyrte lærar-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanningane.

Sjå heile programmet for møtet her

Powered by Labrador CMS